התיישנות בדיני שטרות

סעיף 96 לפקודת השטרות הדן בהתיישנות קובע לאמור:
"אין להיזקק לתובענה על פי שטר חליפין או שיק או שטר חוב כנגד מי שהוא צד להם ואינו מסב, לאחר שעברו שבע שנים, וכנגד מסב לאחר שערבו שנתיים, מן הזמן שבו נולדה לראשונה לאוחז באותה שעה עילת התובענה כנגד אותו צד".

בהתאם להוראת סעיף 96 לפקודת השטרות הרי שיש למנות את תקופת ההתיישנות מן הזמן שבו נולדה לראשונה לאוחז באותה שעה עילת התובענה כנגד אותו צד.

בפסיקת בתי המשפט היו קיימות שתי גישות באשר למועד היווצרות העילה והמועד ממנו מתחיל מירוץ ההתיישנות ביחס לתביעה כנגד ערב. גישה אחת קובעת כי יש למנות את המועד ממנו מתחיל מירוץ ההתיישנות ממועד מתן האישור כי מוצו ההליכים כנגד החייב העיקרי, גישה אחרת הינה כי אין התיקונים בחוק הערבות, ביחס לחובה למצות ההליכים כנגד החייב העיקרי, מאריכה את תקופת ההתיישנות ומשזו חלפה דין התביעה כנגד הערב להידחות.

ברע"א 8688/07 יהושע רובין נ. בנק דיסקונט לישראל, נקבע כי מירוץ ההתיישנות של תביעת נושה כלפי ערב יחיד יחל רק לאחר שניתן אישור ראש ההוצאה לפועל בדבר מיצוי הליכים כנגד החייב העיקרי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגמים בשטר

 2. שטר לא חתום

 3. מהו שטר ביטחון ?

 4. פקיעת שטר בוררות

 5. הודעת חילול שטר

 6. חתימה על שטר ריק

 7. השלמת פרטים בשטר

 8. רישום בפנקס השטרות

 9. התיישנות בדיני שטרות

 10. סעיף 29 לפקודת השטרות

 11. חתימה על שטר ע''י שלוח

 12. דינו של השטר כדין חוזה

 13. שטר ביטחון שכירות חנות

 14. הארכת שטר ביטחון בעל פה

 15. דיני שטרות במשפט האנגלי

 16. שטר משכנתא בדרגה ראשונה

 17. ביטול חתימה על שטר סילוק

 18. שטר נאמנות סותר חובות נאמן

 19. פיצוי על חקירת משטרה רשלנית

 20. עיון בתיק משטרה ע''י צד שלישי

 21. מימוש שטר בטחון בשכירות דירה

 22. סיחור שטר מותנה בניגוד להרשאה

 23. התיישנות בקשה לביטול שטר משכון

 24. טענת קיזוז נזקים כנגד חיוב שטרות

 25. ערעור לעליון על מימוש שטר משכנתא

 26. הכחשת חתימה על שטרות בתיק הוצל''פ

 27. קיום יחסי מין בין חוקר משטרה למתלוננת

 28. חתימה על שטר עסקה במקרקעין בפני עורך דין

 29. העברת הליכי מימוש שטר משכון בהוצל''פ למשקם

 30. תביעה כספית שהוגשה כשטר לביצוע בלשכת ההוצל"פ

 31. תביעה לביטול רישום זכות הבעלות על פי שלושה שטרי מכר

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון