זכויות יוצרים על פרסומת

מה הדין לגבי זכויות יוצרים על פרסומת ?
מה הדין לגבי זכויות יוצרים על סיסמאות פרסומת ?


אין הגנה לרעיון, כי אם לדרך הביטוי שלו על ידי היוצר ((ע"א 15/81 גולדנברג נ' בנט פ"ד לו(2) 813, 820 (1982); טוני גרינמן זכויות יוצרים 71 ואילך (כרך א, מהדורה שניה ).
"אכן, טקסט שבפרסומת יכול להיחשב כיצירה ספרותית, אם הוא יצירה הראויה להגנה, בעוד שהחלק הציורי או הגראפי של אותה פרסומת יכול להיחשב כיצירה אמנותית" (ע"א 360/83 חברת סטרוסקי נ' גלידת ויטמן בע"מ פ"ד מ(3) 340, 349 (1985)). ובאשר לטקסט הכתוב נקבע שם כי- "כדי שהיצירה תהיה ראויה להגנה כ"יצירה ספרותית", צריכה היא לתת ביטוי בכתב לרעיון כלשהו, דל ככל שיהיה, וצריכה היא למקוריות ולמידת מה של מאמץ וכישרון".

באותו עניין הוכר שלט פרסום כיצירה אמנותית למרות שהכיל אלמנטים שנעשה בהם שימוש פרסומי קודם לכן, ונקבע כי המקוריות היא בגין חיבורם של האלמנטים. ואולם, בהעדר מלל למעט שמה של החברה שעבורה נעשה הפרסום, לא הוכרה הפרסומת כיצירה ספרותית.

בע"א (מחוזי ת"א)178/79 הלינגר נ' אסתרון (פ"מ תש"מ(2) 45, (1979) נדון מעמדו של טקסט מוקלט בפרסומת, האם בגדר יצירה הוא האם לאו, ונקבע כי: " דברי פרסומת ותעמולה יכולים להוות יצירות ספרותיות ובלבד שלא יהיו בבחינת סיסמאות". בית המשפט למד מספרו של ד"ר בלום, זכות יוצרים (ניומן, תשכ"ז) 61, כי נדרשת מקוריות בביטויו של הרעיון, ואולם אין חובה שהביטוי יהיה מקורי וחדש, אלא שיהא פרי עטו של המחבר. עם זאת, מקום שמדובר במודעה פשוטה שבחיבורה אין כל תחכום ושום ייחוד - אין זה ראוי להעניק הגנת החוק, וכך הוכרע לגבי הטקסט שנדון שם.

בת"א (שלום ת"א) 49510/03 ד"ר אמנון מוסק נ' גלסקו סמיתקליין (ישראל) בע"מ (לא פורסם, 17.1.2007) דן בית המשפט בשאלה האם ראויה סיסמת פרסום להחשב ליצירה כמשמעה בחוק. מסקנת בית המשפט בעניין טקסט קצר המלווה דבר פרסום היתה כי על הביטוי הקצר לשאת עמו מידה מספקת של יצירתיות ומטען, מעבר למידה המינימלית הנדרשת של מקוריות ביצירה, ועל כן לא ראה בפרסומת "טפול בכאב בראש....ובראשונה" משום יצירה מוגנת. ערעור על פסק דין זה נדחה, תוך הסכמה עם הקביעות בבית משפט השלום ודיון בעילות נוספות (עא 1519/07 מוסק נ' גלקסו סמיתקליין (ישראל) בע"מ (לא פורסם, , 21.9.2008).

על הקושי שבהענקת הגנת החוק לפרסום עמדה ד"ר שרה פרזנטי בספרה דיני זכויות יוצרים (מהדורה שלישית, כרך ראשון, 2008) עמ' 465, 468 ו-471: "מקורי- אינו מכוון לומר שינוי מילה בפתגם מוכר, אלא שילובו בציור, בגרפיקה, ביצירה מוסיקלית וכדומה. כך שהתוצאה תהיה שינוי מהותי מהיצירה שממקורותיה נשאב הרעיון לסיסמא. אין לתת הגנה לסיסמא שהשינוי בינה ולבין המקור הוא סמנטי וללא ייחוד שהוא".

לפי סעיף 78(ג) בחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 נבחנת זכות ביצירה שנוצרה לפני החוק, לפי הכללים שקדמו לו, ואם יימצא שהיתה הפרה לפי הדין הקודם, אך לא לפי החוק החדש – נשללת הזכות לפיצוי. לעומת זאת, אם תמצא הפרה לפי שני הדינים, יהיה בעל הזכות שהופרה זכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק לפי התקרה שבפקודת זכות יוצרים, 1924, בין 10,000 ₪ לבין 20,000 ₪ להפרה.

מוסד 'היצירה' המוגן בזכות יוצרים זכה לפרשנות מרחיבה בפסיקה, והוא כולל בין היתר שלטי פרסומת, לוח ניכויי מס הכנסה, דמויות מצוירות ואמצעי המחשה להוראת חשבון (לסקירה ראה בהרחבה: ע"א 3422/03 Krone AG נ' ענבר פלסטיק משוריין פ"ד נט(4) 365, 377 (2005)). דרישת ה"מקוריות" היא תנאי מרכזי להכרה בזכות יוצרים, והיא נבחנת באמצעות שני מבחנים מצטברים: מבחן היצירתיות ומבחן ההשקעה (ע"א 8485/08 The FA Premier League Limited נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט 25.1.2010 עמ' 14).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העתקת יצירה

 2. יצירה מוגנת

 3. העתקת דגם שמלה

 4. העתקת מאמר משפטי

 5. יצירה נגזרת אסורה

 6. זכויות יוצרים בלוג

 7. יצירה מקורית מוגנת

 8. העתקת מודעות דרושים

 9. זכויות יוצרים גופנים

 10. זכויות יוצרים על כתבה

 11. זכויות יוצרים על יצירה

 12. זכויות יוצרים בארה''ב

 13. זכויות יוצרים על תוכנה

 14. זכויות יוצרים באנגליה

 15. הגנה על זכויות יוצרים

 16. עורך דין יצירות אומנות

 17. זכויות יוצרים על מחזמר

 18. חוק זכויות יוצרים החדש

 19. זכויות יוצרים בעיצוב בד

 20. הפרת זכויות יוצרים בסרט

 21. זכויות יוצרים על ספר ישן

 22. זכויות יוצרים על דמויות

 23. זכויות יוצרים על תספורת

 24. זכויות יוצרים על ציורים

 25. זכויות יוצרים על פרסומת

 26. זכויות יוצרים ספרי לימוד

 27. זכות יוצרים ביצירה מוזמנת

 28. הפרת זכויות יוצרים בצילום

 29. הפרת זכויות יוצרים על יצירה אדריכלית

 30. הפרת זכויות יוצרים בציורים

 31. רשומת קול - זכויות יוצרים

 32. הפרת זכויות יוצרים בתמונה

 33. הפרת זכויות יוצרים בתוכנות

 34. הפרת זכויות יוצרים במקומון

 35. זכויות יוצרים ציורים ודמויות

 36. הפרת זכויות יוצרים בצילומים

 37. הפרת זכויות יוצרים בפייסבוק

 38. זכויות יוצרים על דגמי בגדים

 39. זכויות יוצרים על שיטת לימוד ?

 40. זכויות יוצרים על טקסט פרסומת

 41. הפרת זכויות יוצרים בספרי ילדים

 42. זכויות יוצרים על עיצוב אותיות

 43. זכויות יוצרים בתמונות תלת מימד

 44. זכויות יוצרים על תוכנה של מדפסת

 45. זכויות יוצרים על צילום דוקומנטרי

 46. הפרת זכויות יוצרים בהשמעת מוסיקה

 47. זכויות יוצרים באתר תמונות פליקר

 48. האם יש זכויות יוצרים על "רעיון" ?

 49. הפרת זכויות יוצרים סדרת טלוויזיה

 50. הפרת זכויות יוצרים באולם אירועים

 51. הפרת זכויות יוצרים סרטים מצוירים

 52. זכויות יוצרים בתמונה ישנה משנת 1969

 53. הפרת זכויות יוצרים באולמות אירועים

 54. עתירה לבג"ץ בגין פגיעה בזכות יוצרים

 55. זכויות יוצרים על שיר בהזמנה לחתונה

 56. תביעה של רב בגין הפרת זכויות יוצרים

 57. העתקת תקציר תסריט הפרת זכויות יוצרים

 58. הדפסת ספרים ידיעה על הפרת זכויות יוצרים

 59. אחריות מנהלי תאגיד להפרת זכויות יוצרים

 60. האם צילום הופעה מהווה הפרת זכויות יוצרים

 61. ספר הדרכה למורים למתמטיקה - זכויות יוצרים

 62. תביעה נגד אולם שמחות בגין הפרת זכויות יוצרים

 63. תביעה בגין הפרת זכות יוצרים וזכות מוסרית בצילום

 64. נדחתה תביעה נגד העירייה בגין הפרת זכויות יוצרים

 65. אחריות בעל אולם אירועים להפרת זכויות יוצרים במוסיקה

 66. אחריות מנהל אולם אירועים על הפרת זכויות יוצרים במוזיקה

 67. סעיף 37 לחוק זכות יוצרים: דרישת הכתב בהעברת זכויות יוצרים

 68. זכויות יוצרים על תמונה שצולמה לפני חוק זכויות יוצרים החדש

 69. החזקת תקליטורי DVD צרובים המהווים "עותקים מפרים" לפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון