נהיגה בשלילה ללא רישיון וביטוח חובה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נהיגה בשלילה ללא רישיון וביטוח חובה:

בפני ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום לתעבורה בחיפה (כב' השופט ש. בנג'ו) אשר ניתן ביום 14.9.10 בתיק פל' 551/07 (להלן: "התיק העיקרי").

המערער הורשע עפ"י הודאתו בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, עבירה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] תשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"); נהיגה ללא רשיון נהיגה, עבירה לפי סעיף 10 לפקודה וכן עבירה של שימוש ברכב ללא פוליסת בטוח בת תוקף, עבירה לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל -1970.

כמו כן, המערער הורשע עפ"י הודאתו בעבירה של חציית צומת באור אדום, לפי תקנה 22(א) לתקנות התעבורה התשכ"א – 1961, אשר יוחסה לו בתיק אחר שצורף, קרי תיק תת"ע (עכו) 5422-02-10 (להלן: "התיק השני" או "התיק המצורף").

כנטען בכתב האישום בתיק העיקרי, ביום 9.11.06 נהג המערער ברכבו בחניית משרד הרישוי במפרץ חיפה וזאת חרף קיומם של צווי פסילה כדלקמן:

ביום 14.10.05 נפסל המערער מלנהוג למשך 4 חודשים במסגרת תיק 4221/06 (עכו).

ביום 6.12.05 נפסל המערער מנהיגה למשך שנתיים ע"י בימ"ש לתעבורה בנתניה במסגרת תיק 7538/05.

ביום 27.2.06 נפסל המערער מנהיגה למשך 4 חודשים במסגרת תיק 3688/06 (נתניה).

בנוסף נטען כי המערער נהג כשרשיון הנהיגה שלו פקע עוד ביום 8.9.04 וללא פוליסת ביטוח בת תוקף.


בפני בית משפט לתעבורה הוגשו שני תסקירים של שרות מבחן. בתסקיר הראשון מיום 18.3.10 סקר שירות המבחן את נסיבותיו האישיות של המערער, הסתבכותו בעבירות תעבורתיות והגיע למסקנה כי התייחסות זו של המערער מלמדת על העדר תובנה לקבלת אחריות על מעשיו ופוגעת ביכולתו לבחון את מעשיו ולתקן את דרכיו. על רקע זה סבר שירות המבחן כי היה נוטה להימנע מהמלצה בעניינו של המערער, אולם עם זאת, ביכר שירות המבחן להפנות את המערער לאבחון בעמותת "אפשר" ויחידה לנפגעי סמים והמליץ על דחיית הדיון להשלמת האבחון.

בתסקיר המשלים מיום 30.6.10, המליץ שירות המבחן לקבל את המלצות עמותת "אפשר" אשר המליצה לשלב את המערער בתוכנית טיפול קבוצתית, וכל זאת חרף חומרתן הרבה של העבירות. כמו כן המליץ שירות המבחן להעמיד את המערער בפיקוחו למשך שנתיים ולהטיל עליו עונש חינוכי בדמות שירות לתועלת הציבור בהיקף של 160 שעות.

בית המשפט לתעבורה דן את המערער לעונשים הבאים:

9 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, 5 שנים פסילה בפועל במצטבר לכל פסילה אחרת, 12 חודשי פסילה ע"ת למשך 3 שנים וקנס כספי בסך 1,500 ₪ שישולם ב-5 תשלומים.

הערעור מופנה כנגד חומרת הדין.

ב"כ המערער טוען כי בית משפט לתעבורה התעלם מהטענה כי המערער עבר עינוי דין שהתבטא בהגשת כתב אישום נשוא הערעור רק כשנה לאחר ביצוע העבירה ותחילת בירור המשפט לאחר כשנה וחצי מהגשת כתב האישום לבימ"ש וכ- 9 חודשים לאחר שחרור המערער ממאסרו, בגין עברו התעבורתי. לדעתו יש לאמץ את המלצות שירות המבחן הן בשל נסיבות חייו של המערער, הן בשל העובדה כי מדובר בעבירה שבוצעה לפני זמן רב והן בשל העובדה כי מאז שחרורו ממאסרו ועד היום, לא ביצע שום עבירה.

עוד טוען ב"כ המערער כי חרף העובדה שפורמלית המערער לא הורשע בעבירה נשוא הערעור, הרי עובדת ביצועה צוינה בכתב האישום בתיק ת 7751/06 בבימ"ש לתעבורה בעכו והיא נלקחה בחשבון בעת גזירת דינו. עוד ציין כי אין לשקול את עברו המכביד של המערער לחובתו וזאת מאחר שעבר זה עמד לנגד עיני השופטים בתיקים אחרים בהם נשלח המערער למאסר בפועל.

הפנה לנסיבותיו האישיות של המערער, המדובר בעו"ד במקצועו, הפך לאב לאחר תקופה ארוכה של טיפולי פוריות שעברה אשתו. עוד הפנה להתמכרותו של המערער לטיפה המרה אשר הובילה אותו להסתבכויות חוזרות ונשנות ואשר גרמו לו בין היתר לשלילת רשיון עריכת הדין לתקופה של 18 חודשיים ע"י ביה"ד המשמעתי של כעורכי הדין וכיום המערער עושה מאמץ להשתקם, ועל כן הוא זקוק לטיפול במסגרת עמותת אפשר בסיוע ופיקוח שירות המבחן כדי לשקם חייו.

בסופו של יום ביקש ב"כ המערער לבטל את העונשים שהוטלו על המערער ולקבל את המלצת שירות המבחן במלואה.

ב"כ המשיבה ביקש לדחות את הערעור תוך שהוא מפנה לעברו התעבורתי המכביד של המערער שצבר 81 הרשעות תחבורתיות קודמות וציין כי רשיונו של המערער נפסל מספר פעמים והמערער גרם למספר תאונות דרכים כשהוא בגילופין, ישב בעבר בכלא וזו לא הסתבכותו הראשונה.

לדעת המשיבה בימ"ש לתעבורה לקח בחשבון את כל הטיעונים שנטענו בערעור והתרשם שמדובר במקרים חמורים מאוד עם רקע של דפוס התנהגותי פסול.

על כן ביקש לדחות את הערעור ולהשאיר את העונש על כנו.

חרף התמכרותו של המערער לטיפה המרה, הורה בימ"ש זה להפנות את המערער לשירות המבחן לשם קבלת תסקיר עדכני ומשלים וכן לממונה על עבודות שירות.

לאחר שעיינתי בגזר הדין של בית המשפט לתעבורה, בתסקירי שרות המבחן, בחוות הדעת של הממונה, בהודעת הערעור ושמעתי את טענות הצדדים, אני מחליט לקבל את הערעור באופן חלקי ולהעמיד את עונש המאסר בפועל על 6 חודשים, כשיתר חלקי גזר הדין יעמדו על כנם.

כדי להסיר כל ספק אומר כי העונש שהושת על המערער אינו חורג במידה קיצונית מרמת הענישה המקובלת, ולעניין זה ראו ע"פ 1242/07 גרינברג ליאור נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 3.2.98); ע"פ 9097/05 מדינת ישראל נ' ורשילובסקי (ניתן ביום 3.7.06) וע"פ 7150/06 פלוני נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 26.6.08), יחד עם זאת החלטתי להקל עם המערער במידה מסוימת, זאת לאור המלצת שירות המבחן שהציע לשלב את המערער בתכנית שיקומית תוך העמדתו בפיקוח שירות המבחן למשך תקופה לא קצרה של שנתיים.

סבורני כי הנסיבות של המערער, התסקיר של שרות המבחן, והצורך ביצירת איזון בין שיקולי הענישה השונים, מצדיקים בנסיבות הענין התערבות בגזר דינו של בית משפט לתעבורה, וזאת מבלי להתעלם מההלכה הקובעת כי ערכאת הערעור לא תתערב בעונש שהטילה הערכאה הדיונית, למעט מקרים חריגים ויוצאי דופן - ראו לעניין זה ע"פ 9097/05 מדינת ישראל נ' ורשילובסקי (ניתן ביום 3.7.06); ע"פ 3091/08 טרייגר נגד מדינת ישראל (ניתן ביום 29.1.09) וע"פ 6681/09 אלחטיב נגד מדינת ישראל (ניתן ביום 13.1.10).

נראה לי כי יהיה זה ראוי לאמץ באופן חלקי את המלצת שרות המבחן ולהורות על העמדת המערער במבחן למשך שנתיים וזאת כדי לשלבו בתכנית טיפולית ושיקומית.

גישתו של בית המשפט לתעבורה בהטלת עונשים הולמים על מי שחוטא בעבירות מסוג העבירות בהן הורשע המערער, מקובלת עליי. אולם, מבלי להתעלם מחומרת העבירות בהן הורשע המערער, על בית המשפט לבחון כל מקרה ונסיבותיו בהתאם לגישה המקובלת במקומותינו לפיה הענישה הינה ענישה אינדיווידואלית.

השילוב לרכיבי הענישה הרכיב הטיפולי של העמדת המערער במבחן לתקופה לא קצרה, במהלכה ישתתף בתכנית שיקומית, יש בו כדי לבסס את בקשת הסנגור להקל בעונש המאסר כך שהמערער יוכל לרצות אותו במסגרת עבודות שירות. גם אם תהיה הקלה מסוימת עם המערער בקשר לעונש המאסר, הרי מתווסף כאן רכיב נוסף, הגם שהוא רכיב שיקומי, יש בו כדי ליצור את האיזון הדרוש בין שיקולי הענישה המתבקשים שעל בית המשפט לשקול אותם בבואו לקבוע את העונש ההולם.


סוף דבר, אני מחליט לקבל את הערעור ולהעמיד את עונש המאסר בפועל על 6 חודשי מאסר בפועל כשיתר רכיבי הענישה שנקבעו ע"י בית המשפט לתעבורה יישארו על כנם ולהם אוסיף צו מבחן, כפי שיפורט להלן.

התוצאה, איפוא, היא שעל המערער לרצות עונש מאסר בפועל של 6 חודשים. כאמור הממונה על עבודות השירות מצא את המערער מתאים לריצוי עונשו במסגרת עבודות שרות ועל כן אני מחליט להורות כי ריצוי העונש יהיה בהתאם לחוות הדעת של הממונה, כך שהמערער ירצה את עונשו זה במשטרת כרמיאל, שנמצאת ברח' החרושת 11 בכרמיאל, החל מיום 25.10.11.

זאת ועוד, אני מורה על העמדת המערער במבחן בהתאם להמלצת שרות המבחן וזאת למשך שנתיים. המערער ישתף פעולה עם שירות המבחן וישתלב במסגרת טיפולית אליה התייחס שירות המבחן בתסקירו המשלים.

הוסבר למערער כי עליו להתייצב לריצוי עונשו במועד הנ"ל ובשעה 08.00 במפקדת מחוז הצפון, יחידת עבודות שירות, כפר מג'אר, מתחם בית סוהר חרמון.

הוסבר עוד למערער כי עליו להודיע לממונה על עבודות השירות על כל שינוי בכתובת מגוריו במידה ויחול. כמו כן הוסבר לו כי עליו לעמוד בתנאי הפיקוח, בביקורות הפתע וכי כל הפרה בעבודות השירות עלולה להביא להפסקה מנהלית וריצוי העונש במאסר ממשי.

על המערער להפקיד את רישיונו לאלתר או לפעול עפ"י התקנות לצורך תחילת מנין עונש הפסילה ולשלם את הקנס בהתאם להחלטת בית המשפט לתעבורה, במידה וטרם שילמו כאשר התשלום הראשון יהיה ביום 1.11.11 ובכל 1 לכל חודש שלאחריו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תעודת ביטוח חובה

 2. ביטוח חובה לנגררים

 3. פרשנות פוליסת ביטוח חובה

 4. ביטוח חובה הסעה בשכר

 5. תאונת דרכים נהיגה בלי ביטוח חובה

 6. אי ידיעה שאין לרכב ביטוח חובה

 7. פוליסת ביטוח חובה / תעודת ביטוח חובה

 8. תשלום ביטוח חובה אחרי תאונת דרכים

 9. נהיגה בשלילה ללא רישיון וביטוח חובה

 10. נהיגה ברכב של אדם אחר ללא ביטוח חובה

 11. זכויות נפגע תאונת דרכים ללא ביטוח חובה

 12. ערעור על עונש על נהיגה בלי ביטוח חובה

 13. תאונה בלי ביטוח חובה בנסיעת מבחן במוסך

 14. תאונת דרכים באותו יום שנעשה ביטוח חובה

 15. סעיף 61 א לחוק חוזה הביטוח - חובת המבוטח למנוע נזק

 16. תביעה נגד סוכן ביטוח בטענה שלא הכליל "נהג חדש" בביטוח חובה

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון