סעיף 77 לחוק סדר הדין הפלילי

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סעיף 77 לחוק סדר הדין הפלילי:בפני בית הדין התנגדות בא כח הנאשם לשאלת בא כח המאשימה לעד : "ש. נקראת להעיד בעניין כתב אישום נגד X באירוע בדרך בית לחם 61, ביום 4.8.03 , מה קרה באותו יום".
בא כח הנאשם סומך טענתו לחוסר האפשרות לחקור את העד בשאלה זו, על סעיף 77 לחסד"פ המתייחס לסייג להבאת ראיות.
מנגד טוען בא כח המאשימה כי על סמך החלטת בית הדין מיום 19.5.11 ניתנה לבא כח הנאשם האפשרות לעיין בכל חומר החקירה וזאת אף נעשה על ידו.
סעיף 77 קובע: "(א) לא יגיש תובע לבית משפט ראיה ולא ישמיע עד אם לנאשם או לסנגורו לא ניתנה הזדמנות סבירה לעיין בראיה או בהודעת העד בחקירה וכן להעתיקם אלא אם ויתרו על כך". השתלשלות העניינים בהליך זה רק מכח הבקשות שבפנינו אשר מתווספות לתיאור של בא כח המאשימה ניתנה יותר מהזדמנות אחרת לבא כח הנאשם לעיין בכל חומר הראיות של כלל העדים וכן להעתיקם או לצלמם.
משכך, אין זה המקום להשתמש בסעיף 77 א' לחסד"פ שכן משמופיע כפי שנאמר לנו שמו של עד זה בתיאור מקרה של חוקר אחר, ומשעד זה גבה את ההודעות חזקה שהיה במקום ואין בכך להפתיע את הנאשם. משלא רשם תיאור מקרה, יענה על פי זכרונו ועל פי ההודעות שגבה שעליהן הוא חתום ככל שאכן כך הוא כפי שיובא בפנינו.
למעלה מכך, בסעיף 77 (ב) נאמר "הודעה של עד בעניינים פורמליים שאינם מהותיים לבירור האשמה אין חובה שתהא בכתב, אולם התובע ימסור לנאשם או לסנגורו - זמן סביר מראש – את שם העד ואת עיקר תוכן עדותו לפי הידוע לתביעה, זולת אם ויתרו על כך". לטעמו של בית הדין משיש עקבות בחומר המתייחסות לנוכחותו ולשותפותו באירוע, הרי שאין חובה שיהא תיאור מקרה שלו עצמו בכתב. ואנו רואים בכך פורמליות שעה שיש תיאור של חוקר אחר ששהה במקום עמו ושציין את נוכחות חוקר נוסף.
לאור כל האמור לעיל, מצאנו כי יש לדחות את ההתנגדות ויש לאשר את מענה העד על השאלה. לא מצאנו כי יש בכך לפגוע בזכות מהותית או דיונית של הנאשם שכן אין בכך כדי להפתיע אותו או להעלות מידע אשר לא נחשף לו טרם הדיון היום.
השאלה תותר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום פלילי של עד

 2. ביטול עבירה פלילית

 3. ספק סביר במשפט הפלילי

 4. עיוות דין בהליך הפלילי

 5. הימנעות מהרשעה פלילית

 6. נהיגה בקלות ראש פלילי

 7. פיצויים על זיכוי פלילי

 8. אשפוז כפוי פלילי

 9. הסתרת עבר פלילי של עובד

 10. תשלום הוצאות הליך פלילי

 11. שיהוי בשמיעת משפט פלילי

 12. סעיף 158 לחוק סדר הפלילי

 13. סירוב להעיד במשפט פלילי

 14. האשמת עובד בעבירה פלילית

 15. ביטול חוזה בגלל עבר פלילי

 16. קנס פלילי בבית משפט אזרחי

 17. בדיקת מסוכנות - עבר פלילי

 18. עצימת עיניים במשפט הפלילי

 19. פסק דין פלילי במשפט אזרחי

 20. זיוף קילומטראז עבירה פלילית

 21. אחריות פלילית - ייצור מזון מקולקל

 22. הליך פלילי נגד רופא שיניים

 23. פיצוי על טעות ברישום פלילי

 24. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 25. עדות נגד הגרוש המשפט הפלילי

 26. הצגת עבר פלילי בהליך משמעתי

 27. ייפוי כוח מוגבל בהליך פלילי

 28. עיון בתיק רפואי בהליך פלילי

 29. סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי

 30. סעיף 77 לחוק סדר הדין הפלילי

 31. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 32. סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי

 33. סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי

 34. פיטורים עקב חשד לעבירה פלילית

 35. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 36. אחריות פלילית על תאונת עבודה

 37. שימוש ברישום פלילי במשפט אזרחי

 38. בקשה לקבלת רישום פלילי של עדים

 39. ביטול זיכוי בהליך פלילי בערעור

 40. סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי

 41. הוכחת עבירה פלילית בהליך אזרחי

 42. רשלנות עורך דין שהורשע בפלילים

 43. הכרעות דין סותרות במשפט הפלילי

 44. כיסוי הוצאות הגנה בהליך פלילי

 45. ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי

 46. אך מגישים חוות דעת בתהליך פלילי

 47. אמון הציבור במערכת המשפט הפלילי

 48. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 49. מירוץ ההתיישנות של עבירה פלילית

 50. הימנעות מהרשעת אדם ללא עבר פלילי

 51. ידיעת השופט על עבר פלילי של נאשם

 52. דחיית ערעור פלילי בהעדר התייצבות

 53. העברת תיק מהליך פלילי להליך מנהלי

 54. העברת הדיון לשופט אחר בהליך פלילי

 55. זכות העיון במרשם הפלילי של מתלונן

 56. עונש על מספר רב של עבירות פליליות

 57. ערעור על החלטת ביניים בהליך פלילי

 58. התיישנות תביעת פיצוי על זיכוי פלילי

 59. פסק דין פלילי כראיה בבית הדין למשמעת

 60. בקשה להבאת ראיות לסתור פסק דין פלילי

 61. זיכוי במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 62. הרשעה בפלילים עקב אי קיום צו בית משפט

 63. סמכות ועדה מקומית לנהל הליכים פליליים

 64. החזר קנס אזרחי לנישום לאחר הליך פלילי

 65. טיפול גמילה מסמים לנאשם בעבירה פלילית

 66. השפעת עבר פלילי בערעור על חומרת העונש

 67. עתירה נגד החלטה לא לנקוט בהליכים פליליים

 68. אחריות פלילית של דירקטורים על מעשי החברה

 69. שלילת קצבת ביטוח לאומי בגלל עבירה פלילית

 70. פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 71. בקשת הימנעות מהרשעה פלילית בשל נסיבות אישיות

 72. דחיית דיונים במשפט פלילי עקב החלפת עורך דין

 73. האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

 74. הפסדי השתכרות בתאונת דרכים לאדם בעל עבר פלילי

 75. עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי

 76. חשש מהפללה עצמית בהליך אזרחי במקביל להליך פלילי

 77. האם הפרת תנאי שחרור בערובה יכול להוות עילה להעמדה לדין פלילי

 78. בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי

 79. פיצוי על נזק לרכב בתאונת דרכים על סמך פסק הדין פלילי המרשיע

 80. סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-199

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון