עונש על גניבה בידי עובד

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על גניבה בידי עובד:

המערער הורשע בבימ"ש קמא על סמך הודייתו בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן, כפי שהוגש במסגרת הסדר טיעון.

מדובר ב- 33 עבירות של גניבה בידי עובד, אותם ביצע המערער ביחד עם מי שהיתה נאשמת מס' 1 בתיק זה (להלן: "X").

X היתה מנהלת מדור בקרת חשבונות רפואיים במח' הנה"ח של קופ"ח מכבי. את תפקידה ניצלה X כדי להעביר הוראות תשלום כביכול לרופאים. בדיעבד אין מחלוקת שאת הכספים שהעבירה X לאותם רופאים כביכול, שלשלה לכיסה, כאשר לכך היה שותף המערער.
המערער סיפק לX חשבונות שאליהם יועברו הכספים והשניים התחלקו בשלל.
סה"כ גנבו המערער וX סכום של כשני מליון ו- 400,000 ש"ח.

בימ"ש קמא, כב' השופטת ג' רביד, הטיל על X 18 חודשי מאסר בפועל ואילו על המערער שבפנינו הוטלו 24 חודשים מאסר בפועל. על שני הנאשמים גם יחד הוטלה ענישה נוספת הצופה פני עתיד.

על גזר הדין הערעור בפנינו.

בדיעבד, אחד הנימוקים המרכזיים בהודעת הערעור, כמו גם בטיעון בפנינו, עניינו הפער בענישה בין המערער ובין X. לטענת הסניגור, לא היה מקום לפער זה.

על אלה שם הסניגור את הדגש: X היתה פעילה יותר וחלקה בביצוע העבירות היה דומיננטי ומרכזי. X היא ששימשה כאמור כמנהלת המדור, היא שביצעה את הפעולות שאיפשרו את הגניבה, חלקו של המערער היה בהספקת החשבונות ואין להשוות בין הדברים.
הסניגור מפנה בענין זה להסכמתה של התביעה כי אכן חלקה של X היה דומיננטי יותר, שעל כן מן הראוי היה, לשיטתו, שהדבר ישתקף גם בענישה.


באשר לרכיבים האחרים עליהם נשען גזר הדין, הסניגור מפנה לכך שהמערער הודה מיידית בעבירות אותן ביצע, הביע חרטה לאורך כל הדרך ונטל אחריות. נטילת האחריות התבטאה בראש ובראשונה בכך שהמערער, כמו גם X, הגיע להסדר עם קופ"ח מכבי על החזרת הגניבה, ומה לך הכרת חטא גדולה יותר מאשר החזרת הסכום שנגנב?

באשר להנמקה של בימ"ש קמא לענין הפער בין השניים, בימ"ש קמא התחשב התחשבות מיוחדת בנסיבותיה האישיות של X, שכללו בן חולה ואב חולה, לגביהם X היא המטפלת היחידה, וקשה מאד לבן ולאב להסתדר בלעדיה.
לענין זה מפנה סניגורו של המערער לכך שגם המערער הוא אב למשפחה, יש לו שני ילדים. גם לגביו הנטל נופל על אשתו שמתקשה בגידול שני הילדים.
מכל מקום, אין די בנתונים האישיים כדי להבהיר ולהצדיק את החמרת הענישה דווקא על מי שחלקו בביצוע העבירה היה לכל הדעות קטן יותר.

עוד מפנה הסניגור לנורמטיביות בדרך חייו של המערער עד לביצוע העבירות, כמשתקף מהעובדה שאין לו הרשעות קודמות וכמשתקף גם מתסקיר שרות המבחן המצביע על הדרך הארוכה שעבר המערער עד אשר הגיע להיות בעל מקצוע, אדם נורמטיבי, שכאמור לא הסתבך מעולם עם החוק.
המערער גם שיקם עצמו אחרי ביצוע העבירות ופנה לדרך אחרת, וגם מטעם זה עתירתו של הסניגור להתחשב בענישה.

התביעה מצידה עותרת להותיר את החלטתה של כב' השופטת קמא בעינה. כאמור, התביעה מסכימה כי חלקה של X היה גדול יותר. יחד עם זאת, משראה בימ"ש קמא לבוא לקראתה בשל נסיבותיה האישיות, אין מקום להתערב בכך, ומכל מקום טוען הסניגור, אין מתקנים עוול בעוול.

הסכומים שנגנבו הם אותם סכומים ולענין זה דוחה התביעה טענה שעלתה בהודעת הערעור ולפיה X שלשלה לכיסה יותר ממה שקיבל המערער.

עד כאן טיעוני הצדדים ומכאן החלטתנו.
על פני הדברים לא החמיר בימ"ש קמא עם אף אחד משני המעורבים בפרשה זו. מדובר בפעילות עבריינית קשה שכוללת רכיבי חומרה רבים. החומרה מתבטאת הן בתכנון, הן בתחכום, הן בביצוע, הן ובמיוחד בריבוי המעשים (33 עבירות), והן בסכומים שמדובר בהם, כאמור, קרוב ל- 2.5 מליון ש"ח.
המערער היה מודע לאורך כל הדרך למשמעות המעשים ושלשל לכיסו את הכספים.
כאשר הטיל בימ"ש קמא עונשי מאסר בין של 18 חודשים ובין של 24 חודשים, קשה לראות בכך משום החמרה.
תקופת ענישה זו משקללת בתוכה גם את הנורמטיביות שבדרך חייהם של שני המעורבים בפרשה, עד לביצוע העבירות נושא הדיון.

לפיכך, על פני הדברים, לא היה מקום להתערב בענישה. אם בכל זאת החלטנו להתערב במידת מה, הרי זה משום שאנו מקבלים את הטיעון בדבר משמעותו של עקרון אחידות הענישה בהקשר זה.
עקרון אחידות הענישה אכן איננו עקרון על ומקובלת עלינו גם עמדתו של התובע ולפיה גם אם הקל בימ"ש קמא בעונשו של פלוני יתר על המידה, אין מתקנים עוול בעוול ולא בהכרח תביא עובדה זו להתערבות בענישה לגבי המעורב הנוסף באותה עבירה עצמה.
יחד עם זאת, ובנסיבות התיק הנוכחי, נראה לנו כי ההבדל הוא משמעותי ומצדיק את התערבותנו.
כאמור, לאורך כל הדרך לא היתה מחלוקת על כך כי X היא הדומיננטית. לגבי X, גם התקיים היסוד של הפרת אמון שהרי היא שימשה כמנהלת מדור בקרת חשבונות והיא זו שתכננה וביצעה את המעשים כאשר המערער סיפק לה את החשבונות אליהם יועברו הכספים.
היבט זה, על פני הדברים, צריך היה להביא להחמרה בעניינה.

בימ"ש קמא רשאי היה להתחשב בנסיבותיה האישיות, שהרי הענישה לעולם אינדיבידואלית. עדיין נראה לנו כי הפער בחלקם של שני המעורבים צריך היה לשמש בסיס גם לענין הפער בענישה, גם אם החליט בימ"ש להקל עימה בשל נסיבותיה המיוחדות.
רק מטעם זה, אנו מעמידים את עונשו של המערער בפנינו על 20 חודשים במקום 24, כאשר מתוכם יש להוריד גם 5 ימים בהם שהה המערער במעצר בתיק זה.

יתר רכיבי הענישה, כפי שהוטלו בבימ"ש קמא, יוותרו בעינם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון