ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

בערעור דנן נטען שבית המשפט קמא שגה בקביעת אחריות מלאה של המערערת בשתי התאונות ולחלופין היה על בית המשפט להטיל על המשיב אשם תורם משמעותי, מה גם וחיוב המערערת בשיעור הפיצויים שנקבע מוגזם ומופרז.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה:

1. המערערת העסיקה את המשיב כצבעי בעבודות מסגרות ומתכת שהמשיב ביצע במפעל המשיבה במושב מנחמיה.

לטענת המשיב הוא נחבל במהלך עבודתו בשתי תאונות שונות ביום 23/3/93 וביום 3/5/93.בית המשפט קמא ששמע את מכלול הראיות הגיע למסקנה כי בגין התאונה הראשונה, על המערערת לפצות המשיב בסך של .-15,100 ₪ ובגין התאונה השניה 108,200 ₪.

2. בערעור דנן נטען שבית המשפט קמא שגה בקביעת אחריות מלאה של המערערת בשתי התאונות ולחלופין היה על בית המשפט להטיל על המשיב אשם תורם משמעותי, מה גם וחיוב המערערת בשיעור הפיצויים שנקבע מוגזם ומופרז.

3. התאונה הראשונה ארעה כאשר במהלך העבודה נשבר דיסק משחזה חשמלית בעת שהמשיב השתמש במשחזה. חלק מהדיסק עף ופגע באפו וגרם לו חתך, בעת שהמשיב השתמש בכפפות ומשקפי מגן.

השופטת המלומדת יצאה מנקודת מוצא בפסה"ד שבעניין זה הדבר מדבר בעד עצמו וכי על המערערת הנטל להוכיח שהמשחזה לא הייתה פגומה או שהמשיב לא השתמש כהלכה בדיסק, או שהיה עליה לחייב את המשיב להשתמש במגן המכסה את כל הפנים. לכן בהעדר כל חוות דעת וראיות אחרות מטעם המערערת בסוגיות אלה, הפרה המערערת את חובת הזהירות כלפי המשיב ואין גם אשם תורם מצידו.

למעשה בית המשפט קמא סבר שדי בעובדה שהמשיב נפגע במהלך עבודתו אצל המערערת כדי להעביר את הנטל לשכמה של זו ואין הדבר כך. יתר על כן, לא היה כל מקום להשערות בית המשפט כיצד אירעה התאונה כשהמשיב אישר שהדיסק היה תקין ומנהל המערערת הבהיר שמדובר בדיסק חדש ותקין. יתר על כן, לטענת המשיב הדיסק נתפס במהלך העבודה ואין הוא יודע במה "אולי היה שם תעלה או גבעה".

במקרה דנן כאשר מדובר בדיסק חדש שכנראה נתפס תוך כדי עבודת המשיב והמשיב עבד עם כפפות ומשקפי מגן, הרי גם אם חלק מהדיסק עף לעברו אין כל מקום לומר כי בעבודה זו יש צורך לעבוד עם כיסוי מלא לכל הפנים ואין כל רשלנות של המערערת בשיטת העבודה ובציוד שסופק למשיב. לפיכך לא היה כל מקום לחייב את המערערת לפצות את המשיב בגין אירוע זה. מכל מקום גם אם הייתה חבות של המערערת כי אז הפיצוי שנקבע בגין הפגיעה במשיב ובהעדר כל נכות צמיתה הינו מוגזם, ולעניין הכאב וסבל מדובר בסך של .-5,000 ₪ במקום סך של .-10,000 ₪ שנפסק בפריט זה.

4. באשר לאירוע השני, המשיב נפגע בכף ידו הימנית כאשר מתקן השוקל כ- 200 ק"ג שהורם על ידי מנוף ונסע על מסילות נטה הצידה וכף ידו של המשיב שנתקעה בין המתקן לבין שרשרת המנוף נמחצה, היה זה אותו מתקן שהמשיב נתבקש לצבוע.

הוכח שהיה גריז על המסילה ולכן המתקן החליק וכדי למנוע המתקן מליפול עליו ניסה המשיב לבלום בידו את נפילת המתקן וכך למרות שעל ידו הייתה כפפת מגן המשיב נחבל. מכל מקום מסקנת בית המשפט קמא שהמתקן לא היה מיוצב כהלכה "והסיכון של החלקת אחת השרשראות במסילה ושל נטיה מסוכנת של המתקן לעבר העומדים תחתיו הינו סיכון צפוי" מתיישבת עם הראיות שהובאו. לפיכך כשמדובר במתקן כה כבד וגדול אין ספק ששיטת העבודה הייתה לקויה והמערערת לא נקטה באמצעים סבירים כדי למנוע תאונה זו, כשהיה חשש סביר שהמתקן עשוי להחליק.

אין, איפוא, כל מקום להתערב בקביעה בדבר חבות המערערת לפצות המשיב בגין אירוע זה ואין גם לומר שיש לייחס אשם תורם כלשהו בענין זה, הואיל והמשיב נקט באופן מידי ואינסטינקטיבי בצעד המתבקש בנסיבות העניין וניסה באמצעות ידו למנוע נפילת המתקן עליו.

5. בעקבות התאונה נפגעה ידו הימנית של המשיב, נגרמה מעיכה ושבר באצבע השניה ביד ימין ונקטע הגליל הקוסטלי שבאצבע זו.

המומחה האורטופד שמונה על ידי בית המשפט קבע בחוות דעתו כי נכותו הרפואית של המשיב מסתכמת בשיעור של 5% בלבד בגין הפגיעה באצבע השניה ואין ספק שעסקינן גם בנכות תפקודית מסוימת . לפיכך, גם אם לא נתערב בשיעור הפיצוי שנקבע בגין הפסד שכר בעבר בסך כולל של .-28,200 ₪ אין ספק שהפיצוי בגין הפסד שכר בעתיד בסך של .-40,000 ₪ הינו מוגזם ומופרז לאור מהות הפגיעה במשיב. לפיכך יש להעמיד פיצוי זה נכון להיום בסך של .-25,000 ₪ במקום
40,000 ₪ גם הפיצוי שנפסק בגין כאב וסבל אינו פיצוי הולם ויש להעמיד הפיצוי בסך של .-10,000 ₪ במקום .-30,000 ₪.

זאת ועוד, אין ולא היה כל מקום לחייב את המערערת לפצות את המשיב בגין עזרת צד ג' בעבר ובעתיד לאור מהות הפגיעה ותוצאותיה. לפיכך החיוב בסך
.-8,000 ₪ מבוטל.

מאידך יש מקום לנכות את התשלומים שקיבל המשיב מהמוסד לביטוח לאומי בגין התאונה השניה והמסתכמת בסך של 17,000 ₪ בצירוף ריבית והצמדה.
החיוב בגין הוצאות יישאר בעינו.נ

לאור כל זאת הננו מקבלים את הערעור ומחייבים את המערערת לשלם למשיב את נזקו בגין התאונה השניה בלבד בסך כולל של 48,200 ₪ בצירוף ריבית והצמדה כחוק מהיום עד התשלום בפועל וכן שכ"ט עו"ד בסך של 15% בצירוף מע"מ וכן החזר האגרה ששולמה בצירוף ריבית והצמדה כחוק.

כל צד ישא בהוצאותיו בערעור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון