ערעור על עונש על נהיגה בלי ביטוח חובה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על עונש על נהיגה בלי ביטוח חובה:

בפני ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום לתעבורה בעכו, אשר ניתן ביום 28.10.10 על ידי כב' השופט קאופמן בתיק תת"ע 3577-09-08.

המערער הובא לדין בבית משפט השלום לתעבורה בגין עבירה של נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף בניגוד לסעיף 10(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה") ביחד עם סעיף 38 (1) לפקודה וכן נהיגה מבלי שהיתה למערער או לאדם אחר פוליסת בטוח בת תוקף, בניגוד לסעיף 2 (א) לפקודת בטוח רכב מנועי (נוסח חדש) תש"ל – 1970 (להלן: "כתב האישום").

בעובדות כתב האישום נטען כי המערער נהג ביום 25.7.08 בשעה 17:40 ברכב בצומת כברי לכוון צפון (כביש 70) מבלי שהיה בידו רשיון נהיגה תקף וללא פוליסת בטוח בת תוקף.

המערער זומן לדיון בבית משפט לתעבורה ליום 2.3.09 בשעה 10:00.

בדיון מיום 29.9.09, ביקש המערער לצרף תיק נוסף שמספרו 2798-12-08 ושעניינו נהיגה ללא מלווה, עבירה מיום 5.12.08 (להלן: "התיק הנוסף") ולהודות בעובדות.

המערער הורשע עפ"י הודאתו בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום ובתיק הנוסף. בית המשפט שמע את טענות הצדדים לעונש והחליט להטיל על המערער את העונשים הבאים:

45 ימי מאסר בפועל שירוצה בעבודות שרות, 5 חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים כמפורט בגזר הדין, פסילה מלקבל או להחזיק ברישיון נהיגה בפועל של 10 חודשים, פסילה של 4 חודשים על תנאי ולמשך שנתיים, חתימה על התחייבות על סך 2,500 ₪ להימנע מלבצע עבירות בהן הורשע וזאת לשנתיים.

בעניינו של המערער הוגש לבית משפט השלום לתעבורה תסקיר של שרות המבחן שהביא בפניו את קורות חיי המערער תוך ציון שהמדובר במערער בן 36, סיים 12 שנות לימוד, עלה ארצה בשנת 95 ביחד עם אשתו. שרות המבחן התייחס למצבו האישי של המערער כיום ולנתוניו שאינני מביא אותן במסגרת פסק הדין עקב צנעת הפרט, אם כי ניתן לומר כי במהלך חייו הקצרים עבר תלאות לא קלות - ראו תסקיר שרות המבחן.

עוד ניתן לומר כי שרות המבחן לא בא בהמלצה טיפולית וזאת עקב תגובתו של המערער כפי שצוין בתסקיר.

המערער טוען כי יש בעונש המאסר שהוטל עליו כדי לפגוע במערער ולהוציאו ממעגל העבודה בו הוא השתלב ובדרך זו לפגוע בפרנסתו ובפרנסת בני משפחתו.

מזה זמן המערער מתמיד בעבודתו כשהוא מנהל אורח חיים נורמטיבי. על כן מבקש לבחון אפשרות של הפניית המערער פעם נוספת לשרות המבחן לשם קבלת תסקיר משלים.

עוד נטען כי במידה ובית המשפט לא יפנה את המערער לשרות המבחן מתבקש הוא לקבל את הערעור ולהקל בדינו.

ב"כ המשיבה סבור כי יש לדחות את הערעור. העונש הינו מידתי ובוודאי שאינו חורג מן העונש המקובל בפסיקה, כך שאין כל הצדקה להתערב בפסק דינה של הערכאה הדיונית.

ב"כ המשיבה טען כי בת זוגו של המערער עובדת מזה מס' חודשים כך שיש ביכולתה לפרנס את המשפחה.

המערער עובד מזה כ-7 חודשים במפעל ישקר ולאור תקופת המאסר הקצרה, סבור הוא כי הדבר לא יביא לפיטוריו.

ב"כ המשיבה הפנה לתסקיר שרות המבחן שבו מתוארת התנהלות המערער ביחס לתהליך הטיפולי שהוצע לו, התנהלות שבעקבותיה לא באה המלצה מאת שרות המבחן.

המשיבה ביקשה לדחות את הערעור ולהשאיר את גזר הדין על כנו.

לאחר שעיינתי בגזר הדין של בית משפט השלום לתעבורה, בהודעת הערעור, בתסקיר שרות המבחן ושמעתי את טענות הצדדים, אני מחליט לדחות את הערעור.

העבירות בהן הורשע המערער הינן עבירות חמורות שמסכנות את המשתמשים בדרך והפכו לתופעה נפוצה המכה שורשים בקרב רבים.

ראשית כל אומר כי בחנתי את בקשת המערער להפנותו לשרות המבחן ולאחר שעיינתי בתסקיר לא מצאתי כי יש הצדקה לכך. שרות המבחן הגיש תסקיר מפורט אשר בחן את מכלול הנתונים וערך תסקיר יסודי, מעמיק ומנומק ולכן לא שוכנעתי כי יש הצדקה לשוב ולהטיל על שרות המבחן משימה נוספת מהמשימות הרבות המוטלות עליו בעיקר משום שלא מצאתי סיבה סבירה לעשות כן.

כאמור, ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בגזר הדין של הערכאה הדיונית למעט המקרים שבהם הוטל עונש החורג מרמת הענישה המקובלת, עונש קיצוני שמצדיק התערבות ערכאת הערעור - לענין זה ראו ע"פ 9097/05 מדינת ישראל נ' ורשילובסקי (ניתן ביום 3.7.06); ע"פ 3091/08 טרייגר נגד מדינת ישראל (ניתן ביום 29.1.09); ע"פ 6681/09 אלחטיב נגד מדינת ישראל (ניתן ביום 13.1.10).

עניינו של המערער אינו נמנה עם המקרים החריגים ויוצאי הדופן ואף מדברי ב"כ המערער ניתן להבין כי הוא אינו חולק על כך ואף מסכים למסקנה זו, הגם שאמר דבריו בלשון רפה.

החשש שהמערער יפוטר מעבודתו הינו חשש ערטילאי שלא הונח לו תשתית ראויה. מה גם, מי שחוטא בעבירות כאלה עליו לצפות ענישה הולמת שייתכן ותהיה לה השלכה על מסגרת חייו היומיומית, לרבות מקום עבודתו.

על יסוד האמור לעיל, אני דוחה את הערעור.

על המערער להתייצב לריצוי עונשו במסגרת שנקבעה ובמועד שייקבע על ידי הממונה על עבודות שרות כפי שקבע בית משפט השלום לתעבורה.

המזכירות תמציא עותק מפסק דין זה לממונה על עבודות שרות אשר יקבע את מועד התייצבות המערער לריצוי עונשו ויודיע לו ולכל הצדדים, לרבות בית המשפט על המועד וגם על התייצבות המערער לריצוי עונשו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תעודת ביטוח חובה

 2. ביטוח חובה לנגררים

 3. פרשנות פוליסת ביטוח חובה

 4. ביטוח חובה הסעה בשכר

 5. תאונת דרכים נהיגה בלי ביטוח חובה

 6. אי ידיעה שאין לרכב ביטוח חובה

 7. פוליסת ביטוח חובה / תעודת ביטוח חובה

 8. תשלום ביטוח חובה אחרי תאונת דרכים

 9. נהיגה בשלילה ללא רישיון וביטוח חובה

 10. נהיגה ברכב של אדם אחר ללא ביטוח חובה

 11. זכויות נפגע תאונת דרכים ללא ביטוח חובה

 12. ערעור על עונש על נהיגה בלי ביטוח חובה

 13. תאונה בלי ביטוח חובה בנסיעת מבחן במוסך

 14. תאונת דרכים באותו יום שנעשה ביטוח חובה

 15. סעיף 61 א לחוק חוזה הביטוח - חובת המבוטח למנוע נזק

 16. תביעה נגד סוכן ביטוח בטענה שלא הכליל "נהג חדש" בביטוח חובה

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון