פשיטת רגל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פשיטת רגל:

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה


מיהו חייב ?

(א) חייב, לענין פקודה זו, הוא אדם בן שמונה עשרה שנה ומעלה, ללא הבדל אזרחות ובין שמקום מושבו בישראל ובין שלא בישראל, אשר בזמן שהוא עשה, או שנעשה לו, מעשה פשיטת רגל נתקיימה בו אחת מאלה:

(1) הוא עצמו היה בישראל;

(2) היה גר כרגיל בישראל או היה לו בה מקום מגורים;

(3) ניהל עסקים בישראל, בעצמו או על ידי מורשה או מנהל;

(4) היה חבר בחבר-בני-אדם או בשותפות שניהלו עסקים בישראל.

(ב) אף מי שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים יכול שיהיה בגדר חייב אם נתקיימו בו שאר התנאים לכך האמורים בסעיף קטן (א) ואם לדעת בית המשפט סביר הוא שהנושים נשאו ונתנו עמו כאילו מלאו לו שמונה-עשרה שנים.מעשה פשיטת רגל הוא לחייב, אם עשה או נעשתה לו אחת מאלה:

(1) בישראל או במקום אחר –

(א) נתן נכס מנכסיו מתנת מרמה או העבירו העברת מרמה;

(ב) העביר או שעבד נכס מנכסיו העברה או שעבוד, שאילו נעשו כשהוא מוכרז פושט רגל היו בטלים משום העדפת מרמה לפי כל דין תקף אותה שעה;

(2) בכוונה להתחמק מנושיו או לדחותם הוא עשה אחת מאלה:

(א) יצא את הארץ, או בהיותו בחוץ לארץ נשאר שם;

(ב) עזב את בית מגוריו, או הוקיר רגליו ממקום עסקיו או מגוריו הרגיל, או התחמק ממקום אחר שבו מצוי נושה;

(ג) התבודד כדי שלא יוכלו נושיו להתקשר עמו;

(3) עוקל נכס מנכסיו ונמכר בהוצאה לפועל על פי צו בית משפט;

(4) הגיש לבית המשפט הצהרה שאינו יכול לשלם את חובותיו, או בקשה שיוכרז פושט רגל לפי הוראות פקודה זו;

(5) הודיע לנושה מנושיו כי הפסיק, או עומד להפסיק, לשעה או לצמיתות, לשלם את חובו;

(6) לא מילא אחר הדרישות שבהתראת פשיטת רגל לפי פקודה זו תוך שבעה ימים לאחר שהומצאה לו בישראל, או תוך הזמן שנקבע לכך בצו בית המשפט שהתיר את ההמצאה אם הומצאה בחוץ לארץ, ולא הניח את דעת בית המשפט כי יש לו תביעה שכנגד או קיזוז או דרישה שכנגד שאינם פחותים מסך החוב הפסוק ושלא היה בידו לעוררם בתובענה שניתן בה פסק הדין; לענין זה, "חוב פסוק" – לרבות סכום שניתן צו חלוט לשלמו, ו"תובענה" – לרבות הליכים שבהם ניתן הצו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הענקה פשיטת רגל

 2. בקשת נושה לפשיטת רגל

 3. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 4. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 5. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 6. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 7. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 8. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 9. חוב מזונות בפשיטת רגל

 10. העדפת נושים בפשיטת רגל

 11. פשיטת רגל מזונות ילדים

 12. מה המשמעות של פשיטת רגל

 13. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 14. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 15. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 16. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 17. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 18. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 19. חובות לספקים - פשיטת רגל

 20. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 21. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 22. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 23. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 24. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 25. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 26. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 27. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 28. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 29. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 30. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 31. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 32. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 33. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 34. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 35. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 36. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 37. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 38. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 39. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 40. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 41. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 42. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 43. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 44. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 45. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 46. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 47. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 48. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 49. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 50. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 51. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 52. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 53. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 54. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 55. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 56. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 57. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 58. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 59. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 60. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 61. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 62. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 63. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 64. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 65. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 66. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 67. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 68. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 69. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 70. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 71. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 72. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 73. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 74. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון