תאונת דרכים באשמת שני הנהגים

בית המשפט פסק כי שני המעורבים בתאונה לא נהגו במידת הזהירות הדרושה ולמרות ששניהם הבחינו ו/או היו חייבים להבחין זה בזה עוד לפני קרות האירוע – בכל זאת נהגו הם בחוסר זהירות – הנתבעת בפנייתה שמאלה והנהג באי התאמת מהירות נסיעתו ואף לא הספיק לבלום מבלי לפגוע ברכב הנתבעת.
עובדות אלו מצביעות, ללא ספק, על תרומה שווה של שניהם לקרות התאונה ובשל כך הוחלט לחלק ביניהם את האחריות באופן כזה שיש לייחס לכ"א מהם תרומת רשלנות של 50%.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים באשמת שני הנהגים באופן שווה:

1. א. הנהג (להלן:"הנהג") נהג ברכבו של התובע ונסע ישר בכביש. באותה עת נסעה הנתבעת בנתיב הנגדי.
לטענת התובע, פנתה הנתבעת לפתע שמאלה, חסמה את נתיב נסיעתו של הנהג ופגעה ברכבו.
כתוצאה מכך, נגרם נזק לרכב התובע והיות והתובע סבור, שנהיגתה הרשלנית של הנתבעת היא זו אשר גרמה לתאונה, מבקש התובע לחייב את הנתבעת להשיב לו את נזקיו בסך של 8,651 ₪, הכולל בחובו: נזק לרכב לפי דו"ח שמאי בסך של 7,472 ₪, שכ"ט שמאי בסך של 679 ₪, אגרות, נסיעות וכו' בסך של 500 ₪.

ב. הנתבעת סבורה שיש לדחות את תביעת התובע, משום שלטענתה האחריות לתאונה רובצת על התובע – זאת מן הטהנהגם הבאים:

א) הנתבעת נסעה בכביש דו סטרי ובעת הגיעה לרח' הר הצופים 3 ברחובות, ביצעה פנייה שמאלה לצורך חניית רכבה ובעודה מחנה את רכבה ובעוד חלקו הקדמי של הרכב כבר היה מצוי בתוך החניה, הגיח התובע מהנתיב הנגדי, עקף את רכב הנתבעת – זאת מבלי לאפשר לנתבעת מתן זכות קדימה ו/או מבלי לאפשר לה להשלים את חנייתה.

ב) כתוצאה מאופן נסיעתו של התובע, פגע הנהג ברכב הנתבעת וכך גרם לתאונה ולנזקים ברכבים.

2. לאחר ששמעתי את הצדדים ולאור הגרסאות השונות שהשמיע כל אחד מהמעורבים בתאונה, היה בדעת בית המשפט לבדוק את חומר הראיות ואת עדויות הצדדים ולשם כך נדחה מתן פסק הדין.
בבואי לשקול את חומר הראיות ואת עדויות המעורבים בתאונה, אני קובע כי הנסיבות העולות מעדויות הצדדים הן, ששני המעורבים בתאונה לא נהגו בזהירות הדרושה, שניהם נסעו בחוסר תשומת לב מספקת ולכן יש לחלק את האחריות ביניהם באופן כזה, שכל אחד מהם ישא באחריות בשיעור של 50% לגרם התאונה ולנזק שנגרם לרכב התובע – זאת מהנימוקים המפורטים להלן:

א. הנהג והנתבעת – שניהם גרים באותו רחוב בו אירעה התאונה ושניהם מכירים את אותו רחוב.
אין חולק בין הצדדים, שכל אחד מהם נסע בכיוון הנגדי ואין חולק בין הצדדים, שבשלב מסוים פנתה הנתבעת שמאלה.

ב. בכתב התביעה כותב התובע כך:" לפתע פנתה הנתבעת שמאלה, חסמה את מסלול הנסיעה של רכבי ופגעה בו". מעדותו של הנהג בבית המשפט עולה, שהנאמר בכתב התביעה אינו נכון, משום שהנהג מודה, שהוא זה אשר פגע ברכב הנתבעת ולא כפי שנאמר בכתב התביעה.
לעניין זה מעיד הנהג בבית המשפט כך:" ...ניסיתי לברוח קצת שמאלה לכן נכנסתי עם הצד הימני של רכבי בדלתות שלה..." ובהמשך חוזר הנהג על טענה זו ואומר:
" ...ואז היא פנתה מבלי לתת זכות קדימה ופגעתי בה". (ראה בפסקה הראשונה בכתב התביעה לעומת עדותו בעמ' 1 לפ', ההדגשות הנ"ל שלי- ג.ב.)
לכן, לאור סתירה מהותית זו, אני קובע כי בסופו של יום פגע הנהג ברכב הנתבעת ולא כפי שנאמר בכתב התביעה.

ג. הנהג הגיש תרשים לבית המשפט על מנת לתאר את כיווני הנסיעה ואת מקום המפגש בין הרכבים. (ראה ת/1) וגם הנתבעת נעזרה בתרשים זה, אך העירה, שכוונתה הייתה להיכנס לחניה משמאל לנתיב נסיעתה – חניה אשר סומנה על ידה במספר 4.
הנתבעת מאשרת את העובדה, שהיא אכן פנתה שמאלה – מכיוון מספר 1 בתרשים- ואכן אני קובע כי את הפנייה ביצעה הנתבעת בחוסר זהירות ובחוסר תשומת לב מספקת, שכן לאור מצב כיווני הנסיעה, הייתה חייבת הנתבעת להבחין ברכבו של התובע, כשם שהנהג היה חייב להבחין ברכבה של הנתבעת.

מקום האירוע עצמו עליו הצביעו המעורבים בתאונה – מצביע גם הוא על תרומת רשלנות של כ"א מהם לגרם התאונה.

ד. מעדותה של הנתבעת עולה, שהנהג לא נתן לה להשלים את החניה וכך הוא המשיך לנסוע ופגע ברכבה. בכך רצתה הנתבעת לומר, כפי שאכן אמרה בכתב ההגנה:
" מבלי לאפשר לנתבעת מתן זכות קדימה ו/או מבלי לאפשר לנתבעת להשלים את חנייתה.." (סעיף 4 לכתב ההגנה).
אכן כן, כבר קבעתי, שהיה זה הנהג אשר פגע ברכבה ולא להיפך, ברם הנתבעת לא הייתה צריכה לקחת הפנייה כדבר מובן מאליו כל זמן שהיה רכב מהכיוון הנגדי, אלא שהייתה צריכה לנהוג בזהירות יתר ולשים לב לאותו רכב הבא מהכיוון הנגדי – גם אם סברה שיש לה זכות קדימה- ולהמתין עם ביצוע הפנייה שמאלה לבל תחסום את דרכו של רכב אחר.


3. א. סוף דבר, העולה מהנימוקים שפורטו לעיל הוא, ששני המעורבים בתאונה לא נהגו במידת הזהירות הדרושה ולמרות ששניהם הבחינו ו/או היו חייבים להבחין זה בזה עוד לפני קרות האירוע – בכל זאת נהגו הם בחוסר זהירות – הנתבעת בפנייתה שמאלה והנהג באי התאמת מהירות נסיעתו ואף לא הספיק לבלום מבלי לפגוע ברכב הנתבעת.
עובדות אלו מצביעות, ללא ספק, על תרומה שווה של שניהם לקרות התאונה ובשל כך החלטתי לחלק ביניהם את האחריות באופן כזה שיש לייחס לכ"א מהם תרומת רשלנות של 50%.

ב. בהתאם לחלוקת אחריות זו, על הנתבעת לפצות את התובע.
באשר לסכום הנזק, הוכיח התובע נזקים בסך של 8,151 ₪ (נזק ממשי לרכב ושכ"ט שמאי) ולכן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 4,075 ₪ (מחצית מסכום הנזק המוכח) בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה- 13.2.11- ועד התשלום בפועל.
יתרת סכום התביעה נדחית בהיותה סתמית ובלתי מוכחת ובמיוחד בכל האמור במילה "וכו".
כמו כן, בהתחשב ברשלנות התורמת של הנהג - אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 300 ₪ בלבד בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.


הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים בלילה

 2. תאונת דרכים בשטחים

 3. תאונת דרכים בשכם

 4. תאונת דרכים בנצרת

 5. תאונות דרכים בבית משפט ברמלה

 6. תאונות דרכים בבית משפט בעכו

 7. תאונות דרכים בבית משפט בחיפה

 8. תאונת דרכים בכוונה

 9. תאונות דרכים בבית משפט באילת

 10. תאונת דרכים בעזה - פיצויים

 11. תאונת דרכים בשטח c

 12. תאונת דרכים בעפולה

 13. תאונת דרכים בתלפיות

 14. תאונת דרכים בהרצליה

 15. תאונות דרכים בבית משפט בטבריה

 16. תאונת דרכים בכביש 4

 17. תאונת דרכים ברחובות

 18. תאונת דרכים במתכוון

 19. תאונת דרכים בכפר ג'ת

 20. תאונת דרכים בזמן פקק

 21. תאונת דרכים בבני ברק

 22. תאונת דרכים בכביש 40

 23. תאונת דרכים בתחנת דלק

 24. תאונות דרכים בבית משפט בהרצליה

 25. תאונת דרכים במהלך טסט

 26. תאונות דרכים בבית משפט בבאר שבע

 27. תאונת דרכים ליד רמאללה

 28. תאונת דרכים ליד נהריה

 29. תאונת דרכים ברחוב קק"ל

 30. תאונות דרכים בבית משפט בתל אביב

 31. תאונת דרכים בכפר מאג'ר

 32. תאונות דרכים בבית משפט בכפר סבא

 33. תאונות דרכים בבית משפט בבית שמש

 34. תאונת דרכים בכביש עטרות

 35. תאונת דרכים במפרץ חיפה

 36. תאונת דרכים בכפר דרוזי

 37. תאונת דרכים בכביש החוף

 38. תאונת דרכים במבשרת ציון

 39. תאונת דרכים בקריית חיים

 40. תאונת דרכים בנתיבי איילון

 41. תאונת דרכים בצומת ירקון

 42. תאונת דרכים בפניה שמאלה

 43. תאונת דרכים בצומת אשדוד

 44. תאונת דרכים ברחוב המסגר

 45. תאונת דרכים בקרית מוצקין

 46. תאונת דרכים באזור תעשייה

 47. תאונת דרכים בנסיעה אחורה

 48. תאונת דרכים בגשר בית מעריב

 49. תאונת דרכים בדרך לבית ספר

 50. תאונת דרכים בכניסה לקניון

 51. תאונת דרכים בכביש חד סטרי

 52. תאונת דרכים בזמן ערפל כבד

 53. תאונת דרכים בצומת בירושלים

 54. תאונת דרכים ליד רח' דב הוז

 55. תאונת דרכים בדרך לירושלים

 56. תאונת דרכים בצומת אלוף שדה

 57. תאונת דרכים בכניסה לירושלים

 58. תאונת דרכים ליד צומת גולני

 59. תאונת דרכים בכביש עכו חיפה

 60. תאונת דרכים בכביש עכו קריות

 61. תאונת דרכים בזמן המתנה ברכב

 62. תאונת דרכים במסגרת "יום כיף"

 63. תביעה בגין תאונת דרכים באשדוד

 64. תאונת דרכים בעצירה לפני רמזור

 65. תאונת דרכים במהלך המתנה לחילוץ

 66. תאונת דרכים בדרך חזרה מהבסיס

 67. תאונת דרכים ברחוב הרצל בנתניה

 68. תאונת דרכים במהלך מרדף משטרתי

 69. תאונת דרכים בגלל פנצ'ר בגלגל

 70. תאונת דרכים בכביש עכו כרמיאל

 71. תאונת דרכים באשמת שני הנהגים

 72. תאונת דרכים בתחנת דלק - מי אשם

 73. תאונת דרכים בגלל רכב שחסם נתיב

 74. תאונת דרכים בגלל חול על הכביש

 75. תאונת דרכים בדרך מהמרפאה לעבודה

 76. תאונת דרכים בצומת בקריית ביאליק

 77. תאונת דרכים: בצקת סביב עין ימין

 78. תאונת דרכים בשטח הרשות הפלסטינית

 79. תאונת דרכים: שברים בכפות הרגליים

 80. תאונת דרכים במתחם "ביג" בבאר שבע

 81. תאונת דרכים ליד צומת בילו ברחובות

 82. תאונת דרכים ליד בית חולים וולפסון

 83. תאונת דרכים ביציאה משביל עפר לכביש

 84. תאונת דרכים ברחוב קיבוץ גלויות בחיפה

 85. תאונת דרכים בכביש אשדוד לכיוון ירושלים

 86. תאונת דרכים בזמן סידורים הקשורים לעבודה

 87. תאונת דרכים: שבר פתוח בבוהן כף רגל שמאל

 88. תאונת דרכים: בשל פגיעה מאחור או התדרדרות לאחור ?

 89. תאונת דרכים בדרך לעבודה או נסיעה בעניינים פרטיים

 90. תאונת דרכים בין שני רכבים בחניון גרמה לפגיעה ברכב חונה

 91. תאונת דרכים בעליה בחניון תת קרקעי עם רכב שירד לתוך החניון

 92. תאונת דרכים בחולון בין רכב מאזדה לנטיס GLX 323 למסחרי יונדאי

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון