אוטם שריר הלב ביטוח לאומי

על מנת שאוטם שריר הלב יוכר כ"תאונת עבודה" בביטוח לאומי, יש לזהות ארוע חריג, או כפי שכונה בפסיקת בית-הדין הארצי, "גורם משרה", אשר הוביל להופעת האוטם. מאחר ואוטם מופיע על רקע מחלת לב המתפתחת משך תקופה, ומרבית גורמיה אינם קשורים לעבודה, ומופיעים באופן טבעי, יש לקבוע אם היה קשר סיבתי בין הארוע לבין הופעת האוטם. אם קיים קשר סיבתי, יש לקבוע מהו מידת תרומתו של הגורם המשרה להופעת האוטם. המבחן המשפטי קבוע בסעיף 83 לחוק הביטוח הלאומי התשנ"ה-1995:

"תאונה שארעה לעבוד תוך כדי עבודה רואים אותה כתאונה שארעה גם עקב העבודה, אם לא הוכח ההיפך;
אולם תאונה שאינה תוצאה של גורמים חיצוניים הנראים לעין, בין שארעה לעובד ובין לעובד עצמאי, אין רואים אותה כתאונת עבודה, אם הוכח, כי השפעת העבודה על ארוע התאונה היתה פחותה הרבה מהשפעת גורמים אחרים".

ראו: עבל 481/99 דוד מכלוביץ' נ' המוסד לביטוח לאומי, פס"ד מיום 16.1.03 (טרם פורסם).נ

14. בשלב הראשון, בית הדין קובע אם ארע ארוע חריג.

בשלב השני, ממנה בית הדין מומחה רפואי לחוות דעתו, אם קיים קשר סיבתי בין הארוע החריג לבין הופעת האוטם. ככל שיקבע קשר סיבתי, על המומחה להתייחס להשפעתם היחסית של גורמי האוטם האחרים אל מול השפעת הארוע בעבודה על קרות האוטם בעת שהתרחש.

15. על שאלת היחס, יש להשיב לפי מבחן סמיכות הזמנים- כלומר, הערכת המומחה את סבירות קרות האוטם, אף ללא ארוע חריג בחיי עבודה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אוטם שריר הלב בעבודה

 2. סיבות לאוטם שריר הלב

 3. אוטם בלב כתאונת עבודה

 4. אוטם שריר הלב עקב תאונה

 5. אוטם שריר הלב ועדה רפואית

 6. אוטם שריר הלב תאונה עבודה

 7. אוטם שריר הלב ביטוח לאומי

 8. אוטם שריר הלב ויכוח בעבודה

 9. אוטם שריר הלב כתאונת עבודה

 10. הכרה באוטם מוחי כתאונת עבודה

 11. מאמץ בלתי רגיל - אוטם שריר הלב

 12. אוטם שריר הלב עקב מריבה עם עובד

 13. הכרה באוטם שריר הלב כתאונת עבודה

 14. ערעור על אחוזי נכות אוטם שריר הלב

 15. הכרה באוטם שריר הלב כפגיעה בעבודה

 16. מוות בעקבות אוטם מוחי - תאונת עבודה

 17. נכות 10% בגין מצב שלאחר אוטם בשריר הלב

 18. אוטם שריר הלב לעובד בעבודה פיזית קשה

 19. אוטם שריר הלב עקב לחץ נפשי ומאמץ פיזי

 20. אוטם שריר הלב בגין רצף אירועים בעבודה

 21. מוות מאוטם שריר הלב שהוכר כתאונת עבודה

 22. תביעה להכיר באוטם שריר הלב כתאונת עבודה

 23. קשר סיבתי בין אוטם שריר הלב לאירוע בעבודה

 24. נכות בשיעור 10% בעקבות אירוע של אוטם שריר הלב

 25. הכרה באוטם שריר הלב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 26. דחיית תביעה להכרה באוטם שריר הלב בביטוח לאומי

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון