הלכת השיתוף דירת מגורים

ההלכה הפסוקה קבעה לא אחת כי "חזקה על בני זוג המנהלים אורח חיים תקין ומאמץ משותף כי הרכוש שנצבר מצוי בבעלותם המשותפת" (ר' רע"א 8791/00 שלם נ. טוינקו).

ההנחה היא כי ברבות השנים בהם בני זוג מקיימים משק בית משותף, הופכים הנכסים שלהם, יהיה מקורם אשר יהיה, ל"בשר אחד" (ר' ע"א 806/93 הדרי נ. הדרי פ"ד מ"ח(3) 685, 694-695). הלכת השיתוף חלה על כלל הנכסים, אף אם הנכסים רשומים על שם בן הזוג האחד, או מצויים בחזקתו הבלעדית.

הלכת השיתוף נועדה לקיום מספר תכליות – הכרה בחיי הנישואין כחיי שיתוף, קידום השוויון בין בני הזוג, שימור האוטונומיה והזהות העצמאית של כל אחד מבני הזוג, והענקת ביטחון כלכלי לבני זוג לאחר פירוק הקשר הזוגי.

באשר לדירת המגורים של בני הזוג, הרי גישתו העקבית של בית המשפט היא כי "יש לראות כל אחד מבני הזוג כבעל זכויות במחצית הדירה כבר במהלך חיי הנישואין" (ר 'פס"S שלם נ. טוינקו, פסקה 31, וכן פס"ד הדרי שנזכר לעיל).

אולם, החזקה לפיה בני זוג הם שותפים ברכושם בכלל ובבית המגורים שלהם בפרט, היא חזקה הניתנת לסתירה.

הלכת השיתוף איננה שוללת את חופש ההתנאה של בני הזוג בשאלת המשטר הרכושי שיחול עליהם (ר' פס"ד שלם נ. טוינקו ופס"ד ורד עצמון נ. אורי רפ ע"א 4374/98 פ"ד נ"ז(3) 433, 444). חרף הלכת השיתוף "קיימים זוגות נשואים רבים אשר חזקת השיתוף אינה מופעלת בעניינם, ותחת זאת ניתן תוקף מלא לבעלותו הנפרדת של כל אחד מבני הזוג בנכסיו" (ר' ע"א 5774/91 יהלום נ. מנהל מס שבח מקרקעין בחיפה, פ"ד מ"ח(3) 372, 377).

כפי שהחזקה בדבר שיתוף בזכויות היא חזקה הניתנת לסתירה, גם החזקה בדבר שיתוף בחובות היא חזקה שניתן לסתור אותה – "יכולים בני זוג להסכים שאחד מהם ירכוש נכס או ינהל עסק כלשהו באופן שיהיה רכושו הבלעדי ועל סיכונו בלבד" (ר' פס"ד שלם נ. טוינקו פסקה 16, והפסקה הנזכרת שם).

החלטה של בני זוג על הפרדה רכושית, היא אם כן החלטה לגיטימית, ומקום שכוונתם בהקשר זה היא ברורה, הרי "אין מוטלת עליהם עוד חובה להציג 'הסבר', צידוק או מניע סביר לרצונם זה. מקום שמוכחת כוונתם זו, ומתברר כי היא מומשה וניתן לה תוקף, אין עוד מקום להוסיף ולחקור במניעיהם.... פלוני רשאי להעביר את רכושו לאחר, לרבות בן זוגו, ושניהם יכולים להחליט על הפרדה רכושית. כך מורה חופש החוזים של בני הזוג, וכך מניחה האוטונומיה של כל אחד מהם" (ר' ורד עצמון נ. אורי רפ שנזכר לעיל).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הלכת אוסם

 2. הלכת אלסוחה

 3. הלכת אייזן

 4. הלכת קרסיק

 5. הלכת רוט

 6. הלכת השנים האבודות

 7. הלכת צרי

 8. הלכת הפחד

 9. הלכת פמיני

 10. הלכת פוליטי

 11. הלכת בובליל

 12. הלכת צמיתות

 13. הלכת הולצמן

 14. הלכת אלגריסי

 15. הלכת משה סמי

 16. הלכת פינץ

 17. הלכת פרלה עמר

 18. הלכת בית הכרם

 19. הלכת ההשתחררות

 20. הלכת רובינשטיין

 21. מהי הלכת השיתוף

 22. הלכת זטולובסקי

 23. הלכת מיסטר מאני

 24. הלכת נניקשווילי

 25. צמצום הלכת סויסה

 26. הלכת העיקר והטפל

 27. הרחבת הלכת אלסוחה

 28. תביעה הלכת אלסוחה

 29. הלכת השיתוף בנכסים

 30. הלכת קידוחי הצפון

 31. הלכת הניכוי מהניכוי

 32. הלכה מחייבת הלכה מנחה

 33. ההלכה בעניין עזרת הזולת

 34. הלכת השיתוף דירת מגורים

 35. הלכת השיתוף בין בני זוג

 36. הלכת אהרונוב עסקאות נוגדות

 37. תחולת הלכה חדשה רטרואקטיבית

 38. הלכת מרגוליס מצב רפואי קודם

 39. גובה פיצויים לפי הלכת אלסוחה

 40. הלכת השיתוף בין בני זוג בעסק

 41. הלכת קינזי - עדות לטובת הנאשם

 42. הלכת מלול - אובדן סיכויי החלמה

 43. הלכת אל עמי - היטל סלילת כבישים

 44. הלכות מנחות בסוגיית הגבלת חופש העיסוק

 45. תביעת עיזבון לפני הלכת השנים האבודות

 46. ביטול הסכם פשרה לאחר שינוי הלכה משפטית

 47. שינוי המועד לתשלום היטל השבחה: הלכת קהתי

 48. גובה פיצויים בעבר לפני הלכת השנים האבודות

 49. הלכה מושרשת היא כי בית המשפט הוא הפוסק האחרון

 50. הלכה היא כי משניתן פסק דין סיים בית הדין את מלאכתו

 51. הלכת מרכז הארגזים - ידיעת מנהלי חברה על התיישנות

 52. האם תביעה רק על "עגמת נפש" נחשבת "נזקי גוף" ? - הלכת מנסור

 53. האם הלכה של בית המשפט העליון מחייבת את בית הדין הארצי לעבודה

 54. הלכה פסוקה היא כי מי שזכה בדינו זכאי לממש את פרי זכייתו באורח מיידי

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון