מהו תסקיר מעצר

מהו תסקיר מעצר ?

תסקיר מעצר הוא כלי-עזר שיש בו כדי לסייע לבית-המשפט להכריע בשאלת התאמה לחלופה, וכן להערכת החלופה המתאימה. אולם, בית-המשפט נעזר בו - כשאין מדובר בקטינים - רק במקרים בהם מתקשה בית-המשפט עצמו לבחון שתי שאלות אלה. כאשר הנתונים המצויים בפני בית-המשפט מאפשרים לו להכריע בשאלת התאמת המקרה לחלופה, או בשאלת התאמת הערב והתנאים המוצעים לחלופה, אין מקום, כדבר שבשגרה, להפנות את העורר לשירות-המבחן. ידיו של שירות-המבחן עמוסות עבודה, הזמן הנתון לתסקירי מעצר הוא מטבע הדברים קצר, דבר העלול להביא לבדיקה שטחית בלבד של הנתונים. לפיכך, יש לנצל את מומחיותו של שירות-המבחן במקרים המתאימים לכך. [בבש"פ 1092/05 זוהיר תראבין נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, 27.2.05)].

ראו גם:
בש"פ 3086/05 נאסר אבו הדובה ואח' נ' מדינת ישראל, (טרם פורסם, 14.4.05);
בש"פ 9783/06 איליה קרצב נ' מדינת ישראל, (טרם פורסם, 7.12.06);
בש"פ 9302/08, עמאד אלעקובי נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, 14.11.08);
בש"פ 9284/08 מאור לוי נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, 14.11.08).

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון