סעד הצהרתי כאשר ניתן לבקש סעד ממשי כספי

סעד הצהרתי הוא סעד הנתון לשיקול דעתו של בית המשפט. אף שבתי המשפט נוקטים גישה מרחיבה, בכל הנוגע לשימוש בסעד הצהרתי, נפסק כי אין להגיש תביעה כזו כאשר ניתן לבקש סעד ממשי כספי (ראה ע"א 279/82 פרידברג נ' עיריית תל-אביב (פ"ד ל"ט(2) עמ' 502).

ברע"א 84/98 צעד בריא- אלוש אורטופדיה בע"מ נ' SENSOGRAPH BELGIUM NV חברה רשומה בבלגיה) נקבע כי;
"המדיניות הראויה הנקוטה בנושא של תביעות לפסק דין הצהרתי, אמורה להבטיח הליך מהיר ויעיל שיסיים את הסכסוך בין הצדדים ולא פתיח למשפט נוסף לשם קבלת הסעד האופרטיבי. ...
אין לאפשר הגשת תביעות הצהרתיות חלקיות ללא חלק אופרטיבי כאשר סביר להניח, שבית המשפט יזדקק להליכים נוספים כדי ליישב את הסכסוך בין הצדדים. לעניין תביעות לפסק דין הצהרתי".

בכך חזר בית המשפט העליון על ההלכה שנקבעה בע"א 617/84 לילי וולקוביצקי נ' החברה לפיתוח קיסריה בע"מ, פ"ד מ(3), 778 , 783-784 (1986);
"המגמה לריכוז ההתדיינות כולה תחת קורת גג של הליך אחד, ומניעת ריבוי הליכים ללא צורך, אכן חייבת לעמוד נגד עיני בית-המשפט בבואו לשקול אם ליתן סעד הצהרתי. האינטרס הציבורי, כדברי השופט שמגר (כתוארו אז) בע"א 227/77 (פד"י ל"ב (92 ,85 (1) "הוא יסוד המסד של השאיפה כי מחלוקות המובאות בפני הערכאות תגענה לסיומן ולא ייפתח פתח להתדיינות כפולה, מקום בו ניתן למצותה בהליך אחד". לפיכך מי שמבקש סעד כזה כשבידו גם סעד מהותי, עליו אין הוא מוותר בבקשו את הסעד ההצהרתי, "להראות בין היתר שתהיה לו תועלת מהסעד ושעל-פי מאזן הנוחיות מוטב לתת את הסעד מאשר לסרבו לתתו" (ע"א 539/78 פד"י ל"ד (294 ,286 (4). אולם משהראה המבקש כי יש לו בנסיבותיו של העניין אינטרס לגיטימי במתן הסעד בדרך נוחה, קצרה ויעילה של המרצת פתיחה, שוב אין לדחותו אך ורק מן הטעם כי יש בידו לתבוע סעד מהותי בהליך אחר".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סעד שלילי

 2. פיצול סעדים

 3. סעד מן היושר

 4. סילוק סעד על הסף

 5. מבחן הסעד המבוקש

 6. עקרון הסעד החלופי

 7. בקשה לפיצול סעדים

 8. היתר לפיצול סעדים

 9. פסיקת סעד שלא נתבקש

 10. סעד הצהרתי המרצת פתיחה

 11. סעד הצהרתי לבעלות על רכב

 12. סעד שלא נתבקש בכתב התביעה

 13. התיישנות תביעה לסעד הצהרתי

 14. טופס פתיחת הליך - קוד סעדים

 15. סעד מנהלי ואזרחי בתביעה אחת

 16. פיצול סעדים בבית הדין לעבודה

 17. סעד כספי במסווה של סעד הצהרתי

 18. תביעה לסעד הצהרתי לבטל חוזה מכר

 19. סעד הצהרתי בהעדר ניקיון כפיים

 20. ערעור על מחיקת סעדים בכתב תביעה

 21. תביעה של ביטוח לאומי למתן סעד כספי

 22. שיקולי בית המשפט במתן סעד הצהרתי

 23. סעד הצהרתי בכפוף לתשלום סכום כסף

 24. סעד הפסדי השתכרות בבית הדין לעבודה

 25. פיצול הדיון בין סעד הצהרתי וסעד כספי

 26. סעד הצהרתי בבית משפט לפי חוק ההתנתקות

 27. סעד הצהרתי בעלות על דירה במזרח ירושלים

 28. סעד הצהרתי כאשר ניתן לבקש סעד ממשי כספי

 29. חוסר התאמה בין הסעד העיקרי לבין סעד ביניים

 30. בקשה למתן סעד הצהרתי בדבר זכויות חתימה בחברה

 31. בקשה להחלפת פקידת סעד בבית המשפט לענייני משפחה

 32. האם אפשר לתבוע סעד כספי בביהמ"ש לעניינים מנהליים ?

 33. בית המשפט לא יפסוק לטובת התובע סעד שאותו הוא לא ביקש

 34. תביעה חוזית לאכיפת חוזה, למסירת חזקה בדירה ולסעד כספי

 35. סעד שיצהיר על אחריות באופן אישי לחובות החברה לפי פסק דין

 36. לא דנים בתביעת "סעד הצהרתי" אם ניתן להגיש "תביעה כספית"

 37. בקשת סעד של ביטול בחירות למועצת רשות מקומיות ולראש הרשות

 38. סעד הצהרתי לפיו על חברת הביטוח להמשיך ולשלם תגמולי ביטוח בעתיד

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון