עונש על התקהלות אסורה

קראו את גזר הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על התקהלות אסורה:

1. הנאשמים שלפני הורשעו בבית המשפט המחוזי בעבירה של התקהלות אסורה לפי סעיף 151 לחוק העונשין תשל"ז - 1977. נאשם מס' 2 הורשע בשתי עבירות.

2. נציגת היועץ המשפטי ביקשה לגזור לנאשמים עונש של מאסר על תנאי וקנס. היא לא התעלמה בדבריה מזכותם של הנאשמים להביע מחאה, אך הדגישה שחובתם היתה קודם כל לציית להוראות השוטרים ולהתפנות מהמקום.

3. טענת הנאשמים היא שאין הם עבריינים פליליים ושאת מעשיהם עשו מטעמים אידיאולוגיים.

4. טענת הנאשמים מסברת אוזן ושובת לב, אך זאת רק לכאורה. חברה דמוקרטית נבחנת ביכולתה לשמור על זכויות המיעוטים. במה דברים אמורים? במשטר שבו הרוב מאפשר למיעוט להשמיע דעתו, לשמור על אורח חייו וכיו"ב. במדינתנו נעשות עבירות רבות בהצדקה שהמדובר במעשה אידיאולוגי. העבירות האידיאולוגיות מתבטאות בדרכים רבות: מהתקהלות אסורה דרך זריקת אבנים (לדוגמא: אינטיפדה, שמירת שבת וכיו"ב) וכלה בתקיפה או ברצח (יהודים או ערבים). החברה אינה יכולה להסכים עם ביצוע עבירות כאלה והמסקנה היא שגם על המיעוט מוטלת החובה לשמור על הכללים ועל הגבולות בדרך השמעת מחאתו.נ

5. דברים אלה באים להדגיש כי אין כל קסם במילים "עבירה אידיאולוגית". עבירה היא עבירה, ויש להעניש את מבצעה בהתאם לחומרתה ולנסיבותיה. אין צורך לאמר שהתקהלות אסורה אינה חמורה כהשלכת אבן, וזאת אינה חמורה כתקיפה או כרצח. יתר על כן, אדגיש כי התקהלות אסורה אחת אינה דומה לחברתה. בית המשפט מצווה לשפוט כל מקרה שלפניו על פי נסיבותיו. עוד אדגיש כי לא פעם נאמר שהחברה הדמוקרטית חייבת להגן על עצמה מפני הקמים עליה להכחידה בשמם של אידיאולוגיות שונות. הביטחון היחיד לקיומה של חברה פלורליסטית, שיש בה מגוון דעות ומחלוקות, הוא הציות לחוק. גם להבעת מחאה באמצעות הפגנה צריך לקבל רישיון. אם לא ניתן רישיון להפגנה, יבדוק בית המשפט את סיבת הסירוב. שיקולים ראויים ונכונים לסירוב באים לאזן בין הצורך לשמירת הסדר לבין החופש להבעת מחאה.ב

סיכומו של דבר
6. במקרה שלפני ניצבים נאשמים שבית המשפט המחוזי קבע שהפרו את הסדר הציבורי. עברם אינו מכביד במיוחד לשניים אין עבר פלילי ולמר איתיאל הרשעה אחת של בית המשפט השלום בנתניה בעבירה של תיגרה במקום ציבורי (סעיף 9 לחוק העונשין).ו

לאחר ששקלתי את השיקולים הצריכים לעניין, אני מטיל את העונשים הבאים:

על נאשם מס' 2 שלמה ניימן שהורשע בשתי עבירות
א. מאסר על תנאי של חודשיים שיופעל אם יעבור הנאשם תוך שנה מהיום על סעיף 151 לחוק העונשין, התשל"ז1977-.נ
ב. תשלום קנס של 1,000 ש"ח, או 20 ימי מאסר תמורתם. הקנס ישולם בארבעה תשלומים שווים החל מיום 1.12.1999.ב


והודע על זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון