קצבת ניידות לאישה בדואית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קצבת ניידות לאישה בדואית:

.1התובעת הינה מוגבלת בניידות, והגישה בקשה לקבל הלוואה עומדת לרכישת רכב, על-פי הסכם הניידות בין המוסד לביטוח לאומי לבין ממשלת ישראל. האמור לנהוג ברכב הוא אחיה של התובעת, ובקשת התובעת נדחתה על-ידי המוסד מאחר ואחיה, לטענת המוסד, אינו בגדר "קרוב משפחה" על-פי ההסכם הנ"ל משתי סיבות:ו האחת, שאינו מתגורר באותו בנין בו מתגוררת המוגבלת, והשניה, כי אינו מסוגל לדאוג להסיע את התובעת לצרכיה היומיומיים (סעיף 3לכתב ההגנה).
.2לעניין המגורים:נ מדובר בבני משפחה בידואית, הגרים ב"מאהל משפחתי".
צורת המגורים אינה שנויה במחלוקת. התובעת, יחד עם הוריה ו- 2אחיה ישנים בצריף עשוי בלוקים ופח, והמכיל 5חדרים, ביניהם חדר משפחה או חדר אורחים. במרחק של כ- 10מטר נמצא הצריף של האח - הוא נשוי עם 2ילדים. הצריף של האח הוא של חדר אחד, והוא משמש לשינה:ב בו מיטות וארונות וצורכי שינה. בין 2הצריפים הללו, קרוב יותר לצריף של ההורים, נמצא צריף המטבח. המטבח הוא משותף לכולם, ובצריף המטבח נמצאת גם פינה לאכילה ולהכנת השיעורים של האחים האחרים של התובעת. אשתו של האח בדרך כלל מכינה את האוכל המשפחתי, לפעמים אמא מכינה את האוכל.

.3השאלה כאן אינה, אם צריפו של האח נחשב - בהתחשב באורח חייהם של הבידואים - כ"בנין" אחד עם צריפה של האחות; ברור כי שניהם בנינים נפרדים. אולם השאלה הנכונה שיש לשאול כאן היא:ו איפה "מתגורר" האח, האם בצריף שלו בלבד, או במכלול הצריפים? התשובה תיראה לנו אם היינו משנים במקצת את עובדות המקרה. נניח שהאח, יחד עם אשתו וילדיו, היה קונה לו חלקת אדמה ובונה עליה צריף שינה, ובמרחק 5מטר ממנו, בונה צריף מטבח, ובמרחק 5מטר נוספים היה מקים צריף שיהווה חדר אורחים ("סלון"). האם ניתן לומר שהוא גר או מתגורר בצריף השינה בלבד? באותו מקרה ברור כי הוא גר בכל שלושת הצריפים. גם במקרה שלפנינו האח אינו מתגורר בצריף השינה שלו בלבד, אלא ה"התגוררות" שלו מתפשטת גם על צריף המטבח, וגם על צריף ההורים, כאשר חלק מאותו צריף משמש כחדר אורחים או מגורים לכל המשפחה המורחבת.
כיוון שהאחות גם "מתגוררת" בצריף של ההורים וגם במטבח, יוצא כי שניהם מתגוררים, דרך קבע, באותו בנין, אם כי גרים גם בבנינים אחרים.
.4לעניין הצרכים היומיומיים:נ יש לציין, כי במכתב הדחיה של המוסד, לא העלה פקיד התביעות נימוק זה לדחיית הבקשה. אם נקבל את הגישה, כי בעת קיום המשפט יכול להיות הכל פתוח לביקורת שיפוטית, וכי המוד יכול להעלות נימוקים חדשים לדחיית הבקשה, אין סיבה שהתובעת תהיה מוגבלת לעניין זה למועד הגשת הבקשה. ולא תוכל להסתמך על הנסיבות הקיימות בעת קיום הדיון בבית-הדין.
.5טענת המוסד היא, כי האח נהג טנדר, ועוסק בין היתר בהובלות פועלים מהשטחים, ויש תקופות שאינו נמצא בבית. ואילו מהאח שמעתי הכחשות לטענה זו ונאמר, כי עתה יש לו בשותפות משאית, ואינו נוסע בנסיעות ארוכות. שמעתי את עדותו של האח ואת תשובותיו לשאלות שנשאלו בחקירה נגדית, ואני נוטה לקבל את גרסת העד בעניין זה ולקבוע, כי הוא מסוגל לדאוג להסיע את הנתבעת לצרכיה היומיומיים. אין אני מוצא לנכון לקבל בעניין זה את עדותו של החוקר, השאובה ממקורות לא מזוהים, וכן ייתכן מאוד כי לאחר רכישת המשאית, השתנו הרגלי העבודה אצל האח.
.6על כן מתקבלת התביעה כך, שמוצהר, כי האח גר בקביעות באותו בנין בו מתגוררת התובעת, וכי הוא מסוגל לדאוג ולהסיע את התובע לצרכיה היומיומיים.
.7הנתבע ישלם לתובעת הוצאות משפט, כולל שכר טרחת עורך-דין, בסך 500, 1ל"י.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם הניידות

 2. פרשנות הסכם הניידות

 3. תוספת לקצבת ניידות

 4. דחיית תביעת ניידות

 5. ביטול קצבת ניידות

 6. רמת ניידות ד'

 7. מוגבל בניידות משתכר

 8. הגדרת מוגבל בניידות

 9. מוגבלות בניידות 70%

 10. 60 אחוזי נכות ניידות

 11. הלוואה עומדת ניידות

 12. חישוב מוגבלות בניידות

 13. תוספת א' להסכם הניידות

 14. ערעור על זכאות לניידות

 15. קצבת ניידות רטרואקטיבית

 16. מחלת ורידים גמלת ניידות

 17. ממתי מקבלים קצבת ניידות

 18. רשימת הליקויים בניידות

 19. מוגבלות בניידות 50 אחוז

 20. גמלת ניידות לאחר גיל 65

 21. קצבת ניידות לאישה בדואית

 22. איך מגישים תביעה לגמלת ניידות

 23. ניכוי קצבת ניידות מפיצויים

 24. מחלת שרירים - קצבת ניידות

 25. גמלת ניידות בגין מחלת פרקים

 26. גודל הרכב למוגבלים בניידות

 27. גמלת ניידות - נכות משוקללת

 28. קרוב משפחה של מוגבל בניידות

 29. מפרקים מדומים - גמלת ניידות

 30. ערעור ניידות בית הדין לעבודה

 31. שלילת קצבת ניידות בגלל הלוואה

 32. גמלת ניידות עקב טיפולי הקרנות

 33. הפסקת קצבת ניידות מביטוח לאומי

 34. מועד תחילת הזכאות לקצבת ניידות

 35. ביטול קצבת ניידות מביטוח לאומי

 36. מורשה נהיגה ברכב מוגבל בניידות

 37. ערעור החלטת ועדת העררים ניידות

 38. ערעור על החלטת ועדה לגמלת ניידות

 39. שלילת רישיון לנכה מוגבל בניידות

 40. ערעור על החלטת ועדה רפואית ניידות

 41. הפסקת קצבת ניידות עקב שהות בחו''ל

 42. גמלת ניידות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 43. הסעת מוגבל בניידות ע''י קרוב משפחה

 44. ערעור על החלטת ועדה לעררים בניידות

 45. גמלת ניידות – ערעור על החלטת ביטוח לאומ

 46. ערעור גמלת ניידות בשאלה משפטית בלבד

 47. החזר קצבת ניידות ממוגבל בניידות שעובד

 48. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים בניידות

 49. הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים

 50. הלוואה נוספת לרכישת רכב למוגבל בניידות

 51. גמלת ניידות מביטוח לאומי עקב השתלת כליה

 52. חישוב גמלת ניידות לפי אביזרי ניידות לנכים

 53. מרחק מהבית לעבודה לצורך זכאות לקצבת ניידות

 54. הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

 55. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין ניידות

 56. הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק

 57. קביעת ועדת ניידות כי סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים

 58. עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

 59. האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

 60. חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

 61. מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון