קצבת נכות כללית עקב הפסקת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קצבת נכות כללית עקב הפסקת עבודה:

.1זו תביעה לקצבת נכות כללית.
.2הנתבע בכתב הגנתו ביקש לדחות את התביעה, באשר לטענתו אין התובעת בגדר נכה כמוגדר בסעיף 127כא לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, הואיל והיא הפסיקה את עבודתה לא עקב ליקוי ממנו היא סובלת, אלא עקב פיטורים כתוצאה מצמצומים במקום עבודתה.
.3התובעת, ילידת 1931, הועסקה בעבודות ניקיון עד שפוטרה ב-.9/81
הוצג בפני מכתב הפיטורים (מוצג נ/1) ממנו עולה, כי התובעת פוטרה לאור צמצומים במקום עבודתה במרכז הסמינריוני "אפעל".
התובעת טוענת, כי למעשה פוטרה בגלל מחלתה ובגלל אי-יכולתה לבצע את העבודה שהוטלה עליה, אך על מנת לעזור לה במציאת עבודה אחרת נכתבה סיבת הפיטורים כאמור ב-נ/ 1ולא כפיטורים עקב מגבלות רפואיות.
.4לדברי התובעת היא סובלת ממיחושים בעמוד השדרה, בכתפיים וברגל, מזה הרבה שנים.
.5הוצג בפני איבחון רפואי שערך ד"ר ויברובסקי - פסיכיאטר - בתאריך 12.9.1982לתובעת והוא קבע, כי התובעת הינה היפוכונדרית וכפי שתיפקדה במשך כל ימי חייה - על אף תלונות על חולי ומיחושים - היא יכולה להמשיך בכך גם בעתיד. הוא נתן לה % 0נכות רפואית.
.6הוצג בפני גם איבחון רפואי מתאריך 7.11.1982שערך ד"ר כץ לתובעת והוא קבע לה % 40נכות רפואית כתוצאה ממצב לאחר כריתת רחם החל משנת 1975ו-%0
נכות רפואית כתוצאה מספונדילוסיס החל משנת .1975
כן הוסיף הרופא וקבע, כי לדעתו התובעת מסוגלת לעבוד.

.7לא שוכנעתי כי התובעת פוטרה מסיבה אחרת מזו המצוינת ב-נ/ .1היא לא הביאה עדות לתמיכה בגרסתה זו.
.8ממכלול הראיות שהיה בפני עולה, אם כן, כי התובעת פוטרה מעבודתה ב- 9/81לרגל צמצומים במקום עבודתה, כי החל משנת 1975סובלת היא מאותם המיחושים שמהם סבלה לאחר 9/81- אין עדות על החמרת מצב - וכי למרות אותם מיחושים עבדה בעבודתה הרגילה, וכי החל מ- 9/81היא אינה עובדת למרות שמבחינה בריאותית לא השתנה מאומה.

.9המסקנה היא, איפוא, כי התובעת הפסיקה את עבודתה לא עקב מצב בריאותה, אלא עקב פיטורים מהעבודה לרגל צמצומים במקום.
.10אין התובעת עונה על הגדרת "נכה" שבחוק ואינה זכאית לקצבת נכות כללית.
.11אני דוחה את תביעת התובעת נגד הנתבע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוספות לתלויים בנכה

 2. נכות כללית 40%

 3. נכות כללית הכנסות

 4. היוון קצבת נכות כללית

 5. נכות כללית 39 אחוז נכות

 6. ערעור לבית הדין לארצי לעבודה

 7. ערעור על 74% נכות כללית

 8. צמצום השתכרות אצל שכירים ועצמאיים

 9. נכות כללית - ערעור על ועדה רפואית

 10. צמצום השתכרות ב 50% נכות כללית

 11. הגשת תביעה לנכות כללית באיחור

 12. ערעור על זכאות לקצבת נכות כללית

 13. תשלום קצבת נכות כללית שנה אחורה

 14. קצבת נכות כללית עקב הפסקת עבודה

 15. קצבת נכות כללית המשולמת להורה הנכה

 16. שיפוי המל''ל בגין קצבת נכות כללית

 17. נכות כללית מול מומחה מטעם בית משפט

 18. נכות 49%: ערעור על החלטת הוועדה לעררים

 19. קצבת נכות כללית רטרואקטיבית לאדם שנפטר

 20. ניכוי קצבת נכות כללית לנפגע תאונת דרכים

 21. הצעת עבודה לנכה (נכות כללית ביטוח לאומי)

 22. שיפוי המוסד ביטוח לאומי בגין נכות כללית

 23. זכאות ל 25% כאשר התביעה לנכות כללית נבלעת

 24. ערעור מטעם ביטוח לאומי על קצבת נכות כללית

 25. שלילת קצבת נכות כללית בגלל חוב לביטוח לאומי

 26. 54% נכות: ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים

 27. האם נכות כללית ''נכות על פי דין'' לפי סעיף 6ב

 28. מה ההבדל בין ועדה רפואית בנכות כללית לנכות מעבודה ?

 29. ועדה לעררים בענף נכות כללית - איבוד 60% מהכושר להשתכר

 30. שאלת ביצוע חישוב הגמלאותעל פי קביעות של וועדות נכות כללית

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון