רשלנות במניעת הידרדרות במצב רפואי

האם היה בכוחם של עובדי קופת חולים כללית למנוע התדרדרות קשה במצבה הרפואי של התובעת או, לכל הפחות, לקצר באופן משמעותי את תקופת אי הכושר המוחלט ממנה סבלה ?

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעת רשלנות רפואית נגד קופת חולים כללית / רשלנות במניעת הידרדרות במצב רפואי:

.1 תביעת נזיקין בשל רשלנות רפואית אותה מבקשת התובעת ליחס לנתבעת.
.2 העובדות הצריכות לעניננו, בעיקרן, אינן שנויות במחלוקת. התובעת
נולדה בשנת .1959בהיות התובעת בת שש שנים נמצאה סובלת מפגם מולד במחיצה הבין עליתית בלב ומניקוז אנומאלי חלקי של ורידי הריאה. בשנת 1968, בהיותה כבת תשע שנים, עברה צינתור לשם אבחון מלא של המום שפורט. ממצאי הצינתור, כך לשון התובעת בסכומיה, לא חייבו טיפול רפואי מהותי כל שהוא, אלא הצריכו מעקב וביקורת, על מנת לאתר התדרדרות אפשרית במצבה הרפואי. מאז האבחון, מוסיף פרקליטה המלומד של התובע ואומר, היתה התובעת נתונה לפיקוח ומעקב קרדיאולוגי מתמיד, שיגרתי, בבית החולים בלינסון.
.3 התובעת נהלה אורח חיים רגיל. היא סיימה את לימודיה התיכוניים,
סיימה בהצלחה סמינר למורים והוסמכה כגננת. התובעת נישאה והמשיכה לעבוד כפקידה בבית הדין האיזורי לעבודה בנצרת. בשנים 1980וכן 1983ילדה שני בנים והפסיקה לעבוד על מנת להקדיש את זמנה לילדיה עד אשר יגיעו לגיל בו יתחילו ללכת לגן ילדים (סעיף 5לסיכומי התובעת).
.4 בשנת 1987, בהיותה בצרפת, החלה התובעת לחוש ברע. היא חשה, לטענתה,
בצניחת כוחות פתאומית אשר באה לידי ביטוי בחולשה, עייפות יתר וכן חוסר יכולת לתפקד.
.5 התובעת שבה לישראל, פנתה אל רופאי הנתבעת וביום 7.3.88הופנתה
לבדיקת "אקו". תוצאות הבדיקה הראשונה היו תקינות. בבדיקה חוזרת מיום 30.1.89אובחנו דלף משמאל לימין ברמת הפרוזדורים הלבביים וכן יתר לחץ דם עורקי ריאתי. בשלב זה נתקבלה החלטה לפיה על התובעת לעבור ניתוח לתקון הפגם שבלב.
.6 התובעת נותחה בחודש אפריל .1989הניתוח עבר בהצלחה והתובעת החלימה
"בצורה מלאה" כלשון פרופ' י. חסין בחוות דעתו המשלימה. כיום, כך מוסיף פרקליטה המלומד של התובעת בסעיף 12לסכומיו:נ
"מצבה הקרדיאלי של התובעת תקין, אלא שבעקבות מצבה העגום במשך, כעשר שנים, מתקשה היא להשתקם, כושרה הגופני הכללי נותר לקוי והיא אינה מסוגלת לשוב ולנהל אורח חיים תקין".
.7אין חולק, כך ממשיכה התובעת וטוענת בסיכומיה [13], כי:ב
"עד שנת 1987לא סבלה התובעת מנכות תפקודית כל שהיא, זאת על אף הפגם המולד בלבה. התובעת ניהלה אורח חיים נורמלי ופעיל".
ההתיחסות היא לשתי תקופות. האחת בין השנים 1987עד .1997האחרת, מכאן ולהבא.
בתקופה הראשונה שפורטה כך נטען:ו
"סבלה התובע מנכות תפקודית קשה על רקע קרדיאלי.
וכיום:נ
"היא ממשיכה לסבול ממגבלות קשות בתפקודה".
.8בית המשפט לא שמע את התובעת, גם לא עדות בעל פה של אחרים. באו
בפניו שתי חוות דעת רפואיות. האחת של פרופ' יהונתן חסין מטעם התובעת והאחרת
של פרופ' וולטר מרקביץ מטעם הנתבעת.
לסיכומי פרקליטה המלומד של התובעת צורף תיק מוצגים ובו מסמכים רפואיים שונים, שאלות ותשובות לשאלון, טופס תביעה לקיצבת נכות כללית, פרוטוקולים וכן אשרת הגירה לארצות הברית. פרקליטה המלומד של הנתבעת צרף גם הוא לסיכומיו מסמכים רפואיים שונים, לרבות דוחות צינתור, שאלות ותשובות לשאלות.
.9בישיבה מיום 24.5.98הגיעו המתדיינים להסכמה דיונית שפרטיה הם
אלה:ב
"...הצדדים יסכמו טעוניהם בכתב ויבססו סיכומיהם על מסמכים המצויים בתיק בית המשפט ואשר יצורפו לסיכומים עצמם, ובית המשפט יתבקש ליתן פסק-דין על סמך חומר הראיות שיהיה בפניו בתיק בית המשפט".
הסכמה דיונית זו קבלה תוקף של החלטה של בית משפט זה. לאחר מכן באו סיכומים
בכתב. לסיכומים צורפו מסמכים שונים, בהסכמה, כמפורט לעיל.
.10את המחלוקת הרפואית בין הצדדים מסכם פרקליטה המלומד של התובעת
בלשון זו [14]:ו
"האם היה בכוחם של עובדי הנתבעת למנוע התדרדרות קשה במצבה הרפואי של התובעת או, לכל הפחות, לקצר באופן משמעותי את תקופת אי הכושר המוחלט ממנה סבלה. בשאלה זו מסתמכים הצדדים על חוות דעתם של שני המומחים לקרדיולוגיה. התובעת מסתמכת על חוות דעתו של פרופ' י. חסין וחוות דעתו המשלימה של הלה מיום .25.11.97הנתבעת מסתמכת על חוות דתעו של פרופ' מרקביץ מיום 15.1.98".
.11יאמר מיד. אין לו לבית המשפט, במישור העובדתי, אלא מה שעיניו
רואות בחומר הראיות שהונח בפניו כדין, ואשר אינו שנוי במחלוקת בין פרקליטי שני הצדדים וכן בין שני המומחים. התובעת לא עלתה אל דוכן העדים ולא שמענו מפיה את הקורות אותה, לטענתה, אף לא באחת משתי התקופות שפורטו בסעיף 7לעיל.
.12אין אני מוכן ליחס לרופאי הנתבעת רשלנות איזו שהיא בטפולם
בתובעת. אני גם לא מוצא כזו בחומר הראיות שבא בפני.
.13פרקליטה המלומד של התובעת מודה כי עד שנת 1987לא סבלה התובעת
מנכות תפקודית איזו שהיא, על אף הפגם המולד בלבה. התובעת, כך ממשיך הפרקליט
המלומד וטוען, "נהלה אורח חיים נורמלי ופעיל".
תמונת מצב שכזו עולה גם מתוך חוות דעתו של פרופ' מרקביץ לאמור:נ
"בהתבסס על תוצאות הצינתור משנת 1968לא היה סביר לצפות להחמרה. החולה הרגישה בטוב, עברה שני הריונות ללא תלונות לבביות. באותן השנים הבדיקות הלא פולשניות לא היו מדוייקות. רק צינתורים חוזרים היו מאפשרים גילוי של החמרת המצב ההימודינמי... בדיקות אלה אינן נטולות סיכון ולא היתה סיבה לבצען".
.14בשנת 1987שהתה התובעת בצרפת. מששבה לישראל, עמדה ופנתה לרופאי הנתבעת. ביום 7.3.88הופנתה לבדיקת אקו שבוצעה. בהמשך הוזמנו ובוצעו גם בדיקות נוספות שהצביעו על בעיה בחדר ימין, אך לא הצביעו על הסיבה האמיתית. התובעת נשארה במעקב. בבדיקה חוזרת מיום 30.1.89אובחנו דלף משמאל לימין ברמת הפרוזדורים הלבביים וכן יתר לחץ דם עורקי ריאתי. בשלב זה נתקבלה החלטה לפיה על התובעת לעבור ניתוח לתיקון הפגם שבלב. הניתוח בוצע בחודש אפריל אותה שנה, והתובעת החלימה בלשון פרופ' י. חסין "בצורה מלאה ללא סבל קרדיאלי נראה לעין כיום".
.15בנסיבות אשר כאלה מה לה כי תלין על רופאי הנתבעת שטפלו בה.
התובעת נבדקה מפעם בפעם ונמצאה במעקב. הרופאים נמנעו מליעץ לתובעת לעבור ניתוח כל עוד לא היה הכרח לעשות כן. ובידוע הוא שניתוח לב פתוח לאו מילתא זוטרתי הוא. ומשהוחלט על הניתוח, הוא בוצע בהצלחה פרק זמן קצר יחסית לאחר מכן. הניתוח עלה יפה והתובעת החלימה מן הפגם המולד, שהיה בה מיום לידתה. יכול אולי שניתן היה לקצר את התקופה למן היום בו הוחלט על ניתוח עד ליום בו בוצע בפועל. גם אם כך היה, גם אז לא באה כל ראיה שהתוצאה היתה יכולה ליות טובה יותר.
.16התביעה נדחית.
התובעת תשלם לנתבעת הוצאות משפט וכן שכ"ט עו"ד בסך -.000, 10ש"ח בצירוף מע"מ ריבית והפרשי הצמדה כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עוולת הרשלנות

 2. רשלנות בלידה

 3. רשלנות עירייה

 4. רשלנות מודד

 5. חבלה ברשלנות

 6. רשלנות מתווכים

 7. רשלנות רב חובל

 8. רשלנות טוען רבני

 9. רשלנות חברת השמירה

 10. רשלנות בגביית חוב

 11. רשלנות הרכב דוד שמש

 12. רשלנות באבחון מומים

 13. רשלנות תורמת של קטין

 14. רשלנות בשחרור מאשפוז

 15. תביעת רשלנות נגד בנק

 16. יסודות עוולת הרשלנות

 17. תביעה על רשלנות מוסך

 18. רשלנות בתכנון אינסטלציה

 19. רשלנות בטיפול בכאבי גב

 20. תביעת רשלנות במדידת בית

 21. רשלנות במתן ייעוץ משפטי

 22. האם רשלנות היא עבירה אתית

 23. רשלנות טיפול במרפאות צה"ל

 24. רשלנות בנק בהשוואת חתימות

 25. תביעת רשלנות ניהול השקעות

 26. רשלנות בייעוץ רואה חשבון

 27. רשלנות בהגשת תלונה במשטרה

 28. רשלנות בביצוע עבודות איטום

 29. רשלנות במתן שירותים משפטיים

 30. רשלנות המשטרה בטיפול באירוע

 31. רשלנות עורך דין המשמש כנאמן

 32. ביטול משכון עקב רשלנות הבנק

 33. רשלנות עורך דין בהגשת ערעור

 34. רשלנות עו''ד בעסקת מקרקעין

 35. רשלנות העירייה לתחזוקת מדרכה

 36. רשלנות עורך דין באימות הזהות

 37. הגדרת "רשלנות" בדיני עונשין

 38. תביעת רשלנות נגד חברת שמירה

 39. רשלנות עורך דין בניסוח הסכם

 40. פיצויים מחברת שמירה על רשלנות

 41. רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין

 42. תביעת רשלנות נגד ביטוח לאומי

 43. רשלנות עורך דין שלא הגיש ערעור

 44. רשלנות המדינה בהפעלת שיקול דעת

 45. גרימת תאונת דרכים קטלנית ברשלנות

 46. רשלנות עורך דין בעסקת קניית דירה

 47. רשלנות של העירייה במתן דוחות חניה

 48. סיבת החזרה לא נכונה - רשלנות בנק

 49. רשלנות עו''ד מקרקעין בזיהוי המוכר

 50. רשלנות עורך דין - אי הפקדת עירבון

 51. רשלנות במניעת הידרדרות במצב רפואי

 52. רשלנות המדינה צו עיכוב יציאה מהארץ

 53. תביעת רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין

 54. רשלנות מצד ביטוח לאומי בהעברת כספים

 55. תביעת רשלנות נגד משרד הבינוי והשיכון

 56. רשלנות הבנק במתן אישור על הפקדת כספים

 57. רשלנות רופא בבירור ההיסטוריה הרפואית של החולה

 58. רשלנות עורך דין בייצוג בבית הדין הרבני

 59. אי הסרת משכנתא מדירה - רשלנות עורך דין

 60. גניבת כסף מחשבון בנק דיסקונט עקב רשלנות

 61. אישור פעולה חריגה בסכום גדול - רשלנות בנק

 62. מכה ברכב בעת עליה על פס האטה שהותקן ברשלנות

 63. תביעת רשלנות בגין שבירת קירות בבית מגורים

 64. רשלנות מחלקה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב''ם

 65. רשלנות של עורך דין - פיצוי כחצי מיליון ש''ח ללקוח

 66. תביעה נזיקית בגין רשלנות בקבורת אדם זר בחלקת הקבר שנרכשה

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון