תאונת דרכים באותו יום שנעשה ביטוח חובה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים ביום תשלום פרמיית ביטוח חובה:

.1 תביעה לנזקי גוף בשל תאונת דרכים שארעה לתובע ביום 20.1.93סמוך
לשעה .12.00ראה כתב אישום א/ .1התובע מס' 1 הודה במפורט בכתב האישום. ראה גם טופס מידע על נתוני תיק ת"ד א/.3
.2 המחלוקת היחידה הצריכה הכרעה הינה, עיתוי תשלום הפרמיה בגין פוליסת
ביטוח חובה של הרכב בו נהג התובע ביום קרות התאונה.
אין חולק כי הפרמיה בשל פוליסת הביטוח שולמה ביום קרות התאונה. השאלה האחת
הצריכה הכרעה היא, שעת תשלום הפרמיה בגין אותה פוליסה.
התובע טוען כי הפרמיה שולמה לפני קרות התאונה, ואילו הנתבעת טוענת כי הפרמיה שולמה לאחר קרות התאונה ובעקבותיה.
.3 גירסת התובע
א. ביום 18.1.93קיבל התובע מס' 2(אביו של התובע מס' 1), מאת סוכן
הביטוח, תעודת ביטוח לרכב מסוג "פורד אסקורט" שמספרו 373112, אותו רכש לבנו מעט קודם לכן. ביום 19.1.93, יום לפני קרות התאונה, מסר התובע
מס' 2לבנו התובע מס' 1, את מפתחות הרכב וכן את תעודת הביטוח, על מנת
שהפרמיה הנקובה בו, תשולם יום למחרת.
ב. ביום 20.1.93, פנה אדם בשם נביל נאסור אל אבי התובע מס' 1, וסיפר לו
כי התובע מס' 1נפצע בתאונת דרכים. שניהם הגיעו למקום התאונה, ומשם העבירו
את התובע מס' 1לבית החולים, ברכבו של נביל נאסור.
ג. לינדה מרינה, אמו של התובע מס' 1, רשמה בתצהירה שהיה לעדות ראשית
מטעמה, כי ביום 20.1.93התקשר התובע בנוכחותה לחברו איהאב נסארה, וביקש
ממנו להסיעו לסניף הדואר שבכפר, על מנת לשלם את הפרמיה. לינדה הוסיפה ורשמה באותו תצהיר, כי החבר איהאב הגיע אליהם באותו בוקר בסביבות השעה 9.00, לקח את התובע ושניהם נסעו יחד לסניף הדואר.
לאחר שהתובע שילם את הפרמיה, הוא נסע לכפר סאג'ור הסמוך ובדרך ארעה
התאונה.
.4 ייאמר מיד. גירסת התובעים איננה נאמנת עלי. אני קובע, כי הפרמיה
שולמה רק לאחר קרות התאונה ועקב קרותה. אנמק עמדתי זו בקצרה:ו
א. בעקרון, החובה להוכיח שהפרמיה שולמה ואם שולמה מתי שולמה, רובצת
לפתחו של התובע. מכאן, שאפילו אם ספק יש כאן, כי אז הספק עולה לרעתו של התובע.
ב. לדידי גם ספק אין כאן. לאמור:נ הפרמיה שולמה בפועל לאחר קרות התאונה.
ג. מנהל סניף הדואר בכפר העיד, כי באותו יום נפתח סניף הדואר שניהל,
בשעה 8.00בבוקר, ונשאר פתוח עד לשעה 13.30אותו יום.
מסמך ת/ 1שהוגש כראיה, הינו ריכוז מגנטי של תקבולי הסניף באותו יום. הריכוז נערך בסוף אותו יום עבודה. המסמך מורכב משני גליונות:ב הגליון הראשון מפרט 21תקבולים, וגליון שני מפרט את 10התקבולים האחרונים באותו היום. התקבול ששולם ע"י התובע, קרי:ו אותה פרמיה נשוא תביעה זו שדובר בה, היא פעולה מס' 7בגליון השני, ופעולה מס' 28מתוך 31הפעולות שנרשמו באותו היום. צא ואמור:נ הפרמיה לא שולמה בשעות הבוקר של אותו יום, אלא סמוך לשעה 13.30של אותו יום. כאן יודגש, כי רק 3פעולות נרשמו באותו יום לקראת סגירת הסניף, לאחר התשלום שבוצע מטעם או עבור התובע.
ד. המשטרה חקרה את הארוע, ובין היתר גבתה עדות גם מנהג המשאית, שהיתה
מעורבת בתאונה. וכך נרשם מפי נהג המשאית:ב
"הנהג (התובע) פנה אלי ואמר לי שלא צריך משטרה ולא אמבולנס.
תן לי ללכת כי אין לי ביטוח".
נהג המשאית לא נתן עדות במשפט הפלילי שיפורט להלן, גם לא במשפט זה, שכן הוא
נפטר לבית עולמו סמוך לאחר המקרה.
ה. בעקבות התאונה נשוא התביעה, הוגש נגד התובע מס' 1כתב אישום לבית
משפט השלום לתעבורה בעכו. התובע הואשם בנהיגה ללא טסט ובלא ביטוח (א/1). ביום המשפט הסכימה התביעה למחוק מתוך כתב האישום את המילים "ללא ביטוח", והתובע הודה בעובדות שיוחסו לו ביתר חלקי כתב האישום. התובע הורשע בכתב האישום המתוקן על פי הודאתו כנ"ל (א/2).
.5 בדיקת פוליגרף
ביום 16.6.97נערכה לתובע מס' 1, בהסכמתו, בדיקת פוליגרף, בענין מועד
תשלום פרמיית הביטוח. במהלך הבדיקה, נוסחו בהסכמת הנבדק ועל סמך הגירסה שמסר,
2שאלות כדלהלן:ו
"א. האם באמת שילמת בדואר את הביטוח חובה לפורד אסקורט לפני התאונה הזאת?
ב. האם שילמו את הביטוח חובה לפורד אסקורט רק אחרי התאונה?"
התובע השיב בחיוב לשאלה הראשונה, ובשלילה לשאלה השניה.
הבודק, מר מרדכי גזית, סיכם את חוות דעתו במלים אלה:נ
"על סמך ממצאי הפוליגרף אנו בדעה כי הנבדק דובר שקר בגירסתו, כפי שזו באה לידי ביטוח בתשובותיו לשאלות הרלוונטיות".
במסגרת החקירה הנגדית נשאל מר גזית לאמור:ב
"ש. לפי התרשים באיזה וודאות הנבדק יצא שקרן?"
מר גזית השיב:ו
"ת. יש ניתוח מספרי שנערך לתרשים. ככלל ההחלטה שלנו קובעת שאנחנו מחווים דעה החלטית אם הציונים המתקבלים בניתוח המספרי הם מעבר לפלוס או מינוס .6מעל פלוס 6דובר אמת. מתחת למינוס 6האיש דובר שקר. בבדיקה לפני היה מינוס 17שזהו סיכום החלטי".
.6ב"כ התובע התנגד לקבלת הממצא הפוליגרפי הנ"ל, בטענה כי הסכמה
לקבילות צריכה להיות מפורשת, ולא די בהסכמה שהיתה בין הצדדים, כפי שבאה לידי
ביטוי בת/ .3כאן נזכיר, כי ת/ 3הוא מכתב שנשלח על ידי בא כוחו הקודם של
התובע לב"כ הנתבעת, וזה נוסחו:נ
" .1ברצוני להעלות בכתב את המוסכם בינינו. התובע מרינה ראמי ייבדק בפוליגרף לגבי תשלום הביטוח".
בעקבות הסכמה זו, בוצעה הבדיקה.
.7לדידי די בהסכמה זו, בהתייחס לכל הנפקות העולה. מכל מקום, בדיקת הפוליגרף לא היתה אחת ובלעדיה אין, לענין מהימנות מועד תשלום הפרמיה.
.8התביעה נדחית.
התובעים ישלמו לנתבעת את הוצאות המשפט וסך 500, 7ש"ח שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ, ריבית והפרשי הצמדה כדין.
מזכירות בית המשפט תשלח עותק של פסק דין זה לפרקליטי הצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תעודת ביטוח חובה

 2. ביטוח חובה לנגררים

 3. פרשנות פוליסת ביטוח חובה

 4. ביטוח חובה הסעה בשכר

 5. תאונת דרכים נהיגה בלי ביטוח חובה

 6. אי ידיעה שאין לרכב ביטוח חובה

 7. פוליסת ביטוח חובה / תעודת ביטוח חובה

 8. תשלום ביטוח חובה אחרי תאונת דרכים

 9. נהיגה בשלילה ללא רישיון וביטוח חובה

 10. נהיגה ברכב של אדם אחר ללא ביטוח חובה

 11. זכויות נפגע תאונת דרכים ללא ביטוח חובה

 12. ערעור על עונש על נהיגה בלי ביטוח חובה

 13. תאונה בלי ביטוח חובה בנסיעת מבחן במוסך

 14. תאונת דרכים באותו יום שנעשה ביטוח חובה

 15. סעיף 61 א לחוק חוזה הביטוח - חובת המבוטח למנוע נזק

 16. תביעה נגד סוכן ביטוח בטענה שלא הכליל "נהג חדש" בביטוח חובה

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון