תאונת דרכים באשמת נהג משאית

גירסת התובע היא, כי לפני התאונה נסעו בנתיב הימני של הדרך ואילו המשאית נסעה בנתיב האמצעי. לפתע, יתכן עקב עיקול שהיה בדרך, סטתה המשאית לימין והגרור שהיה מחובר לה פגע ברכבו של התובע. התובע, אשר ניסה להחלץ מן הפגיעה ולהיצמד לימין הדרך, נפגע בחלקו הימני של הרכב מן המדרכה.

הנתבע טוען, כי לפני התאונה עמד ברמזור הממוקם כ - 70 מטר לפני כן. מכוניתו של התובע עמדה אחריו. מיד לאחר הרמזור אותת ימינה על-מנת לעבור לנתיב הימני של הדרך. רכב הנתבע שהיה לפני כן מאחוריו ניסה לעקוף את המשאית מימין, "נדחף" בינה לבין שולי הדרך - ונפגע.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים באשמת נהג משאית:

1. בפני תביעה לתשלום הנזקים העקיפים שנגרמו לתובע בגין תאונת דרכים שארעה ביום 26.2.98 .

2. התביעה נגד הנתבע הראשון נמחקה על-פי בקשת התובע.

3. הנתבע השני (להלן:ב הנתבע) הוא נהג הרכב השני, מסוג משאית ,שהיה מעורב בתאונה.

4. אין מחלוקת בין הצדדים, כי התאונה ארעה עקב "דחיפתו" לימין הדרך של רכב התובע על-ידי הגרור שהיה מחובר למשאית שנהג הנתבע. רכבו של התובע נפגע מן המדרכה בחלקו הימני וכן ממכה שקיבל מן המשאית שנהג הנתבע בצידו השמאלי. הצדדים מסכימים גם, כי התאונה ארעה בדרך שבה שלושה נתיבים לתנועה.
הצדדים חלוקים ביניהם בדבר הנסיבות בהן קרתה התאונה, כפי שיפורט להלן.

5. גירסת התובע היא, כי עובר לתאונה נסעו בנתיב הימני של הדרך ואילו המשאית נסעה בנתיב האמצעי. לפתע, יתכן עקב עיקול שהיה בדרך, סטתה המשאית לימין והגרור שהיה מחובר לה פגע ברכבו של התובע. התובע, אשר ניסה להחלץ מן הפגיעה ולהיצמד לימין הדרך, נפגע בחלקו הימני של הרכב מן המדרכה.
הנתבע טוען, כי לפני התאונה עמד ברמזור הממוקם כ - 70 מטר לפני כן. מכוניתו של התובע עמדה אחריו. מיד לאחר הרמזור אותת ימינה על-מנת לעבור לנתיב הימני של הדרך. רכב הנתבע שהיה לפני כן מאחוריו ניסה לעקוף אתהמשאית מימין, "נדחף" בינה לבין שולי הדרך - ונפגע.

6. נתתי דעתי לעדויות הצדדים, ואני מחליטה לבכר את גירסתו של התובע, ואלה טעמי:ו
התובע טען כי הצומת המרומזרת נמצאת כ- 100 - 200 מ' לפני מקום התאונה, וכי המדובר ב"מקום אחר". הנתבע מסכים כי הרמזור נמצא כ- 70 מ' לפני מקום התאונה. הנתבע טען, כי מיד לאחר העמידה ברמזור אותת ימינה על-מנת לעבור לנתיב הימני, ובשלב המעבר לנתיב הימני "נדחף" התובע מימינו ונפגע. לו אכן היו פני הדברים כך, היתה התאונה מתרחשת במקום קרוב הרבה יותר למקום בו מוצב הרמזור. מיקום התאונה כ- 70 מ' מן הרמזור , אם מקבלים את גירסת הנתבע, או כ- 100 - 200 מ' ממנו, כגירסת התובע, מתיישב עם העובדה ששני כלי הרכב הספיקו לנסוע כיברת דרך מסוימת בשני נתיבים מקבילים עד שהמשאית סטתה ימינה ופגעה ברכב התובע.
זאת ועוד, לו אכן נדחף התובע מימין למשאית, בחושבו שיצליח לעקוף אותה מימין, כי אז היה צריך להיפגע מחלקה הקדמי של המשאית ולא מן הגרור. העובדה כי רכבו של התובע נפגע מן הגרור מעידה על כך שבעת התאונה כבר היה חלקה הקדמי של המשאית סמוך לשוליים הימניים של הדרך. אף נהג בר דעת לא היה מעז להידחק מימין למשאית המשלימה מעבר לנתיב הימני כאשר קידמת המשאית כבר משלימה את הפנייה והגרור בעקבותיה.

7. מסקנתי היא, איפוא, כי המשאית שהיתה נהוגה בידי הנתבע ביקשה לעבור לנתיב הימני של הדרך, אך עשתה זאת בחוסר זהירות ובלא להבחין ברכבו של התובע אשר היה בנסיעה בנתיב זה.

8. אשר על כן, אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים הבאים:נ
א. הפסד הנחת העדר תביעות - 350 ש"ח (התשלום בפריט זה יבוצע כנגד הצגת אישור של חברת הביטוח כי התובע נשא בפועל הפסד זה).
ב. השתתפות עצמית - 850 ש"ח.
ג. כינון - 425 ש"ח.
ד. התובע תבע סכום של 1,000 ש"ח בגין עוגמת נפש. איני רואה לפסוק לו סכום זה אשר ננקב על דרך ההגזמה. אני קובעת פיצוי בגין טירדה, עוגמת נפש והוצאות ניהול ההליך בסכום של 250 ש"ח.
סיכומו של דבר, הנתבע ישלם לתובע סך של 1,879 ש"ח, נושא ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים משאית

 2. מוות בתאונה עם משאית

 3. ביטוח משאית שנשרפה

 4. בעיות גב נהג משאית

 5. התנגשות משאית ברכב

 6. תביעת ביטוח גניבת משאיות

 7. נפילה בירידה ממשאית

 8. תביעה על נזק למשאית

 9. תביעה נגד נהג משאית

 10. ביטוח התהפכות משאית

 11. פיצוי על גרירת משאית

 12. נפילה במדרגות משאית

 13. העברת בעלות על משאית

 14. דמי השהיה משאית הובלה

 15. גניבת משאית ללא ביטוח

 16. הפרת הסכם קניית משאית

 17. כאבי גב אצל נהג משאית

 18. גניבת משאית לאחר מכירה

 19. גניבת משאית - אשם תורם

 20. מעבר באור אדום - משאית

 21. פיטורי נהג משאית מהעבודה

 22. תאונה חזיתית עם משאית

 23. פגיעת משאית בכבל טלפון

 24. תאונה בין קטנוע למשאית

 25. פיטורים לאחר שוד משאית

 26. התנגשות נגרר במשאית חונה

 27. סיבוב ברך בירידה ממשאית

 28. פגיעה במהלך ירידה ממשאית

 29. נזק למשאית מענפים של עץ

 30. תאונה במהלך עלייה למשאית

 31. נהיגה מעל 12 שעות במשאית

 32. נפילה ממשאית במהלך ירידה

 33. גניבת משאית שהובילה סחורה

 34. נזק למשאית - תביעות קטנות

 35. תאונת דרכים - משאית קידוח

 36. משאית גלידה - תאונת דרכים

 37. ביטוח רכב משאית מפני גניבה

 38. תאונה עם משאית במהלך העבודה

 39. תאונה בין משאית צבאית לטנדר

 40. ביטוח נגרר משאית מפני גניבה

 41. אחריות על גניבת משאית ממוסך

 42. תאונה עם משאית - נזקי רכוש

 43. פריקת סחורה משאית - האם תאונת דרכים

 44. ? נפילה מארגז משאית - האם תאונת דרכים

 45. האם התאונה ארעה בירידה ממשאית

 46. תאונת דרכים באשמת נהג משאית

 47. התנגשות הולך רגל במשאית חונה

 48. תאונה בירידה מהקבינה של המשאית

 49. ירידה ממשאית תוך כדי פריקת מטען

 50. כיסוי מטען משאית - תאונת דרכים

 51. עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית

 52. משאית לימוד נהיגה - תאונת דרכים

 53. הכרה בנפילה ממשאית כתאונת דרכים

 54. תאונת דרכים עם משאית מערבל בטון

 55. מוות עקב נפילת חפץ ממשאית נוסעת

 56. תאונת דרכים עם משאית עמוסה בסחורה

 57. תאונה עם משאית שעצרה במקום אסור

 58. השתחררות עמוד ממשאית - תאונת עבודה

 59. דחיית תביעת ביטוח בגין תאונת משאית

 60. נפילת אבן ממשאית - האם תאונת דרכים

 61. הובלת סחורה במשאית יחסי עובד מעביד

 62. תאונה בין מכונית למשאית סמי טריילר

 63. ירידה מתא נהג של משאית תאונת דרכים

 64. נפילת רכב ממשאית גרר שהובילה רכבים

 65. ביטול עסקה לרכישת משאית בגלל תקלות

 66. נזקי רכוש כתוצאה מהתנגשות משאית ברכב

 67. תאונת דרכים בזמן העמסת ארגזים למשאית

 68. חוזה למתן שירותי הובלה של נהג משאית

 69. תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות

 70. ? התפוצצות צינור גומי משאית - האם תאונת דרכים

 71. הרמת מטען משאית קריסה של מנוף – האם תאונת דרכים

 72. נפילת מוטות ברזל מחוברים למשאית על הנהג

 73. תביעה נגד נהג משאית בגין נהיגה רשלנית

 74. תאונת דרכים: טריקת דלת של משאית על הראש

 75. האם נפילה מסולם משאית נחשבת תאונת דרכים

 76. מכה מדלת של משאית זבל - האם תאונת דרכים

 77. נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על ידה

 78. תאונת עבודה במהלך ריקון תכולת משאית אמבטיה

 79. תאונה ארעה עת ברכב והמשאית נסעו אחד מול השני

 80. החלקה בירידה ממשאית לאחר נסיעה ופגיעה בקרסול

 81. טענת חברת הביטוח למעורבות של הנהג בגניבת משאית

 82. האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על נהג משאית פרטית ?

 83. האם נפילה בזמן קשירת משטחי עץ למשאית היא תאונת דרכים ?

 84. תאונת דרכים: נפגע בעת שעלה אל המשאית שנהג במסגרת עבודתו

 85. דיסקת טכוגרף למשאית: מה העונש על אי החלפת דיסקה יומית ?

 86. בקשת רישיון למשאית מעל 15 טון - ערעור על החלטת רשות הרישוי

 87. הצדדים חלוקים מי משני כלי הרכב המעורבים בתאונה שבין הפרטית למשאית

 88. תאונת דרכים: בחקירתה הנגדית אישרה הנהגת כי היא לא ראתה את המשאית

 89. במהלך נסיעה ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של הרכב

 90. האם תאונה תוך כדי שימוש במשאית שעליה מותקן מנוף מהווה תאונת דרכים ?

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון