תאונת עבודה במפעל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת עבודה במפעל:

.1התובע הוא תושב ירכא, יליד 5.8.56, מסגר במקצועו. הנתבעת מס' 1
היא חברה בע"מ לביצוע עבודות מסגרות בקבלנות (להלן-הנתבעת), והיא היתה מעבידתו של התובע כאשר נפגע בתאונת עבודה ביום 19.3.91(להלן-התאונה). התאונה ארעה בחצר מפעלה של הנתבעת מס' 3ברעננה. הנתבעת מס' 2(להלן-כלל) ביטחה את הנתבעת כנגד חבות בנזיקין בפוליסת ביטוח (נ/19,נ/16) שהיתה בת תוקף בעת התאונה. הצד השלישי מס' 2בהודעתה של כלל (להלן-אריה) ביטחה את הנתבעת מס' 3כנגד חבות בנזיקין בפוליסת ביטוח (נ/17) שהיתה גם היא בת תוקף ביום התאונה.
את העבודות בחצר מפעלה של הנתבעת מס' 3, ביצעה הנתבעת מכח ועל פי חוזה
קבלנות שנקשר בינה לבין הנתבעת מס' .3חוזה זה כלל הוראות שיפוי.
התביעה וההודעות נוגעות לאחריותן של הנתבעת והנתבעת מס' 3בנזיקין כלפי התובע; לרשלנותו התורמת של התובע, ככל שהיתה כזו לטענת הנתבעות; לחובתן של המבטחות, על סמך הפוליסות, לכסות את הפיצויים שאפשר שיגיעו לתובע עקב התאונה; וכן לנפקותם של סעיפי השיפוי שבחוזה הקבלנות.
.2התאונה מתוארת בתצהירו של התובע (ת/5). היה עד לה מר מנסור שחאדה (ראה תצהירו ת/4). הנתבעת טוענת שהתאונה לא היתה ולא נבראה, וכי מדובר בהמצאה של התובע, הלוקה בגבו ומנסה לקשור את הדבר לתאונה.
על סמך הראיות, ולאחר שבאשר לעצם ארוע התאונה מקובלת עלי כמהימנה עדותו של התובע וכן מאמין אני לעדותו של העד מנסור הנ"ל, אני קובע כי ביום 19.3.91בשעת אחר הצהריים, עבדו התובע ומנסור על פיגום בגובה של כמטר וחצי בתוך מיכל שהיה ניצב בחצר מפעלה של הנתבעת מס' 3ברעננה. הפיגום התמוטט והתובע נפל ארצה. הוא אמר למנסור כי כואב לו הגב, והלך אל המקלחת ונח שם פרק זמן. לאחר מכן נסע הביתה לירכא; לא הלך באותו היום לבית החולים, אך בעת ששהה בביתו נתפס לו הגב ובעקבות זה קיבל מאת הנתבעת הפנייה לבית החולים בנהריה. הוא התייצב בחדר המיון של בבית החולים בנהריה ביום .21.3.91נמצאה רגישות בגב והתובע נזקק לתרופות. ביום 16.4.91נעשתה בדיקת סי.טי. התברר שישנו בקע בדיסק בין חוליות 4L- 5lבחוליות עמוד השדרה. ביום 18.12.91נותח התובע בבית החולים "רמב"ם" בחיפה לשם כריתת הדיסק. הוא נזקק לטיפולי פיזיוטרפיה ולתרופות והוא סובל כיום בגבו עקב כריתת הדיסק והמילמינקטומיה, מהיצרות התעלה הגרמית בין החוליות 3L- 4lממומים מסוג ספונדילולוזיס של החוליה 5lורטרוליסטזיס של החוליות .4L- 5l(ראה חוות דעתו של ד"ר וולפין מיום 24.2.98).
.3המל"ל הכיר בתאונה כתאונת עבודה וקבע לתובע נכות של 100אחוז לתקופה שעד ליום 28.2.92, 30אחוזי נכות לתקופה שעד ליום 30.6.92ו- 20אחוזי נכות לצמיתות על פי סעיף 37(7)ב' למבחנים. תקנה 15הופעלה במלואה והנכות הכוללת הועמדה על 30אחוזים (ראה ת/7).
התובע מסתמך על ד"ר זערור שנתן חוות דעת מיום .5.3.93גם הוא היה בדעה
שנכות התובע עקב המגבלה בתנועות עמוד השדרה המותני, בגין התאונה, היא בשעור
של 20אחוזים, הוא המליץ על הפעלת תקנה 15(ראה ת/6).
ד"ר אגינסקי מטעם הנתבעת סבר בחוות דעתו (נ/1) שלא נגרמה לתובע כל נכות עקב התאונה. הוא מציין כי ביום 9.11.89נבדק התובע בבית החולים בנהריה בגלל התקף חריף של כאבי גב בעקבות נשיאת משקל כבד בזמן העבודה. הוא נזקק אז למנוחה, שכיבה מוחלטת ולתרופות שונות. עוד ציין ד"ר אגינסקי, כי תיקו הרפואי של התובע בקופת חולים לאומית אינו שלם. מסקנתו היתה כי "פרט לרושם לחשד להגבלה קלה בתנועות עמוד שדרה מותני, אם בכלל, ממצאי הבדיקה וצילומי ההדמיה מעידים שהממצאים שניצפו בצילומי ההדמיה אינם באים לידי ביטוי קליני ובהתחשב בעובדה שכ- 4חודשים טרם התאונה הנדונה הנ"ל סבל מהתקף חריף של כאבי גב מותני והיה רתוק למיטתו, לפיכך בהתאם לתקנות המל"ל לא נותרה נכות בעקבות התאונה מיום 19.3.91מעבר לזו (ש)היתה קיימת טרם התאונה הנדונה".
לאור המחלוקת בין הרופאים, מונה ד"ר וולפין להיות מומחה רפואי של בית המשפט על מנת לקבוע את נכותו של התובע עקב התאונה. הוא נתן חוות דעת מיום .24.2.98בחוות דעתו הוא מציין כי עוד ביום 8.11.89סבל התובע מכאבי גב תחתון עקב הרמת משא כבד ונזקק לפיזיוטרפיה ולתרופות. הוא היה בחופשת מחלה עד ליום
.30.11.89אובחנו אצלו מומים שונים בגב, וישנו חוסר בחומר של התיק הרפואי עד ליום .21.3.91תעודת חדר מיון מיום 7.4.91קבעה אבחנה של התקף כאב גב חריף על
בסיס כאבי גב כרוניים. בהמשך חוות דעתו קבע ד"ר וולפין כי נותרה הגבלה אובייקטיבית בדרגה קלה בטווח התנועות של עמוד השדרה המותני של התובע, ללא גרעון ניאורולוגי מוטורי וללא דלדול בשרירי הרגליים. הצילומים מראים את המצב לאחר הניתוח שעבר התובע לכריתת הדיסק.
בסיכום חות דעתו קבע ד"ר וולפין:ו
"לאור כל האמור לעיל הנני בדעה שמצבו הרפואי של מר רמאל כאמל תואם כיום, בגין הגבלה אובייקטיבית בתנועות גב תחתון, דרגת נכות צמיתה בשיעור של % 10לפי סעיף .37(7).(א). לתקנות המל"ל.
אין ביכלתי לקבוע עד לקבלת החלק החסר בתיקו הרפואי (8.11.89-21.3.91), האם נכות זאת נובעת במלואה מן התאונה הנדונה מיום 21.3.91או שמא תוצאה של החמרה במצבו לאחר התאונה מיום 8.11.89".
לא הומצא חומר רפואי נוסף על מנת לקבוע אם הנכות האמורה נובעת במלואה מן
התאונה מיום .19.3.91התובע מסביר כי אין בנמצא כל חומר כזה הואיל והוא לא התלונן ולא קיבל שום טיפול רפואי בקשר לגבו בעקבות התאונה מ-89', עד שארעה התאונה נשוא התביעה.
במצב דברים זה נראה לי לקבוע, על סמך חוות דעתו של ד"ר וולפין, שאת עמדתו אני מעדיף על פני עמדתם של הרופאים מטעם בעלי הדין, כי בתאונה דנן הוחמר מצב גבו של התובע, בהשוואה למצבו אלמלא התאונה, בשעור של 10אחוזים לצמיתות על פי סעיף 37(7)(א) למבחנים.
.4באשר לאחריות:נ התובע עבד בשרות הנתבעת. הנתבעת היא זו שהיתה
אחראית על התקנת הפיגום באופן נאות כך שיחזיק מעמד על מנת שהתובע לא יפול תוך כדי עבודתו על הפיגום. הפיגום לא עמד בדרישה זאת. על כן הנתבעת אחראית כלפי התובע בנזיקין.
הנתבעת ביצעה את העבודות כקבלן משנה בעבור הנתבעת מס' 3, וכל הקשור לפיגומים בוצע על ידה. לא שוכנעתי שהיתה רשלנות מטעם הנתבעת מס' 3או מי מטעמה בכל הקשור לפיגום.
מהאמור לעיל נובע כי הנתבעת חייבת לפצות את התובע מחמת אחריותה בנזיקין,
על נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה. התביעה נגד הנתבעת מס' 3, נדחית.
.5התאונה ארעה כאמור ביום .19.3.91ניתן לקבל שבמשך 14חודשים נגרם לתובע אי כושר מוחלט ולפיו השתכרות של -.500, 5ש"ח לחודש, ההפסד הוא -.000, 77ש"ח.
לאחר תקופה זו עבד התובע במסגרת שיקום מאת המל"ל במועצה המקומית ירכא.
במרס 94' נפגע צווארו בתאונת עבודה וכתוצאה מכך חדל לעבוד במועצה. החל מאפריל
95' עבד התובע כ- 7חודשים במפעל "מדרגות ירכא" כשליח וכמודד עד שפוטר ביום
.31.10.95מאז 1.11.95ועד היום אין התובע עובד.
קיבלתי לעיל את גירסת התובע בדבר ארוע התאונה. יחד עם זה, התובע אינו
מהימן עלי. אני סבור שהוא מגזים לאין שעור באשר למצבו לאחר התאונה. סבור אני שלו רצה לעבוד ולהשתקם בעבודה, היה ביכולתו לעשות זאת. אינני סבור שהוא עושה מאמצים סבירים לצורך זה, ואין לומר שהנכות של 10אחוזים בגבו, מצדיקה ירידה כה ניכרת בהשתכרותו, לעומת ההשתכרות עוד לפני התאונה.
כאמור, הנכות היא בשעור של 10אחוזים. אקח בחשבון גריעה של 25אחוזים ביכולת ההשתכרות. מתקבל סכום של -.375, 1ש"ח לחודש. לגבי יתרת התקופה שבעבר ( 78חודשים), מתקבל הפסד של -.250, 107ש"ח.
.6 התובע נולד ביום .5.8.56כיום הוא כבן 42שנה. לפניו עוד 23שנות
עבודה. המקדם לתקופה זאת הוא .199.19לאור הנתונים האלה, אעריך את ההפסד לעתיד בסכום של -.000, 275ש"ח.
.7 את הפיצויים בראש הנזק הבלתי ממוני אעריך בסכום של -.000, 60ש"ח.
את ההיזקקות לעזרת הזולת (במידה מועטה, אם בכלל נזקק לה התובע) אעריך בסכום
של -.000, 20ש"ח.
.8 אני מעריך איפוא את היקף נזקיו של התובע כדלקמן:ב
א. כאב וסבל -.000,60 ש"ח
ב. הפסד מלא בעבר -.000,77 ש"ח
ג. הפסד חלקי בעבר -.250,107 ש"ח
ד. הפסד השתכרות בעתיד -.000,275 ש"ח
ה. עזרת צד שלישי -.000,20 ש"ח
סה"כ -.250,539 ש"ח
יש לנכות תגמולי מל"ל בסכום של -.500, 491ש"ח.
נשאר לפיצוי סכום של -.750, 47ש"ח, בצירוף ריבית באשר לסכומים שבס' ב' ו-ג' לעיל ממחצית כל תקופה.
.9 לאור כל האמור, אין צורך לדון בסעיפי השיפוי שבהסכם בין הנתבעת
לנתבעת מס' .3הביטוח של הנתבעת מס' 2מכסה את התאונה ואת חבותה של הנתבעת כלפי התובע.
.10 הנתבעים מס' 1ומס' 2מחוייבים הדדית לשלם לתובע סכום של
-. 750, 47ש"ח
בצירוף ריבית כאמור לעיל וכן הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום.
כמו כן ישלמו הנתבעים הנ"ל לתובע את הוצאות המשפט ושכר טרחת עו"ד בסכום של -.000, 10ש"ח ומע"מ.
הנתבעים הנ"ל ישלמו לאריה את הוצאותיה וכן שכר טרחת עו"ד בסכום של 5,000 ש"ח ומע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון