תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין:

.Iההליך
.1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בחיפה (אב-בית-הדין-השופט כנפי; נציגי הציבור:נ ה"ה רפפורט ופרידמן; תב"ע לט/286-0) אשר דחה את עתירת המערערת "לקבוע כי הניתוח אותו עברה בחודש מאי 1978, הינו תוצאה מהעבודה שבוצעה במסגרת עבודתה בימים 19.2.1978ו/או 22.2.1978ועל כן זכאית התובעת כי התאונה תוכר כתאונת עבודה".
.2העובדות הצריכות לעניין נקבעו על-ידי בית-הדין האזורי בהחלטת הביניים מיום 10.4.1980כלהלן:ב
"התובעת הינה מורה בבית-הספר הריאלי בחיפה. בימים 19.2.1978
ו- 22.2.1978התובעת יצאה עם כתה אותה חינכה לחניון נופש פעיל בשלומי וזאת במסגרת שירות לאומי.

התפקיד אשר הוטל על הכיתה היה לאסוף ענפים גדולים ולשאת אותם לקו האש במרחק של כ- 50מטר ממקום האיסוף. עבודה זו בוצעה במשך כ- 5שעות כל יום והתובעת, כדי לתת דוגמה אישית לתלמידים, התאמצה כדי שהתלמידים יתייחסו ברצינות למשימה שהוטלה עליהם.
כבר לאחר יום העבודה הראשון התובעת התלוננה על כאבי גב עזים וביקשה שתוחלף, אך לא נענתה ולכן המשיכה בעבודה הנ"ל גם ביום השני. מאז התובעת חשה בכאבים במותניים ובעצם הזנב. בחודש אפריל 1978הכאבים פשטו לרגל שמאל וגרמו לה להגבלת פעולות שונות כמו הליכה, שכיבה וישיבה. התובעת הופנתה לניתוח בבית-החולים רמב"ם, שם התברר, לדבריה, כי הדיסקוס בין החוליות 4- 5נשבר".
.3בית-הדין האזורי מינה כמומחה-יועץ רפואי, מטעמו, את פרופסור ע' פייזר, הביא לידיעתו את תיאור העובדות כמתואר בסעיף הקודם, המציא לו את החומר הרפואי שבתיק בית-הדין והציג לפניו ארבע שאלות שלהלן:ו
"א) מהי המחלה שנתגלתה אצל התובעת לאחר ביצוע העבודות הנ"ל? ב) האם תנאי העבודה גרמו למחלה הנ"ל או השפיעו או החישו את בואה? ג) האם המחלה היא המשך של מצב חולני שקדם לביצוע העבודות הנ"ל? ד) במידה והמחלה נגרמה הן בגלל העבודה והן בגלל מצב תחלואתי קודם; מה גרם יותר לבוא המחלה? האם העבודה או מצב תחלואתי קודם".
.4בחוות-דעתו מיום 18.5.1980השיב פרופסור פייזר, לפי סדרן על השאלות שנשאל, בזו הלשון:נ
"א) בקע דיסקוס ל- 4/5משמאל;
ב) תנאי העבודה לא גרמו למחלה, אך השפיעו על בואה; ג) כן; ד) המצב התחלואתי הקודם גרם יותר לבוא המחלה".
.5ברשות בית-הדין הציג בא-כוח המערערת למומחה הרפואי מספר שאלות משלימות, עיקר תשובותיו של פרופסור פייזר, בחוות-דעתו המשלימה מיום 22.12.1980, היו כי האנמנזה מלמדת על היסטוריה ארוכה של כאבים בגב התחתון המעידים על נזק בדיסקוס, וכי "מצבה האישי של המערערת השפיע יותר מאשר המחלה".
.6בית-הדין האזורי פסק, בסמכו על האמור בחוות-הדעת הרפואית, שהמערערת הינה "סיכון אישי", שהעבודה אמנם השפיעה על התפתחות המחלה, אך השפעה זו היתה פחותה מהשפעתו של המצב התחלואתי, ועל כן דחה את התובענה.
.7בנימוקי הערעור השיג בא-כוח המערערת על סיווגה כ"סיכון אישי" בהטעימו, כי הרישומים האחרונים בכרטיס הרפואי לפני התאונה, היו בשנת 1974והתייחסו לכאבי
גב תחתון ותו לא. סמוך למועד שמיעת הערעור ביקש הפרקליט המלומד להוסיף נימוק ערעור, היינו, כי על המקרה יש להחיל את ההוראה שבסעיף 39רישא ולא 39סיפא, מאחר שהתאונה נגרמה על-ידי גורמים חיצוניים הנראים לעין.
.8בא-כוח המוסד השיב שהמומחה-היועץ הרפואי סמך בראש וראשונה על האנמנזה המתארת, במפורט, את תולדות העבר הרפואי של המערערת, וממנה למדים על היותה "סיכון אישי" מובהק; המשפט התנהל לכל אורכו, ובדין, על טהרת סעיף 39סיפא לחוק, שכן המדובר בהתכופפויות במהלך העבודה, קרי - בגורם שאינו נראה לעין. ואם תשאל מה ארע "באותו יום", הרי שלא קרה כל אירוע תאונתי.
.9בית-הדין נתן, במקום, פסק-דין הדוחה את הערעור ובו נאמר כי הנימוקים יינתנו בנפרד. להלן - הנימוקים.
.Iiפסק-דין (נימוקים)
.1פרופסור פייזר נשאל על-ידי בא-כוח המערערת (שאלה 2(ב) לשאלות המשלימות):ב "האם במקרה שלנו היו שינויים וסימנים כאלה לפני אירוע התאונה?" והשיב, מופתע:ו "באיזה אירוע תאונה מדובר?". יש לומר כי הפתעתו של המומחה הרפואי היתה במקומה וכי גם משפטן יהא שותף לה.
.2העתירה בתובענה היתה, כזכור, לקבוע כי הניתוח בחודש מאי 1978בא כתוצאה מעבודתה של המערערת בימים 19ו- 22בחודש פברואר ו"כי התאונה תוכר כתאונת עבודה" (ראה סעיף 1להליך). והדרה קושיא לדוכתא:נ היכן "תאונה", וכל שכן, היכן "תאונת עבודה", קרי:ב אירוע בלתי-צפוי, שניתן לאתרו בזמן ובמקום וכו'. האם ארע אירוע כזה ב- 19.2.1978או ב-22.2.1978? ברי מעצם השאלה ומהתשובה - השלילית המתחייבת הימנה, כי סיכוייה של המערערת לזכות בעתירתה היו קלושים ביותר, מלכתחילה.
.3אם נתעלם לרגע "משורת הדין", מהנורמות המקובלות והמחייבות בדיני פגיעה בעבודה, גם אז דין הערעור להידחות. כאשר מקבלים כנתון מוכח - על סמך קביעתו של פרופסור פייזר - שהמאמץ בעבודה בחודש פברואר השפיע על בוא המחלה (בקע בדיסקוס) בחודש מאי, יש לייחס גם את מלוא משקלן לקביעות, כי המערערת היוותה "סיכון אישי" מובהק וכי מצב בריאותה תרם תרומה מכרעת להתהוות הבקע, לעומת תרומתה המשנית של העבודה. מכאן שהשוואת השפעתם היחסית של העבודה מזה ושל "גורמים אחרים" (מצב בריאותה) מזה במסגרת סעיף 39סיפא לחוק, מטה את הכף שלא לטובת המערערת.

.4ועתה לשאלה האחרונה:ו שמא סעיף 39רישא? בית-דין זה פסק וחזר ופסק, כי
"פעולת חיידקים, מתח נפשי, עבורה מאומצת, חום, רעש" אינם "גורמים חיצוניים הנראים לעין" (דב"ע לה/6-0), [1], בע' 52). בפי המערערת הענה, שעבודה מאומצת במשך מספר שעות (התכופפויות כדי לקושש ענפים, ונשיאת ענפים בימים 19.2.1978ו- 22.2.78) גרמה לה לכאבי גב. למאמץ זה לא ייקרא גורם חיצוני הנראה לעין.
.5לפיכך, מנימוקים אלה, המובאים עתה בכתב, דחינו את הערעור ביום שמיעתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון