תביעה חסרת סיכוי בבית הדין לעבודה

מה הדין בסוגיית מחיקת תביעה חסרת סיכוי בבית הדין לעבודה ?

הכלל הוא, כי "סעד זה של מחיקה על הסף מופעל על ידי בית המשפט ביד קמוצה ובמשורה, ובבתי הדין קצרה המשורה עוד יותר" (דב"ע מד / 3-15 אפנר יצחק - מפעלי הדסה (לא פורסם); דב"ע נא / 3-31 חיפה כימיקלים - כלפון, פד"ע כב 518; דב"ע נא / 3-195 תובנה מכונות - סגל, פד"ע כג 275).

"בבתי הדין לעבודה, מחיקה על הסף אינה יכולה ואינה צריכה לשמש דרך המלך, ועדיף בירור לגופו של עניין" (דב"ע מד / 3-129 פרחיה - מדינת ישראל, פד"ע טז 375).

כאמור, הדבר נכון גם במערכת בתי המשפט:ב "מחיקת תובענה או דחייתה על הסף הן בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה, ופתרון המחלוקת לגופה הוא לעולם עדיף" (ע"א 693 / 83 שמשון שמש נ' רשם המקרקעין, פ"ד מ(2) 668, 671).

"רק במקרים, שאין לבעל הדין סיכוי, ולו הקלוש ביותר, לזכות בתובענה ניתן למחוק את התביעה על הסף" (דב"ע נה / 3-82 לודר - מדינת ישראל (לא פורסם) ).

בדב"ע נב / 3-217 מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי - הבנק הבינלאומי, פד"ע כז 3, 14 נפסק כי:ו "בבואו לדון בבקשה למחוק / לדחות תביעה על הסף ינקוט בית-הדין בזהירות יתרה, כדי לא לשלול מהתובע להביא את עניינו לדיון ולממש זכות משפטית.... בית-הדין לעבודה אינו נוטה למחוק תביעה על הסף...". שם התובענה נמחקה על הסף, אולם המקרה היה שונה מהמקרים שלפנינו, שכן שמיעת הדיון הייתה כרוכה בהבאת ראיות רבות, התביעה לא כומתה ועילת התביעה לא הייתה ברורה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרכב בית הדין לעבודה

 2. דיני עבודה משתתף חופשי

 3. כימות תביעה בדיני עבודה

 4. המבחן המעורב דיני עבודה

 5. סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה

 6. מותב קטוע בבית הדין לעבודה

 7. מקום שיפוט בית הדין לעבודה

 8. תיקון 43 לחוק בית הדין לעבודה

 9. הגשה בפקס לבית הדין לעבודה

 10. סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה

 11. מחיקת תביעה בבית הדין לעבודה

 12. שיקולי המדיניות של בית הדין לעבודה

 13. צירוף נתבעים בית הדין לעבודה

 14. דיני עבודה בעיר אילת

 15. סעיף 24(א)(2) לחוק בית הדין לעבודה

 16. סעיף 24(א) לחוק בית הדין לעבודה

 17. בקשה להפרדת דיון בבית הדין לעבודה

 18. הבעת עמדה של דיין בבית דין לעבודה

 19. תביעה חסרת סיכוי בבית הדין לעבודה

 20. בקשת שחרור מייצוג בבית הדין לעבודה

 21. תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה

 22. תביעה על סכום נמוך בבית הדין לעבודה

 23. תקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה

 24. תביעה על סכום נמוך לבית הדין לעבודה

 25. דחייה מוחלטת של תביעה בבית דין לעבודה

 26. איחור בהגשת כתב הגנה בבית דין לעבודה

 27. בקשה לקבלת כרטיס DVR בבית הדין לעבודה

 28. מילה נגד מילה בתביעה בבית הדין לעבודה

 29. תביעה של מנהל חשבונות בבית דין לעבודה

 30. מכתב התראה דיני עבודה - חילופי מעבידים

 31. תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה - סדרי דין

 32. טענת מרמה והפרת אמונים בבית הדין לעבודה

 33. סעיפי חוק בכתב התביעה בבית הדין לעבודה

 34. הגשת טופס תביעה בבית הדין לעבודה ע''י עו''ד

 35. תביעה לפי סעיף 24(א) (2) לחוק בית הדין לעבודה

 36. התערבות בית הדין לעבודה בהחלטת נציב שירות המדינה

 37. תקנה 191 לתקנות סדר הדין האזרחי אומצה בבתי הדין לעבודה

 38. האם אפשר לתקן "חישוב של רכיב תביעה" בבין הדין לעבודה ?

 39. הפרת צו בית הדין לעבודה: אי ניהול מו"מ עם נציגות העובדים

 40. תקנה 125 - לבית הדין לעבודה סמכות להאריך מועדים שנקבעו בחיקוק

 41. בית הדין לעבודה רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים או לגילוי ועיון במסמכים

 42. תקנה 467 סד"א חלה בבית הדין לעבודה מכח תקנה 129(2) לתקנות בית הדין לעבודה

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון