תביעת רשלנות בגין שבירת קירות בבית מגורים

התובעים טוענים כי שבירת הקירות לצורך הגדלת פתח האור, בוצעה ע"י גיסו של הנתבע, שאינו בעל מקצוע בתחום, והעבודה היתה ברמה ירודה ביותר.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעת רשלנות בגין שבירת קירות בבית מגורים:

מבוא עובדתי:


התובעים הם הבעלים של בית ברחוב סמטת הגבעה 32 בסביון.

הנתבע הוא בעל עסק לעבודות אלומיניום ועוסק בין היתר בהרכבת חלונות.
בתחילת חודש פברואר שנת 2001 התקשרו התובעים עם הנתבע בעסקה להחלפת שני חלונות אלומיניום ישנים בחדשים במסגרת שיפוץ בשני חדרי אמבטיה בביתם.נ

העיסקה כללה גם שבירת קיר להגדלת פתח האור הקיים.ב
התמורה נקבעה על סך של 6,000 ₪ ומחציתה נמסרה לנתבע ביום 11/2/2001.ו
התובעים טענו כי מתוך סכום התמורה, נקבע כי בגין שבירת הקיר העלות היא בסך 400 ₪ לכל חלון.נעבודת שבירת הקיר להגדלת פתח האור בוצעה ע"י גיסו של הנתבע, ו-2 חלונות האלומיניום לא הורכבו עד היום על ידי הנתבע.ב

פתח החלון נאטם ע"י הנתבע בלוח גבס אשר מנע מהבית להיות פרוץ.ו
טענות הצדדים


התובעים טוענים כי:
שבירת הקירות לצורך הגדלת פתח האור, בוצעה ע"י גיסו של הנתבע, שאינו בעל מקצוע בתחום, והעבודה היתה ברמה ירודה ביותר. (צורפו צילומים – נספח א' לכתב התביעה).נ
מלט שהביא הנתבע לבצוע העבודה נשפך ופוזר ברשלנות לאורך שביל הכניסה לבית ויצר כתמים מכוערים; והנתבע סרב לנקות זאת.ב
הנתבע התחמק מהרכבת 2 חלונות האלומיניום והתובעים נאלצו לפנות לבעל מקצוע אחרים לצורך סיום העבודה.ו

התובעים טענו, כי הנתבע ציין בפניהם לאחר שכבר הורחב פתח החלון, כי הוא יוכל להרכיב את החלונות רק לאחר גמר שיפוץ פנים האמבטיות, ולפיכך חל עיכוב של כשבועיים ימים, וכאשר הושלם שיפוץ פנים האמבטיות הם תיאמו עם הנתבע מועד להרכבת החלונות (1/3/2001) אך כאשר באותו מועד הם התקשרו להזכיר לנתבע את מועד ההרכבה, הוא ציין כי יוכל להגיע רק בשבוע לאחר מכן ודרש את יתרת התשלום במזומן כתנאי להרכבת החלונות לטענת התובעים, הנתבע סרב לכל הצעותיהם ועל כן פנו לבעלי מקצוע אחרים.נ


רכיבי התביעה עפ"י כתב התביעה הם:

עבור הזמנת חלונות חדשים 6,677 ₪
ישור ותיקון פתח אור 1,600 ש"ח
ניקוי השביל 936 ₪
התובעים צירפו קבלות.ב


בדיון שהתקיים הבהירו התובעים כי דרישתם היא כדלקמן"

3,000 ₪ אשר שולמו על ידיהם לנתבע
677 ₪ ההפרש בין המחיר אשר סוכם עם הנתבע לבין הסכום
הסכום אשר שולם על ידי התובעים לבעל מקצוע אחר
1,600 ₪ ישור ותיקון פתחי אור
936 ₪ ניקוי השביל
6,413 ₪ סה"כ
הנתבע טוען כי:
עבודת הרחבת הפתח בוצעה ע"י גיסו ותחת השגחתו המלאה.

לגיסו נסיון של 15 שנה בעבודות שיפוצים והעבודה בוצעה בצורה יסודית ואיכותית, ובמועד ההתקנה היו אמורים לבצע תיקונים של הטעון תיקון (סעיף 8 לכתב ההגנה).ו


מוכחשת טענת התובעים לפיה הנתבע פיזר מלט לאורך שביל הכניסה לבית.נ
התובעים הם אלה שגרמו בהתנהגותם בשינוי התכניות לעיכובים בהרכבתה חלון וגרמו לנתבע להוציא הוצאות שלא לצורך, לרבות ימי עבודה, חומרים והזמנת חלונות שבסוף לא נוצלו.ב
הנתבע טען, כי לא יכל לבצע את ההרכבה במועד אשר סוכם מאחר ובאותה עת לא הסתיים שיפוץ פנים האמבטיות.ו


דיון ומסקנות:


לאחר עיון בטענות הצדדים ובחומר המצוי בתיק כולה הגעתי למסקנה לפיה יש לקבל את התביעה בחלקה, מהנימוקים כדלקמן:
גיסו של הנתבע אינו צד להליך שבפני ולפיכך, אין זה מן הענין להתייחס למקצועיות של גיס הנתבע.נ
התובעים שילמו כספים לנתבע כדי שיבצע את העבודות, בין היתר, על סמך היכרותם הקודמת שנפרסה. לגרסת הנתבע, על פני כ-20 שנה, ועל סמך העובדה שהתובעים היו מרוצים ממקצועיותו של הנתבע בעבר.ב
מהצילומים – נספח א' לכתב התביעה ניתן לראות גם בעין לא מקצועית, כי דרך שבירת הקיר על ידי גיס הנתבע בוצעה בדרך שהצריכה תיקונים.ו

כחודש לאחר מועד ההתקשרות ולאחר עבודת הרחבת הפתח ע"י גיס הנתבע שלחו התובעים ביום 4/3/2001 מכתב התראה לנתבע שהתייחס, בין היתר, להרכבת 2 החלונות שעדיין לא הרכיב הנתבע על אף שהוא היה צריך לעשות כן לפי תנאי ההתקשרות.נ


הנתבע הודה בכתב ההגנה כי אכן קיבל את המכתב הנ"ל אולם לא נתן כל הסבר היכול לנמק מדוע במשך כ-3 חודשים, מרגע קבלת המכתב ועד להגשת התביעה ע"י התובעים ב- 21/6/2001, הוא לא דאג להתקנת החלונות בבית התובעים בהתאם לתנאי ההתקשרות ואף לא השיב לידיהם חלק מהכספים שקיבל.ב

אינני מקבלת את טענת הנתבע לפיה "החלונות שהוזמנו אמורים היו להיות מורכבים רק בסוף העבודות בבית התובעים" שכן זהו ענינם של התובעים להחליט מתי הם רוצים שהחלון יותקן; ואם לאחר שיתקין חלונות, ייפגעו החלונות כתוצאה מביצוע שיפוצים בתוך הבית – זו בעייתם של התובעים ולא של הנתבע.ו
אינני מקבלת את טענת הנתבע לפיה "החלונות וצבע הציפוי שהוזמן רגישים לעבודות גסות, וכל בר דעת יודע כי אם היה מורכב החלון, ולו גם זמנית בשלב השיפוצים אזי, הוא היה נפגע והיה נדרש להזמין חלון חדש חלופי".
טענה זו של הנתבע – דינה להידחות שכן הנתבע אינו יכול להחליט, גם כאיש מקצוע, במקום התובעים מתי יורכבו החלונות בביתם.
לכל היותר יכול היה הנתבע, לייעץ לתובעים באשר למועד המועדף להרכבת החלון, אולם ההחלטה הסופית היא בידיהם.
משהודיעו התובעים לנתבע כי ברצונם שהחלונות יורכבו, היה על הנתבע להרכיב את החלונות.
משנמנע הנתבע להרכיב את החלונות, בניגוד לתנאי ההתקשרות שהוא הפר את תנאי ההתקשרות ביניהם, באופן המצדיק ביטול ההתקשרות ע"י התובעים ומכתבם של התובעים מיום 4/3/2001 מהווה הודעת ביטול.
הודעת הביטול מחייבת את שני הצדדים בהשבה של מה שקיבל כל צד, בהתאם לסעיפים 7-9 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א – 1970.

אמנם הנתבע ביצע עבודות עבור שבירת הקיר, אך עבודות אלו לא היו דרושות לתובעים לכשעצמן, אלא רק לצורך הרכבת החלונות.
בעל המקצוע שאת שירותיו קיבלו התובעים לאחר שהנתבע לא השלים את מלאכתו אמנם תיקן את טיוח שני החלונות, אך הנתבע הוא זה אשר ביצע את עבודת השבירה והרחבת החלון, ואני מעריכה את העבודה אשר ביצע בסך של 600 ₪, שכן מלכתחילה סוכם כי עבודה זו תהיה בשעור 800 ש"ח מסכום העסקה.
לפיכך על הנתבע להשיב לתובעים את ההפרש בין הסכום ששולם לו ובין עלות העבודה אשר ביצע.
דהיינו סך 2,400 ₪.
כמו כן, אני מקבלת את עמדת התובעים ולפיה על הנתבע לשאת בהפרש שבין העסקה אשר היתה אמורה להתבצע באמצעותו ובין המחיר אותו נאלצו לשלם לבעל מקצוע אחר משלא ביצע הנתבע את מלאכתו.לגבי המלט שנשפך לאורך שביל הכניסה לבית התובעים:

הרי שהתובעים לא הוכיחו כי הנתבע, הוא ולא אחר, הוא זה ששפך את המלט.
התרשמתי כי בבית התובעים בוצעו, בזמן הרחבת פתח החלונות, עבודות נוספות ע"י קבלנים נוספים.
מלבד קבלה על תיקון הנזק אין בידי ביהמ"ש כל ראיה שדוקא הנתבע, הוא ולא אחר, שפך את המלט, ובכל הנוגע לראש נזק זה תביעת התובעים לא הוכחה כנדרש.לפיכך, לאור הנימוקים שצוינו לעיל הריני מורה כדלקמן:

הנתבע ישלם לתובעים, ביחד ולחוד סך של 5,117 ₪ בגין הרכיבים כדלקמן:
השבת כספים אשר שולמו לו 2,400 ₪
בגין תיקונים שהתבקשו עקב עבודתו הלקויה 1,600 ₪
הפרש בין העסקאות 667 ₪
הוצאות משפט 450 ₪סה"כ 5,117 ₪
הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (21/6/2001) ועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עוולת הרשלנות

 2. רשלנות בלידה

 3. רשלנות עירייה

 4. רשלנות מודד

 5. חבלה ברשלנות

 6. רשלנות מתווכים

 7. רשלנות רב חובל

 8. רשלנות טוען רבני

 9. רשלנות חברת השמירה

 10. רשלנות בגביית חוב

 11. רשלנות הרכב דוד שמש

 12. רשלנות באבחון מומים

 13. רשלנות תורמת של קטין

 14. רשלנות בשחרור מאשפוז

 15. תביעת רשלנות נגד בנק

 16. יסודות עוולת הרשלנות

 17. תביעה על רשלנות מוסך

 18. רשלנות בתכנון אינסטלציה

 19. רשלנות בטיפול בכאבי גב

 20. תביעת רשלנות במדידת בית

 21. רשלנות במתן ייעוץ משפטי

 22. האם רשלנות היא עבירה אתית

 23. רשלנות טיפול במרפאות צה"ל

 24. רשלנות בנק בהשוואת חתימות

 25. תביעת רשלנות ניהול השקעות

 26. רשלנות בייעוץ רואה חשבון

 27. רשלנות בהגשת תלונה במשטרה

 28. רשלנות בביצוע עבודות איטום

 29. רשלנות במתן שירותים משפטיים

 30. רשלנות המשטרה בטיפול באירוע

 31. רשלנות עורך דין המשמש כנאמן

 32. ביטול משכון עקב רשלנות הבנק

 33. רשלנות עורך דין בהגשת ערעור

 34. רשלנות עו''ד בעסקת מקרקעין

 35. רשלנות העירייה לתחזוקת מדרכה

 36. רשלנות עורך דין באימות הזהות

 37. הגדרת "רשלנות" בדיני עונשין

 38. תביעת רשלנות נגד חברת שמירה

 39. רשלנות עורך דין בניסוח הסכם

 40. פיצויים מחברת שמירה על רשלנות

 41. רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין

 42. תביעת רשלנות נגד ביטוח לאומי

 43. רשלנות עורך דין שלא הגיש ערעור

 44. רשלנות המדינה בהפעלת שיקול דעת

 45. גרימת תאונת דרכים קטלנית ברשלנות

 46. רשלנות עורך דין בעסקת קניית דירה

 47. רשלנות של העירייה במתן דוחות חניה

 48. סיבת החזרה לא נכונה - רשלנות בנק

 49. רשלנות עו''ד מקרקעין בזיהוי המוכר

 50. רשלנות עורך דין - אי הפקדת עירבון

 51. רשלנות במניעת הידרדרות במצב רפואי

 52. רשלנות המדינה צו עיכוב יציאה מהארץ

 53. תביעת רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין

 54. רשלנות מצד ביטוח לאומי בהעברת כספים

 55. תביעת רשלנות נגד משרד הבינוי והשיכון

 56. רשלנות הבנק במתן אישור על הפקדת כספים

 57. רשלנות רופא בבירור ההיסטוריה הרפואית של החולה

 58. רשלנות עורך דין בייצוג בבית הדין הרבני

 59. אי הסרת משכנתא מדירה - רשלנות עורך דין

 60. גניבת כסף מחשבון בנק דיסקונט עקב רשלנות

 61. אישור פעולה חריגה בסכום גדול - רשלנות בנק

 62. מכה ברכב בעת עליה על פס האטה שהותקן ברשלנות

 63. תביעת רשלנות בגין שבירת קירות בבית מגורים

 64. רשלנות מחלקה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב''ם

 65. רשלנות של עורך דין - פיצוי כחצי מיליון ש''ח ללקוח

 66. תביעה נזיקית בגין רשלנות בקבורת אדם זר בחלקת הקבר שנרכשה

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון