תקנון אגודה שיתופית

תקנון אגודה שיתופית אינו חוזה אחיד.

ברוח זו נפסק בע"א 1705/93 קרן גימלאות על חברי אגד בע"מ נ' יעקב. השופט אנגלרד גרס, שהתקנון של האגודה הוא אמנם חוזה, אך לדבריו קיים קושי אמיתי לראות במסמך היסוד של תאגיד חוזה שתנאיו נקבעו מראש בידי צד אחד.

אין כאן ספק ואין כאן לקוח, כולם שווים מבחינת חופש העיצוב של התקנון, בכפוף לדין הכופה של החיקוק החל על התאגיד הנוגע בדבר. הוא הדין ביחס לשנוי התקנון.

לדעת השופט אנגלרד, אין מקום להרחיב את תחולתו של חוק החוזים האחידים לעבר תחומים אלה של תאגידים, שזכו להסדרים מיוחדים ומפורטים והיחסים בין חברי התאגיד חורגים במהותם מיחסים חוזיים רגילים. הפועל היוצא מכך שטענת קיפוח, אם היא קיימת, צריכה למצוא את פיתרונה במסגרת דיני התאגידים. חריג אחד קיים לדעת השופט אנגלרד והוא במקרים שמבנה התאגיד וטיב פעולתו יוצרים בינו לבין חבריו יחס דומה לזה שבין ספק ולקוח.

במקרה זה יש לתת עדיפות לתפקיד הכלכלי האמיתי של החוזה.

השימוש בתיבה "קיפוח" בלא להיכנס לעובי הקורה ולפרט מהו הקיפוח הינה טענה בעלמא (ראה ע"א 685/81 ליסנסס ג'נרל חברה לביטוח בע"מ נ' בורכרד ליינס בע"מ, פ"ד לח(3) 421).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנון אגודה שיתופית

 2. תיקון תקנות אגודה שיתופית

 3. עורך דין אגודה שיתופית

 4. פטירת חבר אגודה שיתופית

 5. סמכויות ועד אגודה שיתופית

 6. סכסוך בין חברי אגודה שיתופית

 7. בוררות רשם האגודות השיתופיות

 8. ניגוד עניינים באגודה שיתופית

 9. תביעה נגד אגודה שיתופית בפירוק

 10. מינוי בורר - תקנון אגודה שיתופית

 11. בוררות בפני רשם האגודות השיתופיות

 12. זכויות יורשים רווחי אגודה שיתופית

 13. אחריות אישית חברי ועד אגודה שיתופית

 14. עתירה נגד החלטת רשם האגודות השיתופיות

 15. ערעור על החלטת רשם האגודות השיתופיות

 16. זכויות חבר אגודה שיתופית לקבל שטח חקלאי

 17. בקשה לשינוי רישום ברשם האגודות השיתופיות

 18. התערבות בשיקול דעת רשם האגודות השיתופיות

 19. המרצת פתיחה ביטול הסכם עם אגודה שיתופית

 20. ערעור על החלטת עוזר רשם האגודות השיתופיות

 21. עתירה לבג"ץ על החלטת רשם האגודות השיתופיות

 22. התערבות בית משפט בהליך פירוק אגודה שיתופית

 23. סמכות עניינית בתביעה נגד אגודה שיתופית בפירוק

 24. סמכות עניינית ביטול החלטת רשם האגודות השיתופיות

 25. סמכות ביהמ''ש לעניינים מנהליים לדון בהחלטות רשם האגודות השיתופיות

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון