בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר:

1. המדובר בבקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר. בין הצדדים התקיימה בוררות במחלוקת שנפלה ביניהם שבסופה נתנו הבוררים שני פסקי דין האחד מיום 2.12.96 והשני מאוחר יותר מיום 26.1.97.
ביום 23.9.97 הגיש מר שטוב ע"י בא כוחו לבית המשפט הודעה בדבר אישור פסק בוררות. לאחר שהומצאה ההודעה למר קוריץ הוא הגיש בקשה להאריך את המועד להגשת בקשת ביטול פסק הבורר מיום 2.12.96 ו- 26.1.97.
אמנם הגיש המבקש את התנגדותו לאישור פסק הבורר 8 ימים לאחר שהומצאה לו ההודעה בדבר אישור פסק הבורר. אולם ההתנגדות הוגשה זמן רב לאחר 45 יום מהיום שניתן פסק הבורר.

2. השאלה העומדת על הפרק היא האם יש להאריך את המועד להגשת בקשה לביטול פסק הבורר?
סעיף 27(א) לחוק הבוררות תשכ"ח - 1968 קובע:ב
"לא יזקק בית המשפט לבקשת ביטול שהוגשה כעבור ארבעים וחמישה יום מיום מתן הפסק, אם ניתן בפני המבקש, או מהיום שנמסר למבקש על ידי הבורר או על ידי בעל דין. העתק הפסק, אם ניתן שלא בפניו; בית המשפט רשאי להאריך את התקופה האמורה, אף אם כבר עברה, מטעמים מיוחדים שירשמו..."

עיננו הרואות כי לשון החוק קובעת ככלל 45 יום להגשת בקשת ביטול. עם זאת מטעמים מיוחדים ניתן להאריך את המועד. מה הם אותם טעמים מיוחדים והאם הם מתקיימים במקרה שלפנינו?
בהמ' (י-ם) 708/70 יחזקאל נ' יחזקאל פ"מ עד 3 היה מדובר בבקשה להארכת מועד שהוגשה לרשם. הרשם דחה את הבקשה בהעירו כי :ו
"הטעמים המיוחדים צריכים להתייחס לאיחור בהגשת בקשת התנגדות והם צריכים לנטרל את האיחור ולטול ממנו את עוקצו... יתכן שהטעמים דלעיל יביאו לביטול פסק הבוררות אולם אין לראותם כטעמים מיוחדים לצורך בקשה להארכת מועד".

הטעמים המיוחדים הנדרשים לפי סעיף 27(א) לחוק הבוררות הם אותם טעמים הנדרשים לפי תקנה 528 לתקנות סד"א דהיינו הצדקת האחור ושכנוע בית המשפט שיש לו סיכוי לזכות בטענותיו. הטעמים הם מצטברים כך שהאחד מהם בלבד לא יסכון. וגם אם ישכנע המבקש את בית המשפט שטענותיו נכנסות בגדר אחת מעילות הביטול, עדין יושם דגש מיוחד על משך הזמן האחור ככל שיגדל כך יקטנו סיכוייו של המבקש לזכות בעתירתו."
(ראה בוררות דין ונוהל, אוטולנגי ע"מ 476).

3. במקרה שלפנינו טוען המבקש כי נגרם נזק ועיוות דין למרשו. הליך הבוררות היה רצוף פגמים מהותיים היורדים לשורשו של ענין ומהווים עילה לביטול פסק בורר גם לפי סעיף 24(10) לחוק הבוררות.
גם אם לכאורה נקבל את טענותיו של המבקש בנוגע לפסק הבוררות והעילות לביטולו (השנויות במחלוקת בין הצדדים) עדין עולה השאלה של העיכוב. עובדות אלו שמציין אותן המבקש היו ידועות לו במתן פסק הדין או בסמוך לו ועל כן עולה השאלה מדוע התעכב בבקשתו 280 ימים מיום מתן פסק הדין. המבקש טוען כי תוך כדי הליך הבוררות הוא לקה בליבו ומאז ועד היום לא החלים ממחלתו ולא עמד לו כוחו הפיזי והנפשי להמשיך ולטפל בביטול פסקי הדין ואף צירף אישורים רפואיים לכך. עיינתי באישורים הרפואיים לפיהם עבר המבקש ניתוח לב בתאריך 30.6.96. מקובל עלי שבודאי נדרש זמן מה למבקש על מנת להתאושש מהניתוח אולם כל זה אינו קשור להגשת הבקשה להארכת מועד. ניתוח מסובך והתאוששות איטית מניתוח זה אינם יכולים להצדיק איחור של 280 ימים בהגשת הבקשה. גם אם המבקש לא יכל לעבוד עדין יכול היה לפנות לעו"ד ולהגיש את הבקשה זמן סביר לאחר מתן פסק הדין ולא באיחור כה רב.
על כן אני דוחה את הבקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק הבורר.
המבקש ישא בהוצאות בקשה זו בסך 1,000 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון