הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד:

השופט י' פליטמן
 
1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (בל 48/98, השופטת ו' סמט), לפיו נדחתה תביעתה של המערערת לתשלום גמלת הבטחת הכנסה החל מחודש אוגוסט 1997, מהטעם, שהיא ניהלה משק בית משותף עם בעלה ולפיכך לא קמה לה זכאות להיבחן בנפרד ממנו.

2. לאחר ששמע את העדים, ועיין בהודעות לחוקר המוסד, ובייחוד בהודעת הבעל לפיה הוא חזר לגור עם אשתו, פסק בית הדין קמא, כי במועד הגשת התביעה לא היו בני הזוג פרודים, לפיכך דין התביעה להידחות.נ
 
3. המערערת ערערה על פסק הדין ובדיון בקדם הערעור ביקשו הצדדים, כי ירשמו טיעוניהם שייחשבו לסיכומיהם בכתב, וכי פסק הדין יינתן על ידי מותב על-סמך זאת וכל החומר שבתיק.ב
 
4. בערעורה ובטיעונה קבלה המערערת על מצבה הכלכלי הקשה ועל מצב הבריאות של בנה החולה. ב"כ המוסד טענה מאידך, שלאור הסתירות הרבות בגרסאות המערערת, היה מקום לדחות את התביעה.ו
 
5. לאחר בחינת טענות הצדדים ועיון בכל חומר התיק, סבורים אנו כי בדין לא קיבל בית הדין קמא את גירסת המערערת בדבר היפרדותה מבעלה. זאת, בהסתמך בעיקר: על הודעת הבעל לחוקר המוסד, על סיכומי החקירה של חוקר המוסד, לפיהם נמצא הבעל מתגורר בדירתה של אשתו, ולאור הסתירות בגירסת המערערת עצמה לגבי מועד תחילת הפרידה מבעלה.נ
 
6. על פי סעיף 4 לחוק הבטחת הכנסה התשמ"א-1981 (להלן – החוק) - "הזכאות לגמלה של כל אחד מבני הזוג, מותנית בכך שמתקיימים גם בבן זוגו תנאי הזכאות לפי סעיף 2".ב
בנסיבות המקרה, לא הוכח כי התקיימו בבעל תנאי הזכאות על פי אותו סעיף.ו
 
סייג לאמור, נקבע בסעיף 4(ב), לפיו האמור בס"ק (א) לא יחול על מי שהשר קבע בתקנות, בתנאים שקבע.נ
על פי תקנה 7 לתקנות הבטחת הכנסה התשמ"ד-1982, זכאות בנפרד של כל אחד מבני הזוג תקום לעניינינו - אם הם "חיים בנפרד שלא תחת קורת גג אחת 12 חודשים רצופים לפחות".ב
 
בנסיבות המקרה שתוארו משבני הזוג לא היו פרודים, בדין נקבע, כי לא קמה למערערת זכאות להיבחן בנפרד מבעלה ולפיכך בדין נדחתה התביעה.ו
 
 
7. סוף דבר, דין הערעור להידחות ללא צו להוצאות.נ
 
 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון