הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה:

.Iההליך
.1ערעור על פסק-דין של בית-הדין בתל-אביב-יפו (השופטת פורת - דן יחיד; תב"ע מב/1045-0) שדחה את עתירת המערער להכיר בתאונת הדרכים שארעה לו ביום 28.3.1982כתאונת עבודה.
.2ואלה העובדות הצריכות לעניין, כעולה במיוחד מפסק-הדין שבערעור:נ
א) המערער עובד בשוק הסיטונאי בתל-אביב משעה ( 04.00ועד שעה 11.30; ב) מאז שלקה בלבו, באוקטובר 1980, נוהג היה המערער לסור בתום עבודתו לבית חמותו (בשדרות ירושלים, יפו) שם לסעוד, לנוח ולשהות כ- 3שעות עד בוא אשתו מעבודתה. ויחד נהגו בני הזוג לנסוע לביתם בבת-ים; ג) ביום 28.3.1982, נסע המערער בדרכו אחרי גמר עבודתו לבית חמותו, החנה את רכבו כרגיל ליד בית-הספר הטכני ובלכתו משם לבית חמותו, מרחק של 100מטר בערך, נפגע בתאונת דרכים.
.3המוסד לביטוח לאומי סרב להכיר בתאונה הנ"ל כמקרה של פגיעה בעבודה במשמעותה בסעיפים 35ו-36(1) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968
(להלן - החוק). טענתו היתה, כי בעת הפגיעה "לא היה התובע בדרכו למעונו... אלא לבית חמותו שאינו מעונו" וכן, כי בדרכו "חלה סטיה והפסקה של ממש כמשמעותה בסעיף 37(א) לחוק".
.4בית-הדין האזורי קיבל את עמדת המוסד ופסק, כי "לא די בזיקת התובע למקום מגורי חמותו עד כדי הפיכת דירתה למעונו". תנאי להיותו של מקום מעונו של אדם הוא, לדעת בית-הדין האזורי, שיהא "מקום מסוים בתוך המעון מוקצה ומיועד לאדם הטוען להיותו 'מעון', לינה באותו מקום וריהוט בו, היותו בגדר כתובת למשלוח מכתבים וכיוצא באלה".

.5בערעור חזר נציגו של המערער, מר פונרמולי, מזכיר איגוד מקצועי, על הטענות שהועלו בבית-הדין האזורי, היינו שדירתה של החמות הינה "מעונו" של המערער במובן זה שהוא נהג מדי יום ביומו, ללא יוצא מן הכלל, לגשת לשם לאחר גמר עבודתו, לסעוד את לבו, לנוח ולשהות מספר שעות עד בוא אשתו.
.6באת-כוח המוסד לא נדרשה להשיב.
.Iiפסק-דין
.1אין חולקים שמעונו של המערער, כמשמעותו של מונח זה בסעיף 36(1) לחוק ("תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח... מן העבודה למעונו...") הוא דירתו שברחוב דנין 10/13, בת-ים, כך שדירת החמות אינה יכולה להיות אלא "מעון ארעי".
.2לכך התכוון בית-הדין האזורי, בתיתו ל"מעון ארעי" סימנים אלה:ב "מקום מסוים בתוך המעון מוקצה ומיועד לאדם הטוען להיותו 'טעון'; לינה באותו מקום וריהוט בו; היותו בגדר כתובת למשלוח מכתבים וכיוצא באלה".
.3בדב"ע לד/105-0, [1], התייחס בית-דין זה במפורט למהותם של "מעון" ו"מעון ארעי":ו
" .5אין חולקין שמעון אינו חדל להיות מעון אף אם הוא 'מעון ארעי'.
אך 'מעון' של אדם הוא מקום מגוריו, מקום בו הוא מצוי בחיי יום יום, מקום משם הוא יוצא לעבודתו ועסקיו ולשם הוא חוזר בגמר עבודת היום, מקום שם גרים בני ביתו, והוא רואה אותו כ'ארמונו', ועושה ככל שידו משגת שינעם לו ולבני ביתו להתגורר בו. אמת, יכול, ואדם יתגורר זמנית גם מחוץ למעונו הרגיל, ויהא זה מעון קיץ או חורף או אפילו בית מלון או בית קרובים, אך מקום זה חייב להיות מעון חליף של המעון הרגיל, ולא מקום בו הוא רק אורח נטה ללון, ובגמר שהותו למנוחה ולמטרה אחרת הוא חוזר למעונו..." (שם, [1], בע' 89; ההדגשות לא במקור).
.4בדירתה של החמות נתקיימו בדיוק אותם תנאים המונעים ממנה להחשב
ל"מעון ארעי". צודק איפוא בית-הדין האזורי - אם כי לאו דווקא מטעמיו בדחותו את התביעה.
.5הערעור נדחה.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון