השפעת נכות נפשית על התפקוד

הנתבעים אינם חולקים על עצם קרות תאונת הדרכים, ואין גם מחלוקת בנושא החבות.נ
המחלוקת שבין הצדדים מתמקדת בנושאים הבאים:


השפעת הנכות הרפואית בתחום הנפשי על תפקודה של התובעת.ב
שיעורו של הנזק שנגרם לתובעת.וקראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא השפעת נכות נפשית על התפקוד:

1. הרקע העובדתי:

זו תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת בשתי תאונות דרכים.


התובעת ילידת 1967, נפגעה בתאונות דרכים: הראשונה בתאריך 26.11.95 (להלן: "התאונה הראשונה"), והשנייה בתאריך 27.1.98 (להלן: "התאונה השנייה"). בתאונה הראשונה סבלה מפגיעה מסוג " צליפת שוט".נ

למחרת התאונה פנתה התובעת לטיפול בחדר המיון בבי"ח "סורוקה", ושוחררה לביתה בו ביום. בתאונה השנייה נחבלה התובעת בעמ"ש גבי ופונתה לביה"ח "סורוקה", ושוחררה לאחר הטיפול ללא אישפוז.ב

הנתבעת 1 הינה חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב בו נסעה התובעת בביטוח חובה ע"פ חוק.ו

הנתבע 2 היה הנהג של הרכב בו נסעה התובעת עת שקרתה "התאונה הראשונה".נ
המומחה בתחום הפסיכיאטרי קבע שנותרו לתובעת 5% נכות צמיתה בגין שתי התאונות. לתובעת מונה גם מומחה בתחום האורטופדי שקבע לה 0% נכות בגין שתי התאונות. ב"כ התובעת ביקש עריכת בדיקה חוזרת לתובעת ע"י המומחה האורטופדי, וזאת בעקבות חקירתו של המומחה ע"י שני הצדדים. במהלך החקירה הוצג מסמך רפואי, (ת/2), שמעיד על החמרה במצבה של התובעת.ב

בסופו של דבר ויתר ב"כ התובעת על קיום בדיקה נוספת, ובין הצדדים הוסכם כי הנכות האורטופדית תעמוד על 3% בגין שתי התאונות.ו

2. גדר המחלוקת:

הנתבעים אינם חולקים על עצם קרות התאונה, ואין גם מחלוקת בנושא החבות.נ
המחלוקת שבין הצדדים מתמקדת בנושאים הבאים:


השפעת הנכות הרפואית על תפקודה של התובעת.ב
שיעורו של הנזק שנגרם לתובעת.ו


3. נכות התובעת:

לתובעת נקבעה נכות בשיעור 5% בתחום הפסיכיאטרי בגין שתי התאונות, וכאמור לעיל הוסכם בין הצדדים שהנכות האורטופדית עומדת על 3%. בסה"כ 7.85% נכות משוקללת. שיעורה של הנכות הרפואית אינו בגדר המחלוקת שבין הצדדים.נ

4. הנכות התפקודית:

התובעת טוענת בסיכומיה שהנכות התפקודית שנותרה לה בעקבות התאונה עולה על נכותה הרפואית ומסתכמת ב 10%. לעומתה טוענים הנתבעים שאין לנכות הרפואית שום השפעה מבחינה תפקודית, או שהשפעתה מזערית וזניחה ביותר.ב

נקודת המוצא בקביעת הנכות התפקודית היא שהנכות הרפואית מבטאת לכאורה את מוגבלותו הגופנית של הנפגע, ונטל ההוכחה מוטל על מי שטוען אחרת.ו
לא הובאה כל ראייה ממשית מטעם התובעת לכך שנכותה התפקודית עולה על נכותה הרפואית, ועדותה היחידה של התובעת אינה מספקת כדי לבסס עליה קביעה שכזו. הנתבעים מסתמכים על חוו"ד המומחה הפסיכיאטרי שקבע שאין לנכותה הפסיכיאטרית שום השפעה תפקודית, המומחה האורטופדי לא התייחס לנכות התפקודית, אך ברור שלפגיעה בעמוד השדרה יש תמיד גם פן תיפקודי.

בנסיבות העניין, אני מחליט שיש לנכותה הרפואית של התובעת השפעה תפקודית מזערית.נ

5. שיעור הנזק:
א. הפסד השתכרות בעבר:
התקופה היחידה שבה עבדה התובעת במשך כל שנות חייה הייתה תקופה מצטברת של שנה וחצי כפי שמעידה התובעת בעצמה:
"התקופה היחידה שבה עבדתי הייתה תקופה מצטברת של שנה וחצי שבה עבדתי כמזכירת שופט בבית המשפט השלום בחיפה".ב
(עמ' 10 לפרוטוקול)

היא גם מציינת שלא עבדה לפני ואחרי התאונה הראשונה:
נכון שלא עבדתי מאז ועד התאונה שהייתה בשנת 95"
(עמ' 11 לפרוטוקול)

אין ממש בטענתה של התובעת שהסיבה שבגללה לא עבדה זה שיש לה ילדים קטנים. התובעת עצמה מאשרת בעדותה שהילד הבכור שלה נולד בשנת 1985 כלומר עשר שנים לפני קרות התאונה הראשונה שהייתה בשנת 1995:
"לאחר הולדת בני הבכור בשנת 85, הייתה לי תקופה של הפסקת עבודה."
(עמ' 11 לפרוטוקול)

"מנישואיי השניים נולדו לי שני ילדים: שלום- יליד 12/04/01 ו- תמר ילידת 19/01/03."
(עמ' 11 לפרוטוקול)

גם אחרי התאונה השנייה התובעת לא עבדה בשום עבודה למרות שפגיעתה בתאונה הייתה קלה ביותר והשפעתה התפקודית מזערית וילדיה של התובעת מנישואיה השניים נולדו רק בשנים 2001, ו 2003.

לכן, ולאור האמור לעיל, אני מוצא שהתובעת לא הצליחה להוכיח ראש נזק זה שהינו נזק מיוחד. התביעה בראש נזק זה נדחית.ו

ב. עזרת הזולת בעבר:
התובעת לא הצליחה להוכיח ראש נזק זה שהינו נזק מיוחד היא הסתמכה רק על עדותה שאני נזהר מלהסתמך עליה בהיותה עדות יחידה . מדובר בנכות נמוכה, שאינה מצריכה עזרה החורגת מעזרה הניתנת ע"י בני משפחה כדבר שבשגרה. לכן, אני קובע שהתביעה בראש נזק זה נדחית.נ

ג. הוצאות רפואיות בעבר:
התובעת צירפה קבלות על רכישת תרופות בסכום כולל של 141 ש"ח והיא מעריכה שהיו לה עוד הוצאות בעניין זה. אני מעריך את נזקה של התובעת בגין ראש נזק זה ב - 500 ₪.ב

ד. הוצאות נסיעה בעבר:
לא עלה בידי התובעת להוכיח ראש נזק שהינו נזק מיוחד הטעון הוכחה דווקנית. התביעה בראש נזק זה נדחית.וה. הפסד השתכרות בעתיד:
לתובעת נקבעה נכות רפואית קלה שהשפעתה התפקודית זניחה, ולאור העובדה שהתובעת לא עובדת היום, אני פוסק לה פיצוי גלובלי בגין אבדן כושר השתכרות, בסך 7,500 ₪ .נ

ו. עזרת הזולת בעתיד:
נכותה של התובעת הינה מזערית, וכיום אינה מצדיקה היזקקות לעזרת הזולת. עם זאת יש להניח, שבעתיד בהגיע התובעת לגיל שבו כל אדם נזקק לעזרה, תהיה לנכותה השפעה מסוימת, גם אם לא גבוהה, על ניזקקותה לעזרת הזולת. אני מעריך את נזקי התובעת בגין ההיזקקות לעזרת הזולת בעתיד, מגיל 65 ועד סוף תוחלת חייה, בסכום של 5,000 ₪.ב

ז. הוצאות רפואיות בעתיד:
במענה לשאלות ההבהרה אישר המומחה הפסיכיאטרי שהתרופות שמשתמשת בהם התובעת מסייעות לה , יחד עם זאת, לא הוצג בפניי שום תיעוד מקצועי על כמות ותדירות השימוש בתרופות אלה ע"י התובעת. בהתחשב בכך שחלק גדול מההוצאה הצפויה נכלל בסל הבריאות, אעריך את נזקי התובע בגין ראש נזק זה על הצד הנמוך.ו
אני מעריך את נזקי התובעת בגין ההוצאות הרפואיות בעתיד על סך 2,000 ₪.

ח. הוצאות נסיעה בעתיד:
התובעת לא הצליחה להוכיח ראש נזק זה.

ט. כאב וסבל:
לתובעת נקבעה נכות רפואית משוקללת של 7.85%. אני קובע שנזקה של התובעת בגין כאב וסבל עומד על 16,000 ₪ בגין שתי התאונות יחד.


י. ניכוי תשלום תכוף:
התובעת קיבלה תשלום תכוף בסך 3,000 ₪ מיום 09.09.98 סכום זה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית להיום שווה ל 4,490 ₪, ויש לנכותו מסכום הפיצויים.

יא. סיכום:
בסך הכל מסתכמים כל נזקי התובע בסך של 26,510 ₪, כמפורט להלן:

 1. הוצאות רפואיות בעבר: 500 ש"ח
 2. הפסד השתכרות בעתיד: 7,500 ש"ח
 3. עזרת הזולת בעתיד: 5,000 ש"ח
 4. הוצאות רפואיות בעתיד: 2,000 ש"ח
 5. כאב וסבל: 16,000 ש"ח

סה"כ 31,000 ש"ח

פחות תשלום תכוף (משוערך) 4,490 ₪
26,510 ₪
פסיקתה:

אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 26,510 ₪, בתוספת ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

עוד תשלם הנתבעת לתובעת את הוצאות המשפט עם ריבית והצמדה מיום הוצאתן, וכן שכ"ט עו"ד בסך של 3,446 ₪ בתוספת מע"מ, נכון להיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון