ליקויי בניה ביחידת נופש

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויי בניה ביחידת נופש:

בפני תביעה בגין ליקויי בניה.

התובע, עוסק בהשכרת יחידות מגורים ונופש בבנין הנמצא ברח' נרקיס 33 ירושלים (להלן:ב "הבנין").

הנתבעים עוסקים מזה שנים רבות בבניה.

ביום 21.7.93 נחתם בין התובע לנתבעים הסכם לפיו, יבנו הנתבעים לתובע על גג הבנין יחידות מגורים המיועדות לנופש. המדובר היה בחמש יחידות מגורים, אך יחידה אחת היתה קיימת עוד קודם לחתימת ההסכם.

להסכם צורף מפרט טכני והצעת מחיר.

אין מחלוקת, כי הנתבעים עמדו בלוח הזמנים שנקבע בהסכם, אך, כאמור, הגיש התובע ביום 28.8.96, דהיינו, לאחר כמעט שלוש שנים מתום ביצוע העבודות, את תביעתו הנוכחית בגין אי התאמות, ליקויים ופגמים ביחידות. בין היתר, טען התובע, כי המדרגות הפנימיות המובילות ליחידות הינן ברוחב מופחת מהמינימום הקבוע בתקנות התכנון והבניה, רצפת הגלריה עשויה קרשי עץ מעוקמים ומתנודדים, מעקה המרפסת הינו נמוך, פגמים בריצוף, רטיבות ועוד. בנוסף, דרש התובע לחייב את הנתבעים בסכומי כסף שונים בגין אובדן הכנסות, תשלומים מיותרים ועוד.

התובע צרף לכתב תביעתו חוות דעת של מומחה, שהוא מהנדס מקרקעין ושמאי בנין, מר אביגדור פורת. המומחה העריך את עלות הליקויים ב- 18,150 דולר ולאחר מכן הוסיף נספח לחוות דעתו ובו הוסיף סכום נוסף בסך 5,950 דולר.

יצויין, כי זמן קצר לפני מועד שמיעת הראיות, הגיש התובע חוות דעת נוספת של אביגדור פורת ובה העריך את ירידת הערך שנגרמה כתוצאה מליקויי הבניה בסך של 12,000 דולר בממוצע לכל אחת מדירות הסטודיו ובסך הכל העמיד את ירידת ערך הבנין על 60,000 דולר.

מכל מקום, בכתב תביעתו, ביקש התובע לחייב את הנתבעים בתשלום סך של 199,739 ש"ח.

הנתבעים טענו, בין היתר, כי כל העבודות בוצעו על פי הוראותיה של המתאמת, הגב' טל ארליך, שהיא גם קרובת משפחתו של התובע ועל פי תכניות מפורטות שהוצגו ובוצעו ככתבן וכלשונן.

הנתבעים צרפו חוות דעת מומחה מטעמם, של המהנדס, מר מ. ישי, אשר העריך את עלות התיקונים ב- 900 ש"ח בלבד.

הצדדים הגישו עדויותיהם הראשיות בתצהירים. הן הצדדים והן המומחים, נחקרו חקירות נגדיות על תצהיריהם ובשלב זה, הסכימו הצדדים שבית המשפט יעשה שימוש בסעיף 79א' לחוק בתי המשפט וזאת, לאחר שבית המשפט ייצא לביקור במקום בנוכחות הצדדים.

ואכן, ביום 22.6.98, יצאתי לביקור במקום בנוכחות בעלי הדין ובאי כוחם ולאחר מכן הגישו הצדדים סיכומים בכתב.

כידוע, בבוא בית המשפט לפסוק בענין שלפניו בדרך של פשרה בהתאם לסעיף 79א' לחוק בתי המשפט, אין עליו לנמק את הפסק (ע"א 757/88 ברמן נ' איילון חב' לביטוח בע"מ - לא פורסם וכן ע"א 448/94 של בית המשפט המחוזי בירושלים באדר נ' דבר מיום 9.4.95 - לא פורסם). במקרה דנן, הצדדים גם לא ביקשו שאנמק את פסק הדין.

למרות זאת, עלי לציין מספר נקודות בקצרה:ו

א.     טענות רבות שהועלו על ידי התובע לא היו מבוססות ואף מוטב היה לולא נטענו כלל. כך, למשל, נטען בכתב התביעה, כי ההסכם לבניית היחידות על נספחיו נוסח על ידי הנתבעים והינו בבחינת "חוזה אחיד" וכי יש לבטל את ההתניות המקפחות בהסכמים. התברר, כי החוזה נוסח על ידי בא כוחו של התובע, עו"ד מרסל קורן, אשר יצג רק את התובע וכי אין כל יסוד לטענה זו.
     לא זו אף זו - החוזה היה חד צדדי, דווקא לטובת התובע, שכן, בחוזה נקבע, כי הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות ולהנחיות שיועברו אליו באמצעות המתאם, הגב' טל ארליך וכי כל סכסוך שיתגלע בין הצדדים, ימסר להכרעתו של המתאם.
     כאמור, "המתאם" היתה קרובת משפחה של התובע.

ב.     שני המומחים, אשר, כאמור, נחקרו על חוות הדעת שמסרו, הגזימו, כל אחד לצד לקוחו ועשו ככל יכולתם "לרצות את אדוניהם".

ג.     באופן כללי, התרשמותי מהנתבע, מר איתן חמדי, היתה חיובית, בדרך כלל.

ד.     טל ארליך, אשר נקבעה בהסכם כ"מתאם", הגיעה לירושלים מחיפה בתקופה הרלוונטית לבניה, ככל הנראה, רק פעמיים במהלך הבניה והיא היתה מודעת לקשיים הטכניים בביצוע מספר עבודות, כגון, חוסר יכולת לבנות מדרגות לגלריות (עמ' 57 ו- 65 לפרוטוקול).

ה.     הביקור במקום הצביע על העובדה, שמצב הדירות אינו כצעקתו של התובע, הגם שניתן היה להבחין במספר ליקויים, כגון, כתמי רטיבות יבשים, באי יציבות חלק מלוחות העץ בגלריות ובבעיות קלות ביותר בריצוף.

בהתאם לסמכות שניתנה לי על ידי הצדדים לעשות שימוש בסעיף 79א' לחוק בתי המשפט, ולאחר שעיינתי בכל החומר הנמצא בתיק, ובעיקר על סמך ביקורי במקום, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע סך של 40,000 ש"ח. סכום זה ישא ריבית חוקית והצמדה למדד החל מהיום. כמו כן, אני מחייב את הנתבעים בהחזר יחסי של סכום האגרה ובשכר טרחת עו"ד בסך 7,500 ש"ח בתוספת מע"מ. אינני פוסק הוצאות עבור חוות דעת המומחים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון