ליקויי בניה יקנעם

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויי בניה יקנעם:

 1.         בפני תביעה על ליקויי בניה שנתגלו בדירת התובע ברח' התבור 63/4 יקנעם, אשר נבנתה על ידי הנתבעת ונמכרה לתובע על פי הסכם מכר מיום 25.12.02.  
 2.         הצדדים הגיעו להסדר דיוני לפיו ויתרו על חקירת המצהירים והמומחה מטעם בית המשפט. כמו כן, הוסכם כי הצדדים יגישו סיכומיהם בכתב. ההסדר הדיוני קיבל תוקף של החלטה ביום 11.3.09. בהתאם, התובע הגיש סיכומיו והנתבעת נמנעה מלעשות עד היום. ביום 24.3.10 נתבקשה אורכה להגשת הסיכומים מטעם הנתבעת ומבוקשה ניתן לה, אך הסיכומים לא הוגשו תוך המועד שנקבע בהחלטה להארכת מועד ולא בכל מועד אחר.
 3.         בהסכמת הצדדים מונה מומחה מטעם בית המשפט, האינג' רונן שטרנברג. על פי חוות דעתו, עלות תיקון הליקויים 10,799 ₪. נקבע, כי אם התיקונים יבוצעו על ידי קבלן מזדמן ולא על ידי הנתבעת, יש להוסיף 30%. בנוסף, נקבע כי בעת ביצוע התיקונים יזקק התובע לדיור חלופי במשך 3 ימים.
 4.         לטענת התובע, יש להוסיף לעלות תיקון הליקויים 2,000 ₪ נוספים בגין החלפת ריצוף במרפסת לצורך ביצוע איטום, בתוספת 30% עלות ביצוע עצמי. בטענתו זו מתבסס התובע על תשובות המומחה לשאלת הבהרה. בפניית התובע למומחה ביום 27.7.08 נשאל המומחה ביחס לסעיף 1.1.4 לחוות דעתו. בסעיף זה נקבע כי:


"עלות פירוק הריצוף במרפסת חדר השינה בדירת השכנים, ביצוע איטום חוזר וריצוף המרפסת מחדש... היא כ- 2,000 ₪ ראה התייחסות בסעיף 2.4 להלן (לשיקול דעת ביהמ"ש)".
בסעיף 2.4 נקבע: "...דרוש פירוק ריצוף המרפסת הקיים וריצופה מחדש... עלות 2,000 ₪".
בסיכום עלות התיקונים בדירה (סעיף 11 לחוות הדעת) בסעיף 2, נקב המומחה בסך 2,000 ₪ - ריצוף. מכאן, שהמומחה תמחר את עלות הריצוף במרפסת ואין מקום להוסיף הסכום הנוסף הנטען.
5. התובע טוען, כי הנתבעת איבדה את זכותה לביצוע תיקון הליקויים בעוד הנתבעת טוענת, כי טיפלה בתלונות התובע, ככל שניתנה לה ההזדמנות לעושת כן. במקרים רבים התקשתה לבצע תיקונים בשל קושי בתיאום מועדים עם התובע. בנוסף, דיירי הדירה המצויה מעל דירת התובע מנעו ממנה לבצע תיקונים אותם ביקשה לבצע מתוך דירתם, לצורך טיפול בליקויים בדירת התובע.
לטענת הנתבעת, יש לאפשר לה לבצע את התיקונים הנדרשים בדירה בהם היא מחויבת.
6.         מהמסמכים שצורפו לכתבי הטענות ולתצהירי עדות ראשית של הצדדים עולה, כי היו הרבה מאוד פניות מצד התובע בדרישה לתקן ליקויים וכי בפועל בוצעו תיקונים, אך אלה לא הביאו לתיקון כל הליקויים. כך למשל, ביום 18.9.05 במכתב התובע אל הנתבעת נאמר, כי במקלחת של יחידת הורים ישנה נזילה חמורה וכי הטיפול שבוצע בליקוי זה לא הביא לפיתרון הבעיה. בפניה נוספת מיום 2.11.05 נאמר, כי בשירותי מקלחת הורים יש הצפה מתחת לרצפה וחצי שנה קודם לכן נציגי הנתבעת שברו מרצפת כדי לאתר את מקור הנזילה ולא מצאו את מקורו. הם לא החזירו את המרצפת למקומה. בתשובת ב"כ הנתבעת מיום 5.11.05 נאמר, כי גם בעבר בוצע טיפול בדירת התובעים. עוד היא מציינת, כי חברה קבלנית עימה התקשרה הנתבעת כדי לתקן ליקויים, הגישה בקשה להקפאת הליכים ולפיכך העיכוב בתיקון הליקויים לא נבע ממחדל של הנתבעת.
ברי, כי הנתבעת אחראית לתיקון הליקויים, בין בעצמה ובין באמצעות קבלן מטעמה והטענות שהועלו במכתבה, אין בהן כדי להסיר ממנה האחריות לתיקון הליקויים תוך זמן סביר. לא שוכנעתי כי הנתבעת עמדה בחובתה זו.
בנסיבות אלה, זכאי התובע לפיצוי כספי ואין מקום לאפשר לנתבעת לבצע את התיקונים שנקבעו בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט.
7. נזקי התובע בגין הליקויים בדירתו הינם כדלקמן:
עלות תיקון הליקויים על פי חוות הדעת                           9,350 ₪
30% תוספת לביצוע על ידי קבלן מזדמן                  2,805 ₪
                                                                       סה"כ       12,155 ₪
                                                                   מע"מ      1,945 ₪
                                                                         סה"כ          14,100 ₪                       משוערך להיום (מ- 4/08) 17,471 ₪
8. המומחה קבע, כי לצורך ביצוע התיקונים יזקק התובע לדיור חלופי למשך 3 ימים. בדרך של אומדנה, אני פוסקת לתובע פיצוי בסך 1,500 ₪.
9.         לאור מהות הליקויים שנמצאו בדירה ואי הנוחות שנגרמה לתובע כתוצאה מהם, וזו הצפויה מביצוע תיקונים נוספים, אני פוסקת לתובע בראש נזק זה סך 2,500₪.
10. בסיכומיו עותר התובע בין היתר לחייב את הנתבעת בהוצאותיו למומחה מטעמו ולמומחה מטעם בית המשפט, אך לא הוצגו ראיות המוכיחות הוצאות בשיעורים הנטענים.
לאור כל האמור, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך 21,471 ₪ בתוספת הוצאות משפט יחסות לרבות חוות דעת מומחים בסך 3,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 3,500 ₪. סכומים אלה ישולמו תוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון