ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי:

א. זהו פסק דין בערעור שהגיש המערער כנגד המל"ל.
להלן הפרטים הנוגעים לערעור זה:

1. ביום 6/5/98 נפגע המערער בתאונת עבודה.
2. ביום 11/3/04 קבעה הועדה הרפואית לעררים כי למערער 19% נכות צמיתה החל מ – 29/11/02, בגין פריטים שונים, ועל כך הוגש ערעור זה.

ב. ביום 7/9/03 קויים דיון במעמד הצדדים והתקבלה הסכמה בין הצדדים להחזיר את התיק לועדה הרפואית לעררים אשר תדון בשאלת הצלקת והאם מדובר בצלקת מכערת לפי פריט 79 (ו) (ב), וזאת תוך התייחסות לחוות דעת של פרופסור אינגבר.

כמו כן הוסכם כי הועדה שגתה בכך שקבעה למערער 5% לענין ישומו של פריט 34 ס"ק ב', תוך ביצע התאמה, וזאת בניגוד לפסק דין שרון פז נ' המל"ל (עבל 001137/02) (להלן: פס"ד פז או הלכת פז), וכי גם בענין זה יוחזר התיק לועדה.

ג. לאור ההסכמה דלעיל, השאלה שנותרה להכרעת ביה"ד הינה האם נפלה טעות משפטית בקביעת הועדה כי המערער יקבל מחצית מפריט 48 (2) (ב) ו – 47 (2) (א).
לטענת ב"כ המערער המערער, לא ניתן לקבוע מחצית מהאחוזים המפורטים בסעיף, לאור הלכת פז.

ב"כ המשיב טוענת כי בשני סעיפים אלו, הועדה לא קבעה דרגת נכות מבין שני סעיפים קטנים קיימים (כפי שהיה בפס"ד פז) אלא קבעה שמצבו של המערער מתאים למצב שהוא פחות מדרגת הנכות הנמוכה ביותר שקובעים אותם סעיפים. לטענתה יש לאבחן מקרה זה מזה שנדון בהילכת פז, אחרת נגיע למצב שהועדה תיאלץ לקבוע במקרה ביניים 0%, במקום לקבוע דרגת נכות שמתאימה לממצאים שבפניה.

ד. על מנת לבדוק את טענות הצדדים יובא להלן ציטוט מפס"ד פז:
"... נקודת המוצא היא שועדה רפואית מן הדרג הראשון, כמו גם ועדה רפואית לעררים – מוסמכת לקבוע דרגת נכות באחוזים לפי אחד הליקויים המוגדרים בתוספת לתקנות (תקנה 11 א' בצירוף תקנה 31). משעה שקבעה הועדה כי מתקיים ליקוי פלוני המופיע בתוספת לתקנות, נובעת מאליה התוצאה כי אחוז הנכות הוא זה הקבוע בצידו של אותו ליקוי. כך לשון התקנה וכך פועלות הועדות ואין חולק כי זו הפרשנות הנכונה והראויה.

אלא שיתכנו מקרים בהם סבורה הועדה כי ליקוי מסויים של מבוטח אינו מתאים במדוייק להגדרת הליקוי שבתוספת. למצבים חריגים אלה מורה תקנה 14 (א) כי דרגת הנכות תיקבע "לפי האחוז הקבוע לצד פגימה אשר לדעת הועדה דומה לליקוי הנפגע". (סעיפים 6 ו – 7 לפסה"ד).

ובהמשך (ס' 9 לפסה"ד):
"...... משעה שנמצא כי למבוטח קיים ליקוי, אין לועדה הרפואית סמכות לקבוע לו אחוז שונה מזה הצמוד להגדרת הליקוי (בכפוף, כמובן לסמכות ההגדלה לפי תקנה 15 שאינה מענייננו). כך קובעת במפורש תקנה 11. מבנה זה של התקנות מועיל לפירוש הנכון של תקנה 14, לפיו במקרה של מצב ביניים תיקבע דרגת הנכות לפי האחוז הקבוע לצד פגימה "קרובה" ואין הועדה מוסמכת לקבוע דרגת נכות "גמישה" או ממוצעת או דרגת ביניים שאינה מופיעה ברשימה שבתוספת. על הועדה לחפש את הליקוי שהוא – לדעתה – הקרוב ביותר לממצאים הרפואיים שעלו בבדיקה, וליישם אותו על הנפגע, בבחינת 'יישום מקורב'.

ה. לאחר שבית הדין עיין בטענות הצדדים, בתקנות ובאמור בפסק דין פז, סבור ביה"ד כי יישום התקנות בצירוף הוראות פס"ד פז מובילים למסקנה כי לא ניתן היה לתת למערער מחצית מהאחוזים, הקבועים בפרטים 47 ו – 48 דלעיל, וכי אין מקום לאבחן את המצב שבפנינו מזה שהיה בפס"ד פז, כטענת ב"כ המשיב. יתכן כי מתקין התקנות יצטרך לתת את הדעת על שינויים במבנה התקנות וחלוקת האחוזים לדרגות ביניים נוספות, אולם כאמור, ע"פ התקנות כפי שהינן היום, וע"פ פס"ד פז – התוצאה היא כי לא ניתן לבצע התאמות, וכי יש בהתאמה, כפי שנעשתה, משום טעות משפטית המצדיקה החזרת התיק לועדה.

סוף דבר:
הערעור מתקבל.
התיק מוחזר לועדה רפואית לעררים אשר תתייחס לענין הצלקת, האם מדובר בצלקת מכערת לפי פריט 79 ו' (ב), והאם יש לקבוע אחוזי נכות בגין הצלקת. הועדה תתייחס בענין זה לחוות דעתו של פרופ' אינגבר, ותנמק החלטתה. כמו כן תקבע הועדה את אחוזי הנכות ע"פ הליקויים שהם מבחינתה הקרובים ביותר לממצאים הרפואיים שעלו בבדיקה (ללא התאמות), וזאת בהתייחס לפריטים:
34 (ב)
48 (2) (ב)
47 2 (א), שבתוספת לתקנות.

בהתחשב בעובדה שהיתה הסכמה להחזיר את התיק לועדה לגבי חלק ניכר מהערעור, ומשהמערער מיוצג ע"י הלישכה לסיוע משפטי – אין צו להוצאות.

בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מיום המצאת פס"ד זה לידי הצד המבקש לערער.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון