ערעור על מועד תחילת הנכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על מועד תחילת הנכות:

1. זהו פס"ד בערעור שהוגש מטעם המערער על החלטת הועדה הרפואית אשר ישבה ב-3.9.03 בעקבות פס"ד.

2. הערעור נסוב סביב שאלת מועד תחילת הנכות שקבעה הועדה בגין הכתף, והאם על הועדה היה לקבוע את מועד תחילת הנכות מיום הגשת התביעה, כפי שעשתה, או 7 שנים אחורנית, כטענת המערער.

לענין זה האם יש לראות את תביעותיו להחמרה כחטיבה אחת, לאור טעויות חוזרות ונשנות של הועדות, כטענת ב"כ המערער, או שיש לראותן בנפרד, כטענת המשיב.

3. להלן עיקרי העובדות הרלבנטיות לעניננו:
א. המערער נפגע בתאונת עבודה ביום 23.11.76 והוכר ע"י המל"ל כנפגע תאונת עבודה.
בסיכומי המחלה מביה"ח שערי צדק, לאחר התאונה, נקבע ב-24.11.76 כי המערער סובל ממס' פגיעות, ובין היתר (זו הרלבנטית לעניננו) – חבלה בכתף ימין.
ב. הועדה הרפואית הראשונה מיום 15.10.77 לא התיחסה לפגיעה בכתף, וכך אף לא הועדה לעררים, מיום 29.11.77 (פרט לציון כי בבדיקה "אין ירידה בכוח גס של הידיים").
ג. ע"פ האמור בכתב הערעור, הוגש ערעור לביה"ד הארצי בעקבות פס"ד של ביה"ד הארצי, ישבה שוב ועדה מדרג ראשון ב-25.7.79 וועדה לעררים שהתכנסה ב-18.10.79. בשתי הועדות, נטען כי שוב לא היתה התיחסות מספקת לענין כתף ימין והמסמכים משערי צדק.
ד. ב-29.12.95 הגיש המערער תביעה להחמרת מצב, וע"פ האמור בכתב הערעור - החלטות הועדות לענין זה נפסלו ע"י ביה"ד בעקבות פס"ד מיום 3.12.97 (עותק מפסקי הדין לא צורף לתיק).
ה. ביום 24.2.98 ובעקבות פסה"ד ישבה ועדה רפואית לעררים ולאחר שתי ישיבות נוספות קבעה כי יש החמרת מצב רק לענין עמוד שידרה גבי. על החלטה זו של ועדת העררים לא הוגש ערעור.
ו. ב-20.2.01 שב המערער והגיש תביעה להחמרת מצב. גם כאן נבדק המערער ע"י ועדה מדרג ראשון ושני, והוגש ערעור לביה"ד.
ביום 12.1.03 ניתן פס"ד הנותן תוקף להסכמת הצדדים, בין השאר נכתב בפסה"ד כי:
"החלטות הועדה הרפואית לעררים מיום 20.12.01
ומיום 23.10.02 יבוטלו.
המערער יוזמן לועדה רפואית בת"א בפני רופאים
שלא בדקו אותו ולא טיפלו בו עד כה, המערער
יהיה זכאי להיבדק ע"י הועדה גם בנושא הפגיעה
בשריר הדלתואב בכתף ימין ובתנאי שיציג בפני
הועדה חומר עדכני על מצב הכתף".נ

ז. המערער הגיש חוות דעת מטעמו, וביום 3.9.03, נקבע למערער 15% נכות בגין הכתף לפי סעיף 41(4) ב' – הגבלת התנועות בפרק הכתף, וזאת מיום 20.2.01 (מועד הגשת התביעה להחמרה).

4. לטענת ב"כ המערער, ולאור כל השתלשלות הענינים בתיק, יש לראות את החלטות הועדה האחרונה כמתיחסות לתביעה להחמרת מצב מ-28.12.95 ולא רק מ-20.2.01 כפי שעשתה הועדה.
לטענתה, יש ללמוד מהסכמת הצדדים אשר קיבלה תוקף של פס"ד ב-12.1.03 (בתיק בל 1718/02) ואשר איפשרה בין השאר למערער להגיש תיעוד רפואי נוסף, כי היתה הסכמה גם לכך שהועדה תתיחס לכל טענותיו של המערער להחמרת מצב, החל מ-28.12.95, כולל תחולה רטרואקטיבית של אחוזי הנכות החל ממועד זה. מדובר, לטענת ב"כ המערער, במסכת עובדתית אחת מתמשכת ולא בתביעה חדשה.

5. ב"כ המשיב מתנגד להחלה רטרואקטיבית. לטענתו אין שחר לטענות המערער בדבר הפירוש שיש לתת לפסה"ד מיום 12.1.03, וכי לא היתה כל הסכמה לתחולה רטרואקטיבית. לטענתו, היות ויש הוראה מפורשת בתקנות (תקנה 36, 37 ו-37א' לתקנות הביטוח הלאומי), היה ברור לצדדים כמובן מאליו כי הועדה תפעל ע"פ התקנות, ועל סמך זה נכתבה הסכמת הצדדים.

6. הכרעה:
א. אין ספק כי דרכו של המערער, עד להשגת אחוזי נכות בגין הכתף היתה מפותלת וארוכה, וכי משך השנים נעשו טעויות לא מעטות בהחלטות הועדות השונות.
אעפ"כ לא ניתן להתעלם מהחוק ומהתקנות הן לענין התישנות (על החלטת הועדה לעררים משנת 98) והן לענין תקנה 37א' אשר לא מאפשרת תחולה רטרואקטיבית בתביעה להחמרת מצב.
ב. יש לזכור כי על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 24.2.98 אשר לא קבעה אחוזי נכות בגין הכתף, לא הוגש ערעור. היות וכך – ומשחלף המועד לערעור – הרי שהחלטה זו חלוטה.
רק ב-20.2.01 הוגשה תביעה חדשה להחמרה. יהא כותרתה של תביעה זו אשר תהיה – היא אינה מהווה המשך לתביעה משנת 95, אלא מדובר בתביעה חדשה להחמרת מצב.
ג. תקנה 37א' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה, התשכ"ז-1956) קובעת כי:
"לא תיקבע דרגת נכות מחדש לפי תקנות 36, 37
בעד התקופה שלפני מועד הגשת הבקשה לקביעת
דרגת נכות מחד".ב

היות והתביעה הינה להחמרת מצב, לפי תקנה 36 – ממילא לא רשאית היתה הועדה לקבוע תחילה רטרואקטיבית לתקופה שלפני הגשת התביעה להחמרה.

ד. ביה"ד אינו מקבל את טענת ב"כ המערער כי לא מדובר בתביעה חדשה להחמרת מצב, אלא בתביעה נפרדת בעקבות התאונה, לענין הכתף, כטענתה. זאת מאחר מדובר בתביעה להכרה בתאונת עבודה נוספת, אלא בתביעה להכרת פגיעה נוספת כתוצאה מאותה תאונת עבודה, שהוכרה בעבר. לכן גם אם הניסוח הוא בשל תביעה חדשה, מדובר למעשה בתביעה להחמרת מצב.

ה. לא ניתן להבין מלשון פסה"ד (אשר נתן תוקף להסכמת הצדדים) מיום 12.1.03, כי היתה הסכמה בין הצדדים לתחולה רטרואקטיבית. היות ופסה"ד נתן תוקף להסכמת הצדדים, והניסוח נעשה בהיות המערער מיוצג – מקבל ביה"ד את עמדת המשיב כי לו היתה הסכמה לתחולה רטרואקטיבית בניגוד לתקנות, היו הצדדים מציינים זאת במפורש. בהעדר הסכמה מפושת אחרת, על הועדה היה לפעול ע"פ האמור בתקנות, כפי שעשתה.ו

7. סוף דבר:
לאור כל האמור לעיל, הערעור נדחה.
אין צו להוצאות.

בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מיום המצאת פס"ד זה לידי הצד המבקש לערער.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון