ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה:

השופטת נילי ארד
 
1. במסגרת תכנית הבראה אצל המשיבה (להלן: העיריה) נתן בית הדין האזורי (השופט כהן ונציגי ציבור ה"ה יצחקי ולינשטיין; 481012/99) תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין העירייה לנציגות העובדים בנוגע לפיטורי 43 עובדים (להלן גם: ההסכם המאושר). בין היתר, נקבע בהסכם המאושר כי לארגון העובדים ולוועד העובדים זכות להמציא רשימה נגדית של עובדים המוצעים לפיטורים, כנגד רשימת המשרות שבדעת העירייה לבטל ורשימת העובדים המוצעים על ידה לפיטורים.
 

2. בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת אורלי סלע ונציגי ציבור גב' מרקוביץ ומר מיכאלי; עב 912140/99) דן בתביעתם של חמישה מבין העובדים אשר פוטרו במסגרת תכנית הבראה, לפי שנקבע בהסכם המאושר. המערער שנימנה על התובעים, היה עובד קבוע בעירייה, כשאת עבודתו בה התחיל בשנת 1987 ועובר לפיטוריו, שימש כמחסנאי במחלקת רכש ואספקה.נ
3. בפסק דין מפורט ומנומק, סיכם בית הדין האזורי את התרשמותו מן העדים ומעדותם, ועל רקע העובדות והממצאים הגיע למסקנות אלה: הוכח שהעירייה ביצעה את הליך הפיטורים בהתאם למתחייב מפסק הדין בו ניתן אישור להסכמת הפשרה שנחתמה בין הצדדים. הוסיף בית הדין וקבע בלשונן הכתוב כך:
"הוכח שהעירייה מסרה לועד העובדים ולארגון העובדים, בתוך 24 שעות ממועד פסק הדין, את רשימת המשרות שבדעתה לבטל ורשימת העובדים המוצעים על ידה לפיטורים;
הוכח שארגון העובדים והוועד לא מסרו לעירייה רשימה נגדית של עובדים המוצעים לפיטורים... על אף נכונות העירייה לקבל רשימה נגדית באיחור; הוכח שלתובעים בקבוצה השניה [עליה נמנה גם המערער - נ.א.] ניתנה זכות שימוע והם אכן ניצלו זכות זו;
הוכח שלא נתקבל אף עובד חדש לתפקידים אותם מילאו התובעים.ב
לא הוכחו ולו לכאורה שיקולים פסולים וזרים של העירייה בקשר לביצוע פסק הדין [לפיו אושר הסכם הפשרה - נ.א.]".ו

אי לכך, נדחתה תביעת העובדים המפוטרים והמערער בכללם. עם זאת, המליץ בית הדין האזורי בפני העירייה "לאפשר לתובעים, במידה ויבקשו, להמיר פיטוריהם בפרישה מרצון עם הסדרים והטבות כפי שניתנו לפורשים האחרים על-פי ההסכם".נ
 
4. להכרעתנו נותר ערעורו של המערער בלבד, לאחר שארבעת המערערים האחרים הודיעונו על מחיקת ערעורם לאחר שהגיעו להסדר עם העירייה, אשר נהגה כלפיהם כפי המלצתו של בית הדין האזורי.
בפתח דבר יצוין, כי משהוברר מטענותיו של המערער, כי הוא נכה בעל שיעור נכות של 75% ולאור המלצתו של בית דין זה, הציעה העירייה למערער תנאי פרישה מוגדלים ומוטבים, לגביהם ניתן אף אישור הממונה על השכר והם אלה: הגדלת שיעור הגימלה הכוללת מ-24% ל-40%; תוספת של שתי דרגות לדרגה 10 פלוס; שמונה חדשי הסתגלות; ומענק פרישה. המערער דחה הצעה זו והודיענו כי הוא עומד על ערעורו.ב
 
5. עיקר טענותיו של המערער הן אלה: קופחה זכות הטעון שלו; ראש העירייה לא נתן דעתו לנסיבותיו האישיות של המערער ולרצונו לעבוד בעירייה בכל תפקיד אחר שיוצע לו; הליך פיטוריו נעשה שלא לפי הנדרש בפקודת העיריות [נוסח חדש].ו
העירייה מצידה תמכה בפסק דינו של בית הדין האזורי והדגישה כי המדובר בפיטורי צמצום במסגרת הליך הבראה שהתנהל כדין, ובמסגרת זו אף מוצתה זכות הטעון של המערער. בתוך כך, ולפי המלצתו של בית הדין האזורי, ולפנים משורת הדין, נעשה שימוע נוסף למפוטרים שלא פרשו מרצונם, ובהם גם המערער.נ
 
6. לאחר שנתנו דעתנו לטענות הצדדים ולכלל החומר שהובא לפנינו, הגענו לכלל מסקנה, כי דינו של הערעור להידחות. זאת, לפי שלא מצאנו טעם משפטי, או אחר, המצדיק התערבותנו בממצאיו או במסקנותיו של בית הדין האזורי. פסק דינו מבוסס ומנומק היטב וראוי להתאשר מטעמיו, בהתאם לתקנה 108(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991.ב
 
7. יצויין, כי ב"כ העירייה בתשובה לשאלתנו הסכים ברוב הגינותו להחיל על המערער את תנאי הפרישה המוטבים, כמבואר לעיל. אנו חוזרים וממליצים לפני העירייה לעשות כן, למרות הכרעתנו בערעור.ו
 
8. סוף דבר – הערעור נדחה. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.נ
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון