שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

בכתב הערעור פורט כי כתוצאה מהתאונה נגרם למערערת שבר תוך מפרקי בקצה המקורב של עצם המסרק החמישי בכף רגל ימין עם תזוזה.ו

על פי הנטען, הועדה הרפואית בביטוח לאומי התעלמה מתלונותיה של המערער ותוצאות הבדיקות שעמדו בפניה.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי:

1. לפני ערעור לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק") על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 8.2.04.

2. המערערת, מורה לנהיגה במקצועה, נפגעה עת נתקלה בבור בכביש, מעדה ונפלה. המערערת נפגעה בכף רגל ימין.


ועדה מדרג ראשון קבעה למערערת נכות יציבה בשיעור של 5% בהתאם לסעיף 35(1)(א) למבחנים לדרגות נכות. המוסד ערר על קביעת הועדה מדרג ראשון.נ

הועדה קיבלה את ערר המוסד בפניה וקבעה כי לא נותרה למערערת נכות רפואית יציבה כתוצאה מפגיעה בעבודה מיום 14.7.02. (למערערת נקבעה נכות זמנית בשיעור של 5% מ-26.8.02 ועד 7.2.04, בלבד).ב

3. בכתב הערעור פורט כי כתוצאה מהתאונה נגרם למערערת שבר תוך מפרקי בקצה המקורב של עצם המסרק החמישי בכף רגל ימין עם תזוזה.ו

על פי הנטען, הועדה התעלמה מתלונותיה של המערער ותוצאות הבדיקות שעמדו בפניה.

לטענת ב"כ המערערת, הועדה לא פיענחה נכון ו/או לא ייחסה משקל לתוצאות צילום הרנטגן של כף רגל ימין מיום 28.5.03, על פי הנטען, שהדגימה אי חיבור של פרגמנט העצם שנשבר עם עיוות בקצה המקורב של עצם המסרק, כאשר קבעה כי השבר התאחה, בעוד לא התאחה.נ

עוד נטען כי הועדה התעלמה מתלונתיה בדבר כאבים בכף הרגל, במיוחד רגישות מוגברת בשינוי מזג האויר והגבלות תפקודיות בהליכה ממושכת ומאמץ על הרגל.ב

להודעת הערעור צורפה חוות דעת רפואית, חוות דעתו של ד"ר קליר, שלא עמדה בפני הועדה.ו

במעמד הדיון שקויים בפני כב' הרשמת ויסמן הוסיפה ב"כ המערערת וטענה
כי המערערת לא היתה מיוצגת בפני הועדה ולא ידעה שהיא יכולה להגיש חות דעת, שכן בועדה מדרג ראשון התקיימו שתי ישיבות והמערערת סברה שמדובר בדיון נוסף.

עוד טענה ב"כ המערערת כי הועדה לא העניקה אחוזי נכות למרות קיומו של ממצא של בליטה גרמית קלה ובגין אותו ממצא הועדה מדרג ראשון העניקה נכות.

לטענתה, לב הערעור הוא עצם הסתירה בין ממצאי הרנטגן ובדיקת הועדה, כאשר הועדה הרפואית מדרג ראשון מצאה הגבלה קלה ובגלל אותה הגבלה קלה העניקה 5% נכות.נ
 
4. ב"כ המוסד השיבה כי מדובר בערעור רפואי. הועדה הרפואית לעררים בדקה את המערערת ועיינה במסמכים הרפואים. הבדיקה הקלינית של המערערת נמצאה תקינה לחלוטין: הליכה תקינה, תנועות קרסול מלאות והפרק ב.מ.פ. הועדה ציינה שהשבר התאחה עם עיוות קל. לענין זה קבעה הועדה אחוז נכות זמני בלבד, כאשר מדובר בקביעה רפואית .ב

לגבי חוות הדעת של דר' קליר נטען כי היא מאוחרת לועדה ולמעשה גם מבקרת ביקורת רפואית את החלטת הועדה. ב"כ המוסד סיכמה כי הבדיקה הקלינית בועדה זו היא בדיקה תקינה לחלוטין ולכן הועדה בדין קבעה 0 אחוז נכות. עוד טענה כי הובהר שמדובר שמדובר בועדה לעררים, שמוסמכת לשנות את ההחלטה, לרבות הפחתת אחוזי הנכות. לכן המערערת יכלה לצפות זאת ולהיות מוכנה לערעור או לבקש דחית מועד הועדה כדי לארגן מסמכים נוספים.ו
 

5. על פי החוק, קביעת דרגת נכות וקביעה בשאלה אם הנכות נובעת מפגיעה בעבודה ובאיזו מידה היא נובעת כך, היא בסמכותה הבלעדית של הועדה הרפואית.
(דב"ע לה/345-01 עזיז מועלם נ' המוסד פד"ע ז' 353; דב"ע נד/53-01 דניאל שכנאי נ' המוסד פד"ע כח' 162)

בית הדין מוסמך להתערב בהחלטתה רק אם נפלה בה טעות שבחוק.נ

אבחן להלן האם נפלה בעניינה של המערערת טעות שכזו.ב

6. ראשית, אין תפקידה של ועדה רפואית לעררים מצטמצם רק להעברה תחת שבט הביקורת את ההחלטה של הערכאה הראשונה. היא ועדה רפואית ועליה גם לבדוק את מצבו של הנפגע מחדש ולעמוד על מצבו הרפואי במעמד הבדיקה או בעת הדיון מחדש.ו
(דב"ע נז/56-01 חיים טיומקין נ' המוסד, פד"ע לא 193).נ

מכאן, שהועדה הרפואית לעררים רשאית ואף חייבת היתה לבדוק את המערערת, כפי שעשתה בפועל ולהגיע למסקנה לאור ממצאיה היא, ולא ממצאי הועדה מדרג ראשון.ב

7. ועדה רפואית לעררים רשאית לבטל או לשנות החלטת הועדה מדרג ראשון, בין שהתבקשה לעשות כן ובין שלא התבקשה, בין שהעורר הוא המוגבל בניידות ובין שהוא המוסד, אולם כל אימת שהועדה לעררים עומדת לקבוע דרגת נכות נמוכה יותר במסגרת ערר שהוגש על ידי הנפגע, עליה להעמידו על האפשרות שאחוזי הנכות יופחתו ותינתן לו רשות ל"התגונן".ו
(דב"ע מה/293-01 אהרון לנגרמן נ' המוסד, פד"ע יח 42).נ

אלא, שבמקרה זה, מדובר בערר המוסד על החלטת הועדה מדרג ראשון בדבר קביעת נכות יציבה בשיעור של 5%. דהיינו, מדובר בעצם הנושא שעמד על הפרק בערר, כך שאותה חובת "אזהרה" לא חלה בעניינה של המערערת.ב

8. המערערת נבדקה בדיקה קלינית על ידי הועדה: ההליכה נמצאה תקינה, הדריכה תקינה על שתי כפות הרגליים. נמצא כי המערערת מסוגלת לעמוד על קצות האצבעות והעקבים ולנתר על כף רגל בנפרד. הועדה מצאה אמנם באזור בסיס מלטרזיס החמישי בליטה גרמית קלה, אך ללא רגישות. תנועות הקרסול נמצאו מלאות והפרק נמצא בלי ממצא פתולוגי.ו

ממצאי הבדיקה הקלינית של הועדה היו תקינים. מדובר בקביעות רפואיות של הועדה אשר בית הדין אינו מוסמך להתערב בהן.

בנסיבות אלו לא מצאתי כי נפלה טעות משפטית כלשהי בהחלטתה.

סוף דבר:
11 א. הערעור נדחה.נ

ב. הצדדים רשאים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בבקשת רשות ערעור על פסק דין זה תוך 30 יום מיום המצאתו.ב

ג. כמקובל בהליכים שעניינם ביטחון סוציאלי, אין צו להוצאות, על אף דחיית הערעור.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון