אחריות חברת הביטוח של המזיק

בפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) , תש"ל – 1970 נקבע בסעיף 19 שכותרתו "זכות הניזוק להיפרע מן המבטח" , כי במקרים בהם ניתן פסק דין נגד מבוטח בשל חבות טעונת ביטוח ואותה חבות מכוסה על ידי ביטוח , אזי על המבטח לשלם לבני האדם הזכאים ליהנות מפסק הדין כל סכום שיש לשלמו בשל אותה חבות, לרבות בהוצאות המשפט וכן הפרשי ריבית והצמדה המשתלמת על אותו סכום מכוח כל דין בענין הריבית .

סעיף 20 לפקודת ביטוח רכב מנועי אף קובע , כי אין בהוראות סעיף 19 כדי למנוע ניזוק מלתבוע את המבטח בצוותא חדא עם המבוטח. סעיף 68 לחוק חוזה ביטוח , תשמ"א – 1981 אף קובע יריבות ישירה בין הצד השלישי לבין המבטח כל אימת שהצד השלישי דורש זאת או כל אימת שהמבטח מעדיף לשלם את תגמולי הביטוח ישירות לצד השלישי [ראה : ת.א. (מחוזי חי') 1254/92 אררט חב' לביטוח נ' קריאף (טרם פורסם) ; ת.א. (ת"א) 4175/85 חקוק נ' זלאייט והלבנון חברה לביטוח (לא פורסם)] התקבלה דיעה דומה.

מאחר ולאור הוראת סעיף 71 (א) לחוק הביטוח אין להתנות על הוראת סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח, הרי שחוזי ביטוח אחריות לא רק שאינם יכולים למנוע מהצד השלישי את זכות התביעה הישירה נגד המבטח, אלא שהפוליסות נחשבות ככוללות את הזכות הזו גם אם לא קבעו כך במפורש (ראה גם ד"ר עמוס הרמן, דיני ביטוח , עמ' 53). לפיכך, על פי סעיף 68 לחוק הביטוח, רשאי צד שלישי שנפגע לתבוע ישירות את מבטחו של המזיק המבוטח. הנפגע אינו חייב לתבוע קודם כל את המזיק והוא יכול לתבוע את מבטחו ישירות לכל אורך החזית.

זכות הצד השלישי אינה תלויה עוד בהשגת פס"ד נגד המבוטח על דמי הנזק. עם זאת, סעיף 68 לחוק הביטוח אינו מונע את האפשרות של הצד השלישי לתבוע את המזיק ומבטחו גם יחד.

הברירה היא בידי הצד השלישי, רוצה – תובע הוא את המבטח בלבד, רוצה – תובע הוא את המבוטח בלבד ורוצה – תובע הוא את שניהם יחדיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות מפעיל חוף

 2. אחריות ביחד ולחוד

 3. אחריות על התחשמלות

 4. אחריות לתאונת שרשרת

 5. אחריות משרד הרישוי

 6. אחריות על סולם פגום

 7. אחריות הנוסעים ברכב

 8. אחריות מדריך טיולים לתאונות

 9. ערעור בשאלת האחריות

 10. אחריות משלח בינלאומי

 11. אחריות בעל רכב לתאונה

 12. אחריות מכון בדיקת רכב

 13. התיישנות ביטוח אחריות

 14. אחריות מפעיל בריכה לנזק

 15. אחריות נמל אשדוד לנזקים

 16. אחריות מוסך לנזקים לרכב

 17. אחריות חברת שילוח מטענים

 18. אחריות מע''צ לתאונת דרכים

 19. אחריות מוסך לגניבת מכונית

 20. אחריות מארגן טיול לתאונה

 21. אחריות על בטיחות בהופעות

 22. אחריות על נזקי גשם בחקלאות

 23. תאונת דרכים אחריות חברת ביטוח לפצות

 24. אחריות על נזקים למטען ימי

 25. אחריות על התחשמלות של עובד

 26. חלוקת אחריות על תאונת עבודה

 27. אחריות שוכר עסק ללא רישיון

 28. אחריות העירייה לתחזק פסלים

 29. אחריות ההורים לתאונות ילדים

 30. אחריות מדריך רכיבה על סוסים

 31. אחריות חברת הביטוח של המזיק

 32. אחריות על תאונה בשוק העירוני

 33. אחריות לתאונת עבודה עם מכונה

 34. אחריות מחזיק במקרקעין על פשע

 35. אחריות בעל הרכב לעבירות תנועה

 36. הובלת רכב כבד - אחריות לנזקים

 37. אחריות מפקח פרויקט בנייה לנזקים

 38. אחריות העירייה למפגעים בתחומה

 39. אחריות נהג הרכב שנכנסו בו מאחור

 40. אחריות העירייה לפיקוח על מפגעים

 41. אחריות בעל מקרקעין לתאונה בשטחו

 42. אחריות על נזילה בצינורות הבניין

 43. אחריות המשכיר על דליפת מים בצנרת

 44. אחריות סוכנות נסיעות לבעיות בטיול

 45. אחריות המינהל לעיכוב בעבודות פיתוח

 46. אחריות העירייה על כתם שמן על הכביש

 47. קריסת עץ על בית - אחריות חברת החשמל

 48. תביעת פיצויים בגין אחריות על התאבדות

 49. אחריות מוביל אווירי לגניבה של עובד

 50. בעיה במנוע רכב חדש עם אחריות ל-3 שנים

 51. אחריות עירייה ורשויות לתאונות בגנים ציבוריים

 52. אחריות מוגברת על המעביד בתאונת עבודה

 53. אחריות המעסיק על עבירת לכלוך של עובד

 54. אחריות מדריך טיולים של ילדים בבית ספר

 55. אחריות המעסיק למניעת חשיפת עובדים לשמש

 56. ביטוח אחריות נושאי משרה - הוצאות משפטיות

 57. אחריות חברת תעופה - פיצוי על טיול מאורגן

 58. הסכם היסוד הגדיר את תחומי האחריות של הצדדים

 59. אחריות על נזקים לרכב עקב ירידת מחסום בחניון

 60. חלוקת אחריות בין נהגים 60% - 40% תאונת דרכים

 61. האם יש אחריות לרכב נדחף קדימה על ידי רכב מאחור ?

 62. ערעור לעליון על חלוקת אחריות לתאונת עבודה באתר בניה

 63. עדות חמקנית, בלתי כנה תוך ניסיון ל"גמד" אחריות לתאונה

 64. לחברות השכרת רכב אחריות לפיצוי צדדי ג' כתוצאה מתאונות דרכים

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון