אשרת כניסה לרומניה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אשרת כניסה לרומניה:

בפני תביעה לתשלום פיצוי בגין נסיעה שהשתבשה מישראל לרומניה.

תאור המקרה:

טוען התובע בכתב התביעה כי ביוני 2000 רכש מן הנתבעת סוכנות טיולי מצדה, זוג כרטיסי טיסה לרומניה עבורו ועבור עורך דינו, מר דענה ריאד, על מנת להנשא שם. הכרטיסים אשר רכש התובע יועדו לכוון אחד בלבד ועלותם הייתה מעל הממוצע מאחר ונרכשו ברגע האחרון. עם הגיעם לשדה התעופה ברומניה נדרשו להציג אשרת כניסה אשר לא הייתה בידם. לגרסת התובע החסירה הנתבעת 1 איפורמציה בעניין כניסתם לרומניה ועל כן הוא ושותפו לנסיעה נאלצו לטוס חזרה לישראל.נ

הנתבעת הטוענת בכתב ההגנה כי, במועד הזמנת הכרטיסים כלל לא היה צורך באשרת כניסה לרומניה לבעלי תעודת מעבר ישראלית כפי שמחזיק התובע, וכי אשרה כזו הופקה באותם ימים עם הנחיתה ברומניה. עוד טענה הנתבעת 1 בין היתר, כי רשות שדות התעופה היא האחראית לבדוק אשרות הכניסה של נוסעים העוזבים את הארץ.ב

הנתבעת שלחה הודעת צד ג' לחברת תור לינק בע"מ (צד ג' 1) לחברת "טארום נתיבי אוויר רומנים בע"מ-צד ג' (2), ולחברת לאופר תעופה בע"מ-צד ג' (3).ו

צד ג' (1) הגיש כתב הגנה בטענה כי אינו אחראי לתוצאת הסיכסוך שבין התובע לנתבעת מאחר והוא משמש אך כמתווך בין חברת התעופה טארום, לבין סוכני הנסיעות בארץ. עוד טען כי נושא אשרות הכניסה ובדיקתן אינן במסגרת תפקידה.נ

בבית המשפט הסביר נציג מטעם חברת תור לינק, מר פרימור כי באותה עת לא ניזקקו נושאי דרכון ישראלי לאשרות מעבר לרומניה ולעומתם, מחזיקי תעודות מעבר דוגמת התובע נזקקים לאשרות כניסה לכל מדינה בעולם והעניין באחריות סוכני הנסיעות.ב

מר פרימור נשאל כיצד זה הצליח התובע בעבר להיכנס לרומניה מבלי שהחזיק ויזה כנדרש. השיב כי, יתכן ופקיד בשדה התעופה לא שת ליבו והתיר את כניסתו של התובע לרומניה ללא אשרת כניסה. לדבריו, לא ידוע לו על הנחיות ושינויים לגבי מחזיקי תעודות מעבר במהלך שנת 2000. עוד הסביר כי, חברת לאופר היא מבצעת את בדיקת האשרות, כבר בארץ.

צד ג' 3 (לאופר), הינה חברת הנדלינג המעניקה שירותי קרקע מוגדרים ומצומצמים בהיקפם בשדה התעופה בן גוריון. מר אונגר מטעם חברת לאופר הסביר בבית המשפט כי, בעבר יכלו בעלי תעודת מעבר לעזוב את הארץ מבלי להסדיר את אשרת הכניסה, ולקבל האשרה עם הגיעם לרומניה. כיום שונה המצב ועם רכישת כרטיס הטיסה, על סוכן הנסיעות ליידע את הנוסע בדבר הצורך באשרת כניסה (ר' נספח ג' לכתב ההגנה מטעם חברת לאופר). עוד הסביר : "בשדה, מי שמעלה אותו (התובע) זה הצ'ק-אין חברות ההנדלינג, והן לא היו אמורות כלל להעלות אותו לקומה השניה. אם חברת ההנדלינג העלתה אותו למעלה, שם לא מתעסקים עם זה. מתעסקים בזה רק בבידוק למטה, בצ'ק אין".ו

מר אונגר מחברת לאופר לווה על ידי עו"ד קוסטליץ אשר למרות שלא ייצג פורמלית את חברת לאופר הסביר כי, במצב בו חברת תעופה שולחת הוראה לחברת הנדלינג לפיה חובה לרכוש ויזה בארץ היעד אזי, תנהג חברת הנדלינג על פי הנחיות חברת התעופה. עוד הסביר כי, חברת לאופר עומדת בקשר מתמיד עם חברת התעופה ולכן במקרה בו נופלת טעות ונוסע הוחזר בשל בעיית ויזה חברת התעופה תדווח על הטעות. במקרה דנן לא התקבל דווח כלשהו. לדבריו, הסיבה לפיה הוחזר התובע לארץ הינה בשל סיבה אחרת, ולא כפי שטען התובע בשל היעדר ויזה.

לדעת חברת לאופר, יתכן מצב שבו, מסיבות שונות, לא תסכים רומניה להנפיק לנוסע זה או אחר ויזה, והוא יאלץ לחזור כלעומת שבא.נ

עוד טענה כי על פי ההנחיות בחוברת TIM שהוא מדריך הנוסעים הבינלאומי לא נדרשה ביום האירוע ויזה מאזרח ישראלי, כדוגמת התובע שיעדו היה להגיע לרומניה, ובכל מקרה היה באפשרותו להנפיק ויזה עם הגעתו לרומניה. השינוי במדיניות הרומנית לעניין הצורך באשרת כניסה לרומניה התקבלה בחברת לאופר ביום 8/7/2002, כשנתיים לאחר המקרה המתואר וחברת התעופה יידעה אותה בעניין שינוי זה כמחוייב על ידה.ב

כיום חברת לאופר אינה מעלה מחזיקי דרכון או תעודות מעבר לטיסות ללא ויזה. חברת טארום נתיבי אוויר רומניים בע"מ טענה בכתב ההגנה כי, "התובע נשא עמו תעודת מעבר ישראלית. תעודה זו הינה זמנית ומתוקף היותה כזאת היא בעלת מעמד משפטי שונה מזה של דרכון, נושא תעודת מעבר חייב להצטייד באשרת כניסה בטרם נסיעתו לכל יעד בעולם. בזמנים הרלוונטיים לאירועים נשוא ההודעה, נושאי תעודות מעבר ישראליות לא היו מחוייבות בהנפקת אשרת כניסה לרומניה עובר לנסיעתם ואשרת הכניסה הייתה מונפקת עבורם עם הגיעם לשדה התעופה ברומניה."

לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים שהוגשו לבית המשפט, אני קובע כי דין התביעה להידחות.ו

מקבל אני את הסבריה של צד ג' (3), חברת לאופר בע"מ ואת הסבריה של צד ג' (2), טארום נתיבי אוויר בע"מ, לפיהם במועד בו טס התובע לחו"ל, לא היה צריך בעל תעודת מעבר ישראלית להכין מראש ויזה טרם הגיעו לרומניה, למרות החובה הכללית לעשות כן משום ההנחיות ברחבי העולם לפיהם מחזיקי תעודות מעבר צריכים ויזה אלא שבמקרה שלפנינו רק ברומניה היתה נבדקת זכאותו, על פי החלטת הריבון שם, אם להתיר כניסתו לארץ. אין מחלוקת כי זמן קצר לפני כן טס התובע עם תעודת מעבר רגילה ללא ויזה ונכנס לרומניה.

התרשמתי כי ככל הנראה, סיבה אחרת מן הסיבות אשר מסר התובע, או הבין שם, מנעה כניסתו לרומניה. במועד יציאתו לרומניה יכול היה התובע לצאת מן הארץ ללא אשרת כניסה ולקבלה עת הגעתו לגבולות רומניה כפי שעשה בעבר.נ

לאור האמור לעיל, התביעה נדחית. למרות התמשכות הזמן בתיק זה, לא ראיתי לחייב התובע בהוצאות משפט. כל צד ישא בהוצאותיו. הסכום אשר הופקד בקופת בית המשפט על ידי הנתבעת יוחזר אליה.ב

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון