ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

אם יש יסוד לבית משפט העליון לבטל את פסק הדין שניתן על ידי בית הדין למשמעת על יסוד הסדר הטעון עליו הוסכם בין בעלי הדין ?


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת:


1. המערערת היתה עובדת המדינה. היא הועסקה כרופאה בשירות המדינה, מאז שנת 1972, בבית חולים בצפת. בחודש פברואר 1998 הוגשה נגדה תובענה לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה. התובענה ייחסה למערערת עבירות משמעת אחדות, במהלך השנים 1995 עד 1997, בניגוד לסעיף 17(2), 17(3) ו7-(4) לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג1963-. במהלך הדיון בפני בית הדין למשמעת הושג בין התביעה לבין המערערת הסדר טעון, הן לגבי העבירות שיוחסו למערערת והן לגבי אמצעי המשמעת שיינקטו נגדה. על יסוד הסדר זה נתן בית הדין (ביום 26.12.99) פסק דין. וזו לשונו:נ

"לאור עיסקת הטיעון, הודתה הנאשמת, ד"ר ליביה ורשואר, באמור בכתב התובענה, לאחר שנמחקו ממנו הסעיפים 3 ו5-, ובית הדין מחליט להרשיעה לפי האמור בסעיף 6 של כתב התובענה, בסעיפים 17(2), 17(3) ו17-(4) לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג1963-. נציג המשרד הצטרף לעיסקת הטיעון.

לפי המוצע על ידי הצדדים, מחליט בית הדין להטיל את אמצעי המשמעת:ב

1. נזיפה חמורה;

2. הפקעת משכורת חודשית קובעת אחת ב6- ניכויים חדשיים, שווים ורצופים;

3. הורדה בדרגה אחת לשנתיים.

כמו-כן מחליט בית הדין כי הנאשמת תשיב למדינה את ערכם של 86 (שמונים ושש) שעות עבודה, וזאת לפי סעיף 35 לחוק שירות המדינה (משמעת) התשכ"ג1963-".


2. המערערת מבקשת עכשיו מבית משפט זה שיבטל את פסק הדין שניתן על ידי בית הדין למשמעת ויחזיר את התיק לדיון מחדש בפני בית הדין. לחלופין היא מבקשת שבית המשפט יתקן את פסק הדין שניתן על ידי בית הדין למשמעת:ו יקבע כי המערערת תורד בדרגה מדרגה 8+ לדרגה 8 בלבד; שסעיף 4 וסעיף 6 לכתב התובענה יבוטלו כליל; וכן כי תהיה התחשבנות, כפי שמתואר על ידה, בקשר לתשלומים שנוכו משכרה או שולמו על ידה.

3. השאלה הראשונה היא, אם יש יסוד לבית משפט זה לבטל את פסק הדין שניתן על ידי בית הדין למשמעת על יסוד הסדר הטעון עליו הוסכם בין בעלי הדין.

המערערת טוענת עכשיו, באמצעות בא-כוחה, כי לא היתה מיוצגת על ידי עורך דין בעת שהסכימה להסדר הטעון ולא הבינה את המהות וההשלכה של הסדר זה, במיוחד בשל היותה נתונה בחרדה ובמצוקה.

אין מקום לקבל טענה זאת. אכן, המערערת, שהיתה מיוצגת בתחילת ההליך שבפני בית הדין למשמעת, בחרה להמשיך ולנהל את הדיון בעצמה, ללא ייצוג של עורך דין. זו, כמובן, זכותה. בהיותה אשה משכילה צריך להניח שעשתה את חשבון הכדאיות, ומכל מקום, בית הדין לא יכול ולא צריך היה למנוע זאת בעדה. זאת ועוד. המערערת הופיעה לדיון, בו נתבקש בית הדין לקבל את הסדר הטעון, עם בעלה. בפתח הדיון, כפי שפרוטוקול הדיון מלמד, הודיע התובע לבית הדין כי הושג הסדר טעון, וקרא את פרטי ההסדר, ראשון ראשון ואחרון אחרון, בפני בית הדין. לאחר שנציג המשרד הודיע לבית הדין שגם המשרד תומך בהסדר הטעון, הודיע אב בית הדין כי הוא אינו כבול על ידי הסדר הטעון, ושאל את המערערת אם היא מודה בכתב התובענה כפי שתוקן על ידי הסדר הטעון, המערערת השיבה בחיוב. אחד מחברי בית הדין הוסיף ושאל את המערערת אם היא מסכימה להסדר הטיעון. המערערת השיבה בחיוב. לאחר מכן נתן בית הדין את פסק הדין הנותן תוקף להסדר הטעון בלי לשנות ממנו דבר וחצי דבר.

בנסיבות אלה, אין מקום לומר כי נפלה טעות בפסק הדין של בית הדין למשמעת, ולכן אין יסוד לבית המשפט לבטל או לשנות פסק דין זה.

4. במאמר מוסגר, ומעבר לנדרש, אציין כי בהתחשב בעובדות בהן המערערת הודתה, ולהן אין היא מתכחשת גם היום, אמצעי המשמעת שהוטלו על המערערת הינם קלים באופן יחסי.

5. המערערת מעלה, לחלופין, טענות לגבי הביצוע של פסק הדין, כגון, ההורדה שלה מדרגה 8+ לדרגה 7+, שעה שלדעתה יש להוריד אותה מדרגה 8+ לדרגה 8. אולם הערעור שבפני הוא רק ערעור על פסק הדין שניתן על ידי בית הדין למשמעת, ולא על דרך הביצוע של פסק דין זה. בית משפט זה, בשבתו לערעור, אינו מופקד על דרך הביצוע של פסק הדין נשוא הערעור.

6. לאחר שפסק דין זה נכתב, על יסוד הדיון ביום 24.2.2000, נתקבל בבית המשפט מכתב מאת בעלה של המערערת, בשם המערערת, המעלה טענות ישנות וחדשות. אין במכתב זה דבר שיחייב או יצדיק שינוי או תוספת לפסק דין זה.

לפיכך אני דוחה את הערעור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון