העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים:

.1התובע נפגע בתאונת דרכים ביום 13.1.82, והנזק שהוסב לו כתוצאה מהתאונה הוא נזק בתחום האורטופדיה, כתוצאה מפגיעה ישירה בברכו. מומחה רפואי שנתמנה על-ידי בית-המשפט העריך את נכותו כמחצית מהנכות שבסעיף 35(1)ב לפי התוספת לתקנות הביטוח הלאומי, דהיינו בשיעור של %5, לצמיתות.
לאחר שעיינתי בתביעה, ולאחר שבחנתי את חוות דעתו של המומחה הרפואי, ובהתחשב במקצועו של התובע, שהוא מפעיל מחשבים, ובגילו, שהוא יליד 1954, אני בדעה, שגובה הנזקים בתיק זה אינו יכול לעלות, בשום מקרה, על סך של 000, 150ש"ח.
.2נכון הדבר, שבתובענה זאת שווי התובענה אינו נקוב, ולכאורה, על-פי המקובל, יש לברר את עמדת התובע בדבר שיעור הפיצויים הצפוי בעיניו, על-מנת לקבוע אם ראוי שהתובענה תתברר בבית-משפט זה או בביתמשפט השלום. ציינתי, שכך הדברים הם לכאורה, שכן אני חולק על הדעה הזאת. לא יתכן שבית-המשפט יפעל על-פי שיקול דעתו הבלעדי של בא-כח התובע, ואפילו יש בו טעמים של עקשות ושרירות. דעתי היא, ששיקול דעת זה צריך לעמוד בביקורת שיקול דעתו של בית-המשפט. אני סבור, שביתהמשפט חייב להפעיל את שיקול דעתו גם בתובענות שאין בהן סכום נקוב, והוא חייב להפעיל את נסיונו בהערכת עובדות, גם אם טרם נשמעו ראיות, והכל - על מנת שתקויים מטרתו התחיקתית של התיקון, בדבר סמכותם הענינית של בית-משפט השלום ושל בית-המשפט המחוזי לדון בתובענות כספיות.
בעיני, המטרה התחיקתית של התיקוון האמור היא לסלק משולחנו של בית-משפט בערכאה גבוהה יותר את אותם עניינים שראויים לדיון בפני ביתמשפט של ערכאה נמוכה יותר. זו המטרה שעמדה מאחורי התיקון, ועל ביתהמשפט להפעיל את נסיונו על מנת לקיים אותה.
.3גם אם בית-המשפט טועה בהפעלת שיקול דעתו כאמור, לא יגרם כל נזק לתובע. הדין הוא, שתיק שעבר מבית-משפט אחד לבית-משפט אחר, בשל שיקולים של סמכות, בית-המשפט הנעבר אינו יכול להחזיר אותו לבית-המשפט המעביר (סעיף 79(ב) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד- 1984[1]). ההלכה היא, שמכח הוראת דין זאת קונה בית-המשפט הנעבר גם סמכות שלא היתה לו, אם התובענה היתה מוגשת אליו מלכתחילה. יוצא, איפוא, שבית-משפט השלום, בשבתו לדין בתיק זה, לאחר שיגיע לידיו, מוסמך לפסוק בו סכום פיצויים שאף גבוה מ-000, 150ש"ח. הדבר נתון, כמובן, לשיקול דעתו של בית-המשפט הנעבר, לאחר שיבחן את כל הראיות שיבואו בפניו.
.4נמצא, איפוא, שהפעלת שיקול דעתו של בית-משפט זה, לצורך קיום מטרתו התחיקתית של התיקון בדבר סמכות בית-המשפט, תועיל לסילוק תובענות בסכומים נמוכים בבית-משפט זה ולא תסב כל נזק שהוא לתובע.
.5נכון הדבר, שיש לשים גבולות מסויימים להפעלת שיקול דעתו של בית-המשפט המעביר, בבחינת ראיות לכאורה בתובענות שלא נקוב בהן סכום התביעה. בענין זה, יש לבטוח בשיקול דעתו של בית-המשפט, כפי שבוטחים בשיקול דעתו בבחינת הראיות עצמן. נסיונו של בית-משפט יעמוד לו, שלא לשגות בהעברת ענין כבד משקל לבית-משפט של ערכאה נמוכה.
.6על-פי האמור לעיל, ומכח הוראותיו של סעיף 2לצו בתי המשפט (הגדלת סכום תביעות אזרחיות בבית משפט שלום) (תיקון), התשמ"ח- 1988[2], אני מורה על העברת הדיון בתיק זה לבית-משפט השלום במחוז תל-אביב או לבית-משפט השלום במחוז המרכז, לפי קביעתו של נשיא בתי-המשפט במחוזות אלו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון