הפרת חוזה להובלה ימית - ערעור

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפרת חוזה להובלה ימית – ערעור:

השופטת ש' דותן:

ערעור זה מופנה כנגד פסק דינו של בית משפט השלום בהרצליה (כב' השופט מאיר שנהב) מיום 20.10.99 בת.א. 3078/97, אשר לפיו חוייב המערער לשלם למשיבה 136,101 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.נ
העובדות הצריכות לענייננו הן כדלקמן:
המשיבה הינה חברה העוסקת בתיווך עסקאות הובלה ימית ו/או חכירת אוניות לביצוע הובלה ימית.ב
בתאריך 13.01.97 הגישה המשיבה נגד המערער, אטדגי אמיר וארבעה אחרים תביעה בסד"מ בעילה של הפרת חוזה להובלה ימית.ו
על פי הנטען בכתב התביעה ערב המערער לחובותיה של נתבעת מס' 1 אשר הזמינה מהמשיבה שרותים ולא עמדה בהתחייבותה לשלם תמורתם.נ
כב' השופט שנהב קבע את התיק לשמיעת הוכחות לתאריך 20.10.99 והורה על הגשת תצהירי עדות ראשית.ב
בתאריך 20.10.99 התייצב עו"ד וולף (ב"כ הנתבעים דאז) וביקש להשתחרר מייצוגם של הנתבעים למעט נתבע 5, בטענה כי יתר הנתבעים נתקו את הקשר עמו.
ובאשר למערער טען עו"ד וולף:
"נתבע 4 (המערער - ש.ד.) הגיש לביהמ"ש תצהיר או שניים במסגרת ההליכים המקדמיים, שבהם פירט טענותיו העובדתיות גם לגופו של ענין, לכן משאיר לשיקול דעת ביהמ"ש כיצד להחליט בעניינו".ו

באשר לנתבע 5 התבקשה דחיית הדיון.

כב' השופט שנהב פיצל את הדיון בין שתי קבוצות הנתבעים ולגבי נתבעים 1-4 קבע כי אינו מקבל את בקשת בא כוחם להשתחרר מייצוג מאחר שהבקשה הועלתה לראשונה בבוקר הדיון שנקבע להוכחות.נ
בשל העובדה שנתבעים אלה לא הגישו תצהירי עדות ראשית ולא התייצבו התקבלה התביעה נגדם.ב
באשר לנתבע 5 אשר אף הוא לא הגיש תצהירי עדות ראשית, אפשר בית המשפט חקירה נגדית קצרה של המצהיר מטעם התובעת.ו
בסופו של יום, לאחר שהסתיימה חקירתו של העד ונשמעו הסיכומים, ניתן גם נגדו פסק דין לתשלום מלוא סכום התביעה.נ
נתבעים 4-5 לא השלימו עם התוצאה והגישו (כל אחד בנפרד) ערעורים על פסק הדין הנ"ל.ב
בתאריך 12.9.02 דחה הרכב בראשותו של כב' השופט יהושע גרוס, סגן נשיא, את ערעורו של מי שהיה נתבע מס' 5.ו
בא כוחו של המערער שבפנינו, עו"ד עברון, סבור שיש לאבחן בין עניינו של מרשו לזה של נתבע 5 מאחר שלא ניתנה לו האפשרות לחקור את העד מטעם המשיבה ולסכם את טענותיו.נ
לאחר שעיינתי בפרוטוקול הדיון ובפסק הדין הגעתי למסקנה כי היה בהתנהלותו של המערער בבימ"ש קמא כדי להצביע על זלזול בסדרי הדין ובזמנו של בית המשפט ולא זו בלבד שלא הגיש תצהיר עדות ראשית על פי החלטת השופט בקדם המשפט, הוא גם לא מצא לנכון להתייצב לדיון למרות שלכאורה, ידע כי התיק נקבע לשמיעת הוכחות.ב
יתרה מכך, המערער היה מיוצג ועורך דינו ויתר על זכותו לחקור את המצהיר מטעמו.ו
למרות האמור לעיל, לנוכח העובדה שבניגוד לנתבע 5 לא היה למערער שבפנינו יומו בבית המשפט, אני מציעה לחברי כי לפנים משורת הדין נורה על קבלת הערעור והחזרת הדיון לבית משפט השלום, בכפוף להפקדת 50,000 ₪ בקופת בית משפט השלום בתוך 30 יום מפסק הדין.
בהעדר הפקדה יעמוד פסק הדין בעינו.נ
לנוכח מחדלי המערער אשר גרמו להתארכות הדיונים שלא לצורך, אני מציעה לחברי להטיל עליו הוצאות הדיון בערעור בסך 10,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.ב
החיוב בהוצאות הינו ללא קשר לתוצאות ההליך.ו

שרה דותן, שופטת

השופט ע' פוגלמן:
אני מסכים.ע' פוגלמן, שופט

השופט י' גולדברג, סגן נשיא, אב"ד:
אני מסכים.י' גולדברג, שופט
סגן - נשיא
אב"ד
אשר על כן מוחלט כאמור בפסק דינה של כבוד השופטת שרה דותן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת חוזה

 2. הפרת חוזה מכר

 3. הפרת הסכם סולחה

 4. הפרת חוזה פרסום

 5. הפרת חוזה נמשכת

 6. הפרת הסכם שותפות

 7. הפרת הסכמה דיונית

 8. הפרת חוזה מכר מגרש

 9. הפרת הסכם רכישת משק

 10. מה נחשב להפרת חוזה ?

 11. עורך דין הפרת חוזה

 12. הפרת הסכם בין שכנים

 13. הפרת חוזה עם אדריכל

 14. הפרת הסכם שיפוץ דירה

 15. הפרת הסכם פתיחת חנות

 16. השלכות של הפרת חוזה

 17. הפרת הסכם הסעת עובדים

 18. הפרת הסכם בהליך משפטי

 19. הפרת הסכם קואליציוני

 20. ארכה לתיקון הפרת חוזה

 21. הפרת הסכם חלוקת רווחים

 22. הפרת חוזה שירותי הגירה

 23. פיצוי חלקי על הפרת חוזה

 24. הפרת חוזה פירוק שותפות

 25. תביעה בגין הפרת הסכם הפצה

 26. הפרת חוזה מכר דירה בחדרה

 27. הפרת הסכם הלוואה עם הבנק

 28. הפרת חוזה תוכנית טלוויזיה

 29. כפל פיצוי בגין הפרת חוזה

 30. פיצוי ציפייה על הפרת חוזה

 31. הפרת הסכם עקב הפסקת מימון

 32. הפרת הסכם פשרה בתשלום שכר

 33. הפרת הסכם בניה עצמית במגרש

 34. הפרת הסכם שיתוף פעולה עסקי

 35. תביעה על הפרת הסכם שותפות

 36. הפרת הסכם להקמת מפעל בטון

 37. הפרת הסכם עקב אי תשלום מס שבח

 38. הפרת חוזה להובלה ימית - ערעור

 39. התיישנות תביעה בגין הפרת הסכם

 40. הוכחת גובה הנזק בגין הפרת הסכם

 41. תביעה בגין הפרת הסכם קונסיגנציה

 42. הפרת חוזה לא תמיד תגרום לביטול החוזה

 43. הפרת הסכם לביצוע עבודות זיפות גג

 44. תביעה בגין הפרת הסכם עבודות הריסה

 45. הפרת הסכם להצבת מכונות אוטומטיות

 46. שיפוי מחברת ביטוח בגין הפרת חוזה

 47. בוררות בעניין הפרת חוזה מכר דירה

 48. הפרת הסכם פשרה - ביזיון בית המשפט

 49. תביעה נגד ועד הורים בגין הפרת הסכם

 50. הפרת חוזה לתקופה קצובה של עובד בכיר

 51. פיצויים ללא הוכחת נזק בשל הפרת חוזה

 52. הפרת הסכם למכירת רכב שנכרת בין הצדדים

 53. הפרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין

 54. היתר המצאה לחו''ל עקב הפרת חוזה בישראל

 55. הפרת הסכם פשרה שניתן לו תוקף של פסק דין

 56. האם אי עמידה בתנאי מכרז מהווה הפרת חוזה ?

 57. הפרת הסכם לרכישת דירה בגין אי רישום זכויות

 58. הפרת הסכם שותפים בקליניקה לרפואה אלטרנטיבית

 59. תביעה לתשלום פיצויים בטענת הפרת הסכם לרכישת חול

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון