מידע על עסקת אשראי

הסבר מפורט על מערכת היחסים בביצוע עסקת חיוב של כרטיסי אשראי ניתן למצוא בהחלטתה של כב' השופטת מ. שידלובסקי-אור בתיק בית הדין להגבלים עסקיים ה"ע 4630/01 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' סופר פארם (ישראל) בע"מ (ניתנה ביום 22/12/02), שם היא מציינת:

2. בעוד שצורת התשלום באמצעות כרטיס אשראי שהוא "לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים לרכישת נכסים מאת ספק ללא תשלום מיידי של התמורה" (על פי ההגדרה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986), ידועה ומוכרת לציבור כאחת מדרכי התשלום בגין טובין או שירותים, הרי שנדבך הסליקה, דהיינו אופן ביצוע התשלום לבתי עסק וכל הפעולות הכרוכות בכך, ידועים פחות. בנדבך זה עוסקת ההחלטה.
 
3. לאחר שהלקוח (הוא מחזיק כרטיס האשראי) מבצע עסקה, דהיינו רוכש טובין או שירותים מאת בית עסק, בית העסק מדווח על העסקה לסולק, עמו הוא קשור בהסכם סליקה. הדיווח נעשה באמצעים מכניים, דהיינו, שובר עסקה מנייר, או באמצעים אלקטרוניים (טכנולוגים). הסולק, קשור עם בית העסק ישירות והוא מתחייב כלפי בית העסק להעביר לו את תמורת העסקה. הסולק גובה מבית העסק עמלה הקרויה "עמלת בית עסק" המבוססת על אחוז מסוים מסכום העסקאות אשר סלק.

רואים אנו כי למעשה קיימות 3 מערכות יחסים נפרדות בין המשתתפים השונים בעסקת האשראי.מערכת יחסים אחת היא זו שבין מנפיק הכרטיס לבין המחזיק בכרטיס מערכת זו מוסדרת הן בהסכמים מפורשים והן בהוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.
מערכת שנייה הינה בין הסולק לבין בית העסק המוכר מוצרים ושירותים למחזיק הכרטיס. חוק כרטיסי חיוב, אינו דן במערכת זו והיא מוסדרת בהסכמי הסליקה שבין בתי הסליקה לבין העסקים השונים.
מערכת שלישית הינה מערכת היחסים שבין הסולק לבין מנפיק הכרטיס. גם מערכת זו נשלטת רק על ידי הסדרים חוזיים בין החברות השונות.


הואיל והחברות השונות העוסקות בעניין משמשות הן כסולקות והן כמנפיקות, הן קשורות ביניהן בהסכמי סליקה הקובעים את שיעורי העמלה שישלם סולק למנפיק ואת חלוקת האחריות לתשלום לכשלים בביצוע העסקאות.

כפי שניתן לראות אין כל מערכת יחסים חוזית ישירה בין חברת הסליקה לבין המחזיק בכרטיס האשראי. גם חוק כרטיסי חיוב אינו דן במערכת יחסים זו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין אשראי

 2. קבלת אשראי מהבנק

 3. מידע על עסקת אשראי

 4. מה זה אשראי דוקומנטרי

 5. מכתב אשראי דוקומנטרי

 6. שימוש בכרטיס אשראי שנמצא

 7. ביטול זיכוי מחברת האשראי

 8. ביטול עסקת אשראי לא חוקית

 9. עונש על הונאת כרטיסי אשראי

 10. הודעה על ביטול מסגרת אשראי

 11. מעצר על גניבת כרטיס אשראי

 12. מכירת מניות משועבדות לאשראי

 13. אשראי למסחר במט''ח באינטרנט

 14. עצירת תשלומים בכרטיס אשראי

 15. אשראי מהבנק לחברה מוגבלת במניות

 16. החזר כספים שנמשכו בכרטיס אשראי

 17. עיקול זמני על כספים בחברת אשראי

 18. נזקים עקב סגירת מסגרת אשראי לחברה

 19. גביית ריבית על חריגה ממסגרת האשראי

 20. קוד סודי כרטיס אשראי - הונאות אשראי

 21. ביטול מסגרת אשראי בבנק ללא הודעה מראש

 22. החזר כספי לעסק על כרטיסי אשראי גנובים

 23. תביעה נגד הבנק על אי כרטיס כיבוד אשראי

 24. תביעה לפרוע יתרת אשראי במסגרת חשבון עו"ש

 25. חתימה על ערבות לחובות חברה בכרטיס אשראי

 26. אשראי דוקומנטרי - סמכות שיפוט בינלאומית

 27. העברת חשבון לבנק אחר ללא הסכמת חברת האשראי

 28. תביעה לפיצויים מהבנק בגין הפסקת אשראי פתאומית

 29. צו מניעה האוסר לפרוע מכתב אשראי דוקומנטרי

 30. אחריות הבנק על העברת כרטיס אשראי לאדם אחר ?

 31. זיוף חתימה על מסמכי בקשה לקבלת כרטיסי אשראי

 32. מה העונש על תשלום בכרטיס אשראי של מישהו אחר ?

 33. ערבות מדינה להבטחת האשראי אשר ניתן באמצעות בנק

 34. פיצוי על אי יכולת להשתמש בכרטיס אשראי בחו''ל

 35. האם הבנק התרשל בכך שבנה לחברה מסגרת אשראי נמוכה

 36. מסר כרטיס האשראי לצורך מסוים אך הנתבע ביצע עסקאות אחרות

 37. האם מסקירת הפעילות בחשבון הבמק אפשר חריגה ממסגרת האשראי ?

 38. האם הבנק הציג מצג לפיו יעמיד מסגרת אשראי נוספת בכל פעם שתהיה חריגה ממסגרת האשראי

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון