עסקאות סותרות במקרקעין

הכלל הבסיסי הקבוע בסעיף 9 לחוק המקרקעין הינו, כי בעסקאות סותרות במקרקעין תינתן עדיפות למתקשר הראשון בזמן. עדיפות זו של המתקשר הראשון נדחית מקום שבו המתקשר השני נהג בתום לב, שילם תמורה ואף השלים את העסקה ברישום.

סעיף 9 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 דן בתחרות בין עסקאות נוגדות במקרקעין:

התחייב אדם לעשות עיסקה במקרקעין ולפני שנגמרה העיסקה ברישום חזר והתחייב כלפי אדם אחר לעיסקה נוגדת, זכותו של בעל העיסקה הראשונה עדיפה, אך אם השני פעל בתום-לב ובתמורה והעיסקה לטובתו נרשמה בעודו בתום-לב - זכותו עדיפה.

נקודת המוצא של הסעיף הינה כי מקום בו שני צדדים תמי לב התקשרו בעסקה לגבי אותם מקרקעין ושילמו תמורה, תינתן עדיפות לקונה הראשון בזמן (ראה דיון מפורט בד"נ 21/80 ורטהיימר נ' הררי, פ"ד לה(3) 253 (1981)).

הכרעה זו בתחרות בין עסקאות סותרות במקרקעין נראית לכאורה פשוטה, אלא שלא כך הדבר. ההכרעה על פי מבחני סעיף 9 הנ"ל מחייבת קביעת עובדות שעשויות להיות שנויות במחלוקת. יש לקבוע תחילה את תקפן של העסקאות ולאחר מכן את מועדי העסקאות השונות. קביעת המועד מותנית לעיתים בהכרעה מהו המועד שבו גובש אומד דעת הצדדים להיקשר בעסקה, שכן מועד זה עשוי להיות שונה ממועד עריכת ההסכם הפורמאלי בין הצדדים. משקבענו את מועדי העסקאות יש לבחון את התנהגותו של כל מתקשר ולברר האם נהג בתום לב. נדרשת גם הכרעה בסוגיית התמורה, היקפה וטיבה, על מנת לברר האם אכן התמורה עומדת בדרישת סעיף 9 הנ"ל.

עקרון תום הלב הוכר כעיקרון על, החולש על כל תחומי המשפט. עקרון זה הוחל גם על מימוש זכויות במקרקעין (ראה רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 199 (1999), אף כי הובעו בו דעות שונות לגבי אופן ישומו של העיקרון.

גם על מתן עדיפות במסגרת התחרות בין עסקאות סותרות במקרקעין חל עיקרון תום הלב (ראה ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ, פ"ד נז(2) 385, 402 (2003)). וכך מציין הנשיא ברק:

"הפעלתו של כלל בסיסי זה צריכה להיעשות בתום לב, נמצא כי הזכויות (במובן הרחב) המוענקות על פי הכלל הבסיסי לבעל העסקה הראשונה ולבעל העסקה השניה צריכות להיות מופעלות בתום לב".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות במקרקעין

 2. רישיון במקרקעין

 3. רשות חינם מקרקעין

 4. זכות חזקה במקרקעין

 5. מתחזק חוק המקרקעין

 6. חלוקת מקרקעין בעין

 7. מהי תביעה במקרקעין

 8. עסקה בחלק ממקרקעין

 9. סיום רישיון במקרקעין

 10. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 11. התחזות בעסקת מקרקעין

 12. ביטול ייעוד מקרקעין

 13. דרישת הכתב במקרקעין

 14. סעיף 49 לחוק המקרקעין

 15. סעיף 71 לחוק המקרקעין

 16. פיצול תביעה במקרקעין

 17. סעיף 9 לחוק המקרקעין

 18. סעיף 40 לחוק המקרקעין

 19. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 20. זכויות שביושר במקרקעין

 21. רישיון מכללא במקרקעין

 22. ביטול רישיון במקרקעין

 23. צו הפסקת שימוש במקרקעין

 24. עסקאות סותרות במקרקעין

 25. סעיף 18 ב לחוק המקרקעין

 26. תנאי מתלה בעסקת מקרקעין

 27. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין

 28. עשיית דין עצמי במקרקעין

 29. עסקת מקרקעין באזור שיקום

 30. רישיון בלתי הדיר במקרקעין

 31. ביטול החלטת רשם המקרקעין

 32. זכויות העירייה על מקרקעין

 33. תביעת השבה של חוכר מקרקעין

 34. זיהוי צדדים לעסקת מקרקעין

 35. רישום הערה במרשם המקרקעין

 36. ניצול זכויות בניה במקרקעין

 37. תביעה לפקיד ההסדר במקרקעין

 38. התחייבויות נוגדות במקרקעין

 39. בקשה לפדיון מקרקעין מעוקלים

 40. מכירת זכויות בחלק ממקרקעין

 41. שימוש מפריע במקרקעין פרטיים

 42. רשות מכללא לשימוש במקרקעין

 43. בקשה לעריכת מדידה של מקרקעין

 44. דיווח על עסקת מקרקעין בדיעבד

 45. הערה על יעוד מקרקעין תקנה 27

 46. בנייה ונטיעה במקרקעין משותפים

 47. רכישת מקרקעין בפרוייקט הרחבה

 48. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין

 49. בדיקה במינהל לפני עסקת מקרקעין

 50. שימוש במקרקעין לגידול מרעה בקר

 51. מחלוקת לגבי תאריך רכישת מקרקעין

 52. עיכוב ברישום זכויות בעל מקרקעין

 53. תביעה על בניה על מקרקעין מוסדרים

 54. רשות שימוש במקרקעין לפי חוק הנפט

 55. סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 56. תביעה של פסול דין - זכויות במקרקעין

 57. החובה להציע למוכר מקרקעין לקנות בחזרה

 58. עסקת מקרקעין לפני חקיקת חוק המקרקעין

 59. תחרות בין זכויות נוגדות במקרקעי המינהל

 60. ביטול זכות הסותרת רישום בפנקס המקרקעין

 61. ביטול רישיון ללא תמורה ע''י בעל המקרקעין

 62. תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו למקרקעין

 63. בקשה להתקנת אנטנת שידור לחובבי רדיו במקרקעין

 64. איך מוכיחים שעסקה במקרקעין היא "פיקטיבית" ?

 65. ערר על החלטה להורות לתקן שטחים בנוגע למקרקעין

 66. סעיף 10 לחוק המקרקעין - תקנת השוק במקרקעין

 67. פגיעה עקיפה במקרקעין - פיצויים לפי סעיף 197 ?

 68. האם חלוקה בעין של המקרקעין תגרום נזק לצדדים ?

 69. ערר על החלטה לאשר תוספת לבית מגורים משותף במקרקעין

 70. ביטול מכר מקרקעין לאחר אישור סופי של ראש ההוצל''פ

 71. סעיף 5 לחוק המקרקעין - חיזוק בתים מפני רעידות אדמה

 72. תביעה שיינתן פסק דין המצהיר סכאות להירשם כבעלים במקרקעין

 73. נוהל לפיו יוכל כל שליח להגיש למשרדי רשם המקרקעין שני תיקים ביום בלבד

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון