עקרון ההקבלה מע''מ

על-פי העיקרון העומד בבסיס חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להל: חוק מע"מ) - עיקרון ההקבלה - יותר ניכוי תשומות אם אלו שימשו לעסקה החייבת במע"מ (ראה סעיפים 1 ו- 41 לחוק מע"מ, ר' נמדר, מס ערך מוסף (מהדורה שנייה - 2000) עמ' 524-523, ע"א 4566/06 ס.ר.יהלומים (ישראל) בע"מ נ' מנהל מע"מ דן, מיסים כב/2 (אפריל 2008) עמ' ה-114, 117 (להלן: פס"ד ס.ר.יהלומים); ע"א 1651/08 צביון בע"מ נ' הממונה מע"מ גוש דן, מיסים כד/3 (יוני- 2010) עמ' ה-150; ע"א 891/08 אי.די.אר. איטום ובניה 1992 בע"מ נ' מנהל מע"מ פתח תקוה. ניתן ביום 13/7/10).

סעיף 41 לחוק מע"מ קובע:
"אין לנכות מס תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס".

כלומר נדרשים שני תנאים מצטברים: עסקה החייבת במע"מ, ותרומה של התשומה לעסקה או שימוש בה לצורך ביצוע אותה עסקה.

בנוסף, קובע סעיף 18 לחוק מע"מ את הצורך בחשבונית מס כדין:
"עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו
כדין."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס מנהלי מע''מ

 2. סעיף 12 לחוק מע"מ

 3. מחדל בחקירת מע''מ

 4. מע''מ על היטל הטמנה

 5. עקרון ההקבלה מע''מ

 6. אי הגשת דוחות מע''מ

 7. מע''מ ברשות הפלסטינית

 8. קיזוז מע''מ בתיק האישי

 9. נטל הראיה בערעור מע''מ

 10. מע''מ על ארוחות לעובדים

 11. שימוש לצורך עצמי מע''מ

 12. ביקורת מע''מ מורה נהיגה

 13. מע''מ על שכר טרחת עו''ד

 14. מע''מ על הלוואות למנהלים

 15. הפקדת ערבון בערעור מע''מ

 16. האם משלמים מע"מ על מים ?

 17. מע''מ על עסקת מכירת דירה

 18. מע''מ על מכירת קרקע באילת

 19. הגדרת ''תמורה'' לצרכי מע''מ

 20. חיוב מע''מ שותפות לא רשומה

 21. מע''מ על מכירת דירת מגורים

 22. ערעור לפי סעיף 83 לחוק מע''מ

 23. נטל הבאת הראיות בתביעות מע''מ

 24. מע''מ על פיצויים לפי סעיף 197

 25. גביית מע''מ מצד ג' - סעיף 106

 26. האם מחיר שוק מקרקעין כולל מע''מ

 27. מע''מ על השכרת נכס של מוסד כספי

 28. מע''מ על הוצאות הגנה של עורך דין

 29. בקשה לדחייה על הסף של ערעור מע''מ

 30. גביית יתר של מע''מ - תביעה ייצוגית

 31. מע''מ על שיחות טלפון מחו''ל לישראל

 32. גילוי חומר חסוי בתיק חקירה של מע''מ

 33. ניכוי מע''מ עוסק הרשום ברשות הפלסטינית

 34. האם אפשר להזדכות על המע"מ במכירת דירה ?

 35. תרומה תמיכה או סיוע: סעיף 12(א) לחוק המע"מ

 36. מע"מ חלקי על מכירת דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין

 37. קבלת אישור לצורכי חוק מע"מ לא מספקת לפטור מארנונה מכח סעיף 4(א)(IV) לפקודת הפיטורין

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון