ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי לנכס:

לפניי בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ברע"א 32687-11-09 מיום 6.2.2011 (כבוד השופטת י' שטופמן), אשר דחה את ערעורם של המבקשים על החלטתו של בית משפט השלום בתל אביב-יפו (רע"צ 12637-09-09, כבוד השופט מ' סובל) מיום 2.11.2009.

ראשיתה של בקשה זו אשר בפני היא בהחלטותיה של רשמת ההוצאה לפועל בתל אביב (הרשמת ו' שוורץ, תיק מספר 01-17434-58-5) אשר קיבלה את בקשת המשיב למתן צו פינוי לנכס נשוא בקשה זו, ודחה את בקשות המבקשים לביטול צו הפינוי, וזאת לאור הקביעה כי המבקשים הפרו את התחייבויותיהם החוזיות כלפי המשיב. המבקשים לא השלימו עם החלטה זו ופנו בבקשת רשות ערעור לבית משפט השלום, כאמור, ביום 2.11.2009 דחה בית משפט השלום את בקשתם בקובעו כי הקביעות העובדתיות של רשמי ההוצאה לפועל מקובלים עליו כמשקפים את המצב בפועל, ואין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בממצאים עובדתיים ובשיקול הדעת של הרשם, כאשר הממצאים ושיקול הדעת סבירים ומשתלבים במכלול ההתנהלות. עוד נקבע כי המבקשים לא עמדו בתנאי ההסדר שהוסכם בין הצדדים.

המבקשים פנו לבית המשפט המחוזי בבקשת רשות ערעור, אשר קיבל את בקשתם ודן בה כבערעור. לאחר מספר ישיבות וניסיונות פשרה בין הצדדים בסיועו של בית המשפט המחוזי לא הצליחו הצדדים להגיע לעמק השווה, וביום 6.2.2011 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר דחה את ערעורם. נקבע כי המבקשים הפרו את התחייבויותיהם החוזיות כלפי המשיב, ומכאן שצו הפינוי שהוצא על ידי רשם ההוצאה לפועל מוצדק. עוד נקבע כי המבקשים הפרו את החוזה בין הצדדים, בעקבות העיקולים שנרשמו על הנכס, וכך ממילא קמה למשיב זכות עצמאית להעמיד את ההלוואה לפירעון מידי. בסיכומו של דבר נקבע כי משקלן המצטבר של ההפרות מצד המבקשים שכנעו את בית המשפט להותיר את צו פינוי הנכס על כנו. בנוסף יש להדגיש כי כפי שעולה מפסק דינו של בית המשפט המחוזי המבקשים מעולם לא התגוררו בנכס, ובמשך כל השנים מתגוררים בנכס בני הזוג מהם רכשו המבקשים את הזכויות בדירה (ראו עמ' 2, שורות 19-21 לפסק דינו של בית המשפט המחוזי).  

מכאן הבקשה שלפני, בגדרה טוענים המבקשים כי פסק דינו של בית המשפט המחוזי שגוי באופן חמור הן עובדתית והן משפטית, והלכה למעשה התוצאה היא מתן צו פינוי לנכס, רק לאור פיגור קטן במספר תשלומים, שעה שאין כל חוב נטען כלפי המשיב. עוד נטען כי צו הפינוי ניתן למרות שהם עמדו בכל התחייבויותיהם והסירו את העיקולים שרבצו על הנכס, ובכך נפגע באופן חמור אינטרס ההסתמכות שלהם לאור ההסכמות הדיוניות בין הצדדים. בנוסף הם טוענים כי קביעותיו של בית המשפט המחוזי הינן דווקניות, טכניות וללא כל חמלה ורחמים כלפיהם, על אף נסיבותיהם האישיות הקשות ביותר. 

לאחר שעיינתי בבקשה ובהחלטות של הערכאות שקדמו לי, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.

מושכלות ראשונים, עליהם חוזר בית משפט זה השכם והערב, הם כי רשות ערעור ניתנת רק במקרים חריגים, המעלים שאלות בעלות חשיבות חוקתית; מקרים, בהם יש לתרום לאחידותה של ההלכה; מקרים, בהם ישנה חשיבות עניינית לבעיה משפטית המועלית בהם; מקרים בהם יש חשיבות ציבורית בעניין; במילים אחרות, מקרים בהם החשיבות המשפטית חורגת מן העניין שיש לצדדים הישירים בהכרעה במחלוקת (ראו ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123(1982)). המבקשים לא הצביעו בבקשתם על אף עילה המצדיקה מתן רשות ערעור לבית משפט זה. דברים אלו מקבלים משנה תוקף במקרה דנן, שכן בקשה זו היא למעשה "גלגול רביעי" של המחלוקת אשר לפנינו, אשר בתחילה נדונה בלשכת ההוצאה לפועל, לאחר מכן בפני בית משפט השלום, ובהמשך ניתנה רשות ערעור לבית המשפט המחוזי אשר דן במחלוקת במהלך מספר ישיבות ולבסוף נתן פסק דין מנומק ומבוסס בערעור עצמו. רק במקרים חריגים שבחריגים תינתן רשות ערעור בגלגול רביעי (השוו בר"ש 9092/10 עו"ד איטח אהרון נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין (, 10.1.2011). בעניין "גלגול רביעי" נאמר על ידי בית משפט זה ברע"א 9885/06 שלטי הגליל מ.ס (1996) בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ – סניף כרמיאל (, 18.3.2007):

"צריכות לשרור נסיבות נדירות שבנדירות, קיצוניות ממש, כדי שערכאה שיפוטית רביעית תידרש לאותה מחלוקת. מעבר לנושא לעיצומו, מדיניות שיפוטית ולוא גם הליברלית ביותר, אינה יכולה ככלל להלום, בעומס שבו נתונים בתי המשפט, גלגול רביעי. ראוי שהמבקשים לפתוח הליך כזה – ואף אם חשים הם טרוניה - יתנו דעתם לזאת, ולא יכלו זמנם, ממונם וזמנו של בית המשפט".

כאמור, לא שוכנעתי כי הבקשה דנא מעוררת שאלה משפטית כה עקרונית, החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים, ושיש בה כדי להצדיק דיון ב"גלגול רביעי" בבית משפט זה. יתרה מכך, אף לגופם של דברים לא מצאתי כל פגם המצדיק התערבותו של בית משפט זה. אכן נסיבותיהם האישיות הקשות של המבקשים נוגעות ללב וראויות להתחשבות ככל שניתן במסגרת הדין, אולם עם כל הצער שבדבר נראה כי צו הפינוי במקרה דנן ניתן בהתאם לדין לאור החוזה בין הצדדים, כפי שקבעו הערכאות הקודמות, ואין מקום להתערבותו של בית משפט זה בהליך של בקשת רשות ערעור. עוד ראוי להדגיש כי המבקשים עצמם לא מתגוררים בנכס המיועד לפינוי.

כאמור, אין בידי להיעתר לבקשה, וממילא מתייתר הדיון בבקשה לעיכוב ביצוע. משלא נתבקשה תגובת המשיב אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון