ערעור על 74% נכות כללית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על 74% נכות כללית:

.Iההליך
.1ערעור על החלטת ועדת הנכות לעררים מיום 21.1.1985אשר קבעה, כי דרגת נכותו הצמיתה של המערער היא של %.74
.2המערער, יליד 1948, לוקה מילדות בנכות פיזיולוגית של % 80לפי פריט 29(2)ג. (פרפלגיה בצורה קשה). הוא עלה ארצה מברית המועצות לפני כ- 6שנים.
על תולדות העבר ידוע מעיון בדו"חות של ועדות נכות קודמות, כי בברית המועצות למד המערער ב- 11כתות ועבד 4שעות ליום ב"הרכבת חלקי חשמל", עבודה המתבצעת בישיבה. אחרי עלייתו ארצה עבד 8חודשים במתפרה, שמונה שעות ליום, ועבודתו נפסקה בגין סגירת המתפרה. ב- 1.10.1982נקבעה לו נכות של % 75לשנה. לאחר מכן הוארכה הנכות לשנה נוספת, כשהכוונה לאפשר למערער לקנות הרגלי עבודה, ללמוד עברית ולחפש עבודה ההולמת את יכולתו.

.3ב- 21.1.1985שוב הופיע בפני ועדת נכות והפעם נקבעה לו נכות צמיתה של %74, החל מיום .1.10.1984על כך הערעור שלפנינו. הוועדה התרשמה, כלשונה -
"שלאור מצב בריאותו ומגבלותיו הקשות, איבד הנ"ל את כושרו להשתכר כמעט באופן מלא. כאן מתווסף גם מבנה אישיותו של התובע. התובע מסוגל לעבודות חלקיות הקשורות בישיבה לאורך זמן קצר יחסית".
.4בדיון טען המערער, כי לא חלה הטבה במצבו ועל כן לא מובן לו על שום מה הפחיתו את דרגת הנכות. הוא הצהיר, שהוא מוכן לפנות ללשכת העבודה וגם לשיקום, והוסיף, כי כאשר פנה למוסדות אלה ב- 1984נאמר לו, שאין עבודה חלקית עבורו, אלא רק עבודה של 8שעות ליום, דבר שאיננו בגדר יכולתו.
.5באת-כוח המוסד השיבה, כי המערער לא איבד את כושרו להשתכר לצמיתות והוא מסוגל לעבוד עבודה חלקית בישיבה.
.6ביום שהתקיים הדיון בפני מותב בית-הדין נתקבל הערעור. להלן הנימוקים.

.Iiפסק-דין
.1התשתית המשפטית עליה עומדות קביעותיה ומסקנותיה של ועדת הנכות לעררים נשוא הערעור, היא מצב החוק והתקנות בעקבות תיקון מס' 50של החוק, תיקון שנכנס לתוקפו ביום .1.4.1984הדרך בה נקבע אי-כושרו של הנכה להשתכר קבועה בסעיף 127כח לחוק. פקיד התביעות קובע, אם פלוני הינו נכה ואת דרגת אי-כושרו להשתכר. הגורמים שיש להביאם בחשבון ואלה שאין להביא בחשבון פורטו בסעיף קטן 127כח(ב). על החלטת קיד התביעות ניתן לערור לפני ועדה לעררים (סעיף 127ל).
.2בעניינו של המערער נקבע, כי איבד את כושרו להשתכר "כמעט באופן מלא".
אם נקודת המוצא היא, כי איבוד מלא של כושר ההשתכרות, פירושו נכות של %100, אין להבין כיצד איבוד "כמעט מלא" מהווה נכות של % 74בלבד.
.5נוכח כך ראינו לקבל את הערעור, ביום שמיעתו, והחלטנו להחזיר את העניין לוועדת נכות לעררים על מנת שתדון בו שוב ותיתן החלטה חדשה, בה יובהר על-פי אלו גורמים ומרכיבים מוערכת דרגת אי-כושרו של המערער דנן להשתכר.
המשיב ישלם למערער הוצאות נסיעה בסך 000, 25שקלים (שתי ישיבות).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוספות לתלויים בנכה

 2. נכות כללית 40%

 3. נכות כללית הכנסות

 4. היוון קצבת נכות כללית

 5. נכות כללית 39 אחוז נכות

 6. ערעור לבית הדין לארצי לעבודה

 7. ערעור על 74% נכות כללית

 8. צמצום השתכרות אצל שכירים ועצמאיים

 9. נכות כללית - ערעור על ועדה רפואית

 10. צמצום השתכרות ב 50% נכות כללית

 11. הגשת תביעה לנכות כללית באיחור

 12. ערעור על זכאות לקצבת נכות כללית

 13. תשלום קצבת נכות כללית שנה אחורה

 14. קצבת נכות כללית עקב הפסקת עבודה

 15. קצבת נכות כללית המשולמת להורה הנכה

 16. שיפוי המל''ל בגין קצבת נכות כללית

 17. נכות כללית מול מומחה מטעם בית משפט

 18. נכות 49%: ערעור על החלטת הוועדה לעררים

 19. קצבת נכות כללית רטרואקטיבית לאדם שנפטר

 20. ניכוי קצבת נכות כללית לנפגע תאונת דרכים

 21. הצעת עבודה לנכה (נכות כללית ביטוח לאומי)

 22. שיפוי המוסד ביטוח לאומי בגין נכות כללית

 23. זכאות ל 25% כאשר התביעה לנכות כללית נבלעת

 24. ערעור מטעם ביטוח לאומי על קצבת נכות כללית

 25. שלילת קצבת נכות כללית בגלל חוב לביטוח לאומי

 26. 54% נכות: ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים

 27. האם נכות כללית ''נכות על פי דין'' לפי סעיף 6ב

 28. מה ההבדל בין ועדה רפואית בנכות כללית לנכות מעבודה ?

 29. ועדה לעררים בענף נכות כללית - איבוד 60% מהכושר להשתכר

 30. שאלת ביצוע חישוב הגמלאותעל פי קביעות של וועדות נכות כללית

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון