פשרה בתביעה ייצוגית נגד פיצה האט

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פשרה בתביעה ייצוגית נגד פיצה האט:

בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. אחזור להלן על פרטי הבקשה וההסדר שנסקרו בהחלטה לפתוח בהליכי הפשרה מיום 21.6.2010.

1. המבקשים סבורים כי המשיבה, פיצה האט, הטעתה את צבור הלקוחות שלה בשני נושאים:
א. מחיר תבנית בגודל L גבוה ממחיר סך המנות הבודדות המרכיבות אותו גודל תבנית: משולש בודד מהווה שישית מן התבנית, ומחירו 9.90 ₪, כך שמחיר התבנית כולה צריך להיות 59.40 ₪. לעומת זאת מחיר התבנית השלמה באותו גודל, שנפרסת ל-8 משולשי פיצה – 74.80 ₪. המבקשים טוענים כי הלקוח אינו מבחין בגודלה של המנה, אם שישית היא מן המגש או שמינית, וכך טועה לסבור כי מחיר התבנית נמוך ממחיר 8 משולשים (לכאורה, 79.20 ₪) בעוד שהחישוב הנכון צריך להיות לפי 6 משולשי פיצה.
ב. קוטר תחתיות התבניות קטן מזה שמפורסם: קוטר תחתית "משפחתית פאן 13" הוא בפועל 12.2. אינץ', וקוטר "משפחתית פאן 15" הוא 14.17 אינץ'.

2. לטענת המשיבה, אין הטעיה במעשיה: לא נאמר בשום מקום שמחיר התבנית השלמה נמוך מסך המנות הבודדות המרכיבות אותה, ויש גם סיבות ממשיות מדוע לא יהא הדבר כן: למגש המלא יש להוסיף את עלות התוספות, אריזה שומרת חום, עלות המשלוח, נוחות הלקוח שלא נאלץ להגיע לסניפי הרשת, ועוד. לעומת זאת, הרוכש בדלפק צריך לקנות את המנה הקיימת, ועליו להגיע אל המשיבה לשם כך.
יתרה מזו, מבצעי הוזלה שונים מביאים לכך שבפועל מחיר התבנית אינו המחיר המלא, ובמהלך התקופה שמיוני 2005 מחירי תבניות הפיצה המשפחתית היו נמוכים מאלו של הפרוסות הבודדות המרכיבות אותן.
אשר לקוטר התבנית: המדידה היא לפי קוטר השכבה העליונה שבפיצה, שהוא גדול מזה שבתחתית ועונה על ההגדרה.

3. לאחר הגשת התגובה הותר למשיבה להגיש תצהיר נוסף, והיא עשתה כן, ובהמשך הוגשה תשובת המבקשים, התקיימו מספר ישיבות של בית המשפט, והצדדים הציעו הסדר פשרה. המבקש, יעקב לוי, בקש לבטל את ההסדר, אך בישיבה שנתקיימה בנוכחות שני המבקשים, ביום 17.6.10, חזר בו מר לוי מהתנגדותו להסדר הפשרה שהוצע ע"י הצדדים עצמם.
בהמשך החלו הליכי אישור הפשרה, לרבות פרסום (לאחר שהצדדים תקנו את נוסח ההודעה שהציעו בראשונה), לא נתקבלו התנגדויות, והיועץ המשפטי לממשלה הודיע שלא יתנגד להסדר.

4. אלו עיקרי הסדר הפשרה המוצע:

א. עילת ההטעיה השניה, שענינה קוטר התבנית – תמחק.
ב. הקבוצה תוגדר "כל מי שרכש פיצה משפחתית עבה הנאפית במחבת עמוקה ומכונה "פיצה משפחתית פאן 13 אינץ" (להלן "פיצה משפחתית") החל למן שנת 2002 ועד למועד אישורו של הסכם פשרה זה על ידי בית המשפט הנכבד".
ג. המשיבה תערוך מבצע בכל סניפי הרשת (למעט המסעדה בסניף מלחה בירושלים), שבמסגרתו תמכר פיצה משפחתית עם שתי תוספות ביחד עם לחם שום, במחיר מוזל של 69.90 ₪, הן בדלפקי המכירה בסניפים הן באמצעות משלוח.
ד. המבצע ימשך 12 חודשים שבמהלכם תינתן הטבה לצבור הצרכנים של פיצה האט, בסכום של 2 מליון ₪.
ה. חישוב ההטבה הוא לפי מחיר חבילה של 69.90 ₪ לעומת מחיר מרכיבי החבילה כולם שהוא 103.60 ₪, כלומר 33.70 לכל חבילה. ההטבה תמוצה, לפיכך ב – 59,348 חבילות מוזלות.
ו. המבצע יימשך עד שתינתן ההטבה במלואה.

5. הצדדים המליצו לקבוע לתובעים המייצגים גמול של 50,000 ₪ ושכר טרחה לבאי כוחם בסכום של 50,000 ₪ בצירוף מע"מ. כן ביקשו שלא למנות בודק, הגם שהמבקשים חזרו בהם מהסכמתם זו כפי שיפורט להלן.


מינוי בודק
6. הצדדים בקשו בהסדר הפשרה שלא למנות בודק. ב"כ המשיבה בקש להבהיר עמדתו בכתב, כזאת הותר לו, ולאחר מכן נתקבלה עמדת ב"כ המבקשים ושוב תשובת ב"כ המשיבה. אומר מיד כי לא הבינותי את עמדת המבקשים שבהסכם הפשרה בקשו שלא למנות בודק, ואילו בתשובה לעמדת המשיבה הפליגו בשבחי המינוי.

7. ברירת המחדל שבחוק תובענות ייצוגיות היא מינוי בודק, והמנעות מכך רק מטעמים מיוחדים שיירשמו (סעיף 19(ב)(1) בחוק). רבות נאמר בענין זה, בין השאר כי מינוי הבודק דרוש לבחינת בסיס הפשרה, כלומר הנתונים שסיפק המשיב (בש"א (מחוזי ת"א) 16615/06 אשר נ' אסם תעשיות מזון בע"מ (לא פורסם, 13.3.2008); לשם בחינת אופן יישומו של הסכם פשרה (ת"צ (מחוזי י-ם) 9227-07 אורן נ' קולנוע חדש בע"מ , פסקאות 18-19 (לא פורסם, 3.5.2010 )); ועוד.
הטעמים המיוחדים שבשלם אין למנות בודק נמנו במקרים אחרים: כאשר השאלה היא משפטית בעיקרה או כאשר ההסדר מבטיח סכום לא מבוטל לצרכנים, אל מול סיכון משמעותי לדחיית הדיון, וכאשר מדובר בהסדר ראוי שמקדם אכיפה יעילה והרתעה (בש"א (מחוזי ת"א) 3058/07 אילן ארגס נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית (לא פורסם, 13.9.2009), שם מדגיש בית המשפט כי הנתונים שבבסיס ההסדר מקובלים עליו).
עוד נמנע בית המשפט ממינוי בודק כאשר סכום הפשרה נמוך, ובית המשפט נמנע מלהכביר הוצאות על הצדדים (ת"א (מחוזי ת"א) 1284/08 קריטנשטיין נ' מסעדת טורקיז בע"מ (לא פורסם, 3.3.2009)); או כאשר שווי ההפסד או הפגיעה בקבוצה ניתן לשומה ע"י בית המשפט, והפיצוי הוא לקהל הרחב, ללא בחינת הנפגע ושווי הפגיעה, ובאופן זה עונה על מטרות חוק תובענות ייצוגיות (ת"צ (מחוזי מרכז) 10505-11-08 גוטליב נ' מחלבות יטבתה ע"ש אורי חורזו ז"ל בע"מ (לא פורסם, 12.11.2009)).

8. הזכות לפיצוי בגין הטעיה צרכנית כרוכה בהוכחת שלושה יסודות מצטברים: העוסק הפר את החובה שבאיסור ההטעיה או אפשרות ההטעיה (סעיף 2(א) בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א -1981); הצרכן נפגע מהפרת החובה; וקיים קשר סיבתי בין הפרת האיסור לנזק (ע"א 1977/97 ברזני נ' בזק החברה ישראלית לתקשורת בע"מ, פ"ד נה(4) 584, 594 (2001)). עצם העובדה שצרכן התקשר עם עוסק לקבלת שירות לאחר שהעוסק פרסם פרסום מטעה, אין די בה כדי ללמד על קשר סיבתי בין הפרסום לנזק (ע"א 458/06 שטנדל נ' חברת בזק בינלאומי בע"מ (לא פורסם, 6.5.2009); דנ"א 5035/09 שטנדל נ' חברת בזק בינלאומי בע"מ (לא פורסם, 8.11.2009)).

בענייננו, גם אם יעלה בידי המבקשים להוכיח כי המשיבה הטעתה (או עלולה היתה להטעות) את חברי הקבוצה באשר לגודלה ולמחירה של תבנית הפיצה המלאה אל מול סך המנות הבודדות המרכיבות אותה, המשוכה העיקרית הניצבת בפני המבקשים היא להוכיח את הקשר הסיבתי בין ההטעיה לנזק.
המבקשים טוענים כי כל חברי הקבוצה רכשו את תבנית הפיצה עקב הטעיה אסורה, אך לא העמידו תשתית ראייתית להוכחת טענה זו ולא הוצע מנגנון שלפיו ניתן היה להעריך אלו צרכנים הושפעו מן המצג המטעה (ראו: בש"א (מחוזי ת"א) 2687/06 נתנאל נ' רדיוס שידורים בע"מ, פסקה 53 (לא פורסם, 21.5.2009)).
ייתכן שלקוחות מסוימים הבחינו כי מחיר תבנית בגודל L גבוה ממחיר סך המנות הבודדות המרכיבות אותה, וחרף זאת בחרו בה משום היתרונות האחרים שבה (אריזה שומרת חום, הנוחות של הלקוח שלא נאלץ להגיע לסניפי הרשת וכיוצ"ב) (השווה בש"א (מחוזי ת"א) 8767/07 מיקי חובה נ' מילקו תעשיות בע"מ, (לא פורסם, 27.1.2010) בפסקאות 11-12). מן הטעם האמור קיים קושי ממשי באיתור חברי הקבוצה ואף גודלה אינו ידוע, לא כל שכן קיים קושי בביסוס הקשר הסיבתי בין ההטעיה לבין רכישת התבנית, ע"י כל אחד מחברי הקבוצה.

משוכה אפשרית נוספת שהיה על המבקשים לעבור היא הוכחת הנזק הנטען כתוצאה מן ההטעיה. בבקשת האישור טענו המשיבים כי נגרם לחברי הקבוצה נזק ממוני (ראו סעיף 46 לבקשה). ואולם, כמפורט לעיל, ייתכן שמי מחברי הקבוצה בחר לרכוש את תבנית הפיצה לא בשל מחירה הזול ממשולשי פיצה בודדים, אלא בשל יתרונותיה האחרים.

כל אלו עלולים להביא לדחיית הבקשה לאישור תובענה ייצוגית.

9. בהתחשב בסיכון המשפטי יש בהסדר הפשרה יחס ראוי בין סיכויי הבקשה להתקבל לבין הסיכונים הכרוכים בניהול ההליך (השוו: מילקו תעשיות בע"מ, בפסקה 15; קריטנשטיין, בפסקה 10.
בשים לב לסיכון המשפטי, נראה שניתן להעריך את סכום התביעה ואת סיכויי הפשרה גם ללא מינוי בודק, ומתן פיצוי כללי, צופה פני עתיד, לקבוצה רחבה, יענה על מטרות החוק.
על כן לא מצאתי לנכון למנות בודק ולהכביר הוצאות.

המחיר שנקבע בהסדר עבור החבילה המוצעת מבטא הנחה שניתנת לרוכשים בזמן המבצע. מחירי הבסיס שמהם נגזרת ההטבה הוצגו ע"י המשיבה, הם ניתנים לבדיקה על נקלה באחד מן הסניפים של המשיבה, ולכן יש להניח שהמחיר שנקבה בו המשיבה לגבי כל אחד מרכיבי חבילת המבצע הם נכונים. גם אם ההנחה אינה במלוא המחיר שחושב (משום שלא ברור שרוכשי הפיצה היו רוכשים גם את יתר מרכיבי ההמבצע, או מכל סיבה אחרת) – אין הדבר פוגם באורח משמעותי באופן חישוב ההטבה או בסכומה הכולל.
לפיכך, גם אם ההסדר מגלם הטבה כוללת בשווי נמוך מן הסכום המצטבר של 2 מליון ₪, אין ספק שמחיר המבצע מגלם הנחה, שדי בה לצורך קבלת ההסדר המוצע.

10. הגדרת הקבוצה בהסכם היא "כל מי שרכש פיצה משפחתית עבה הנאפית במחבת עמוקה ומכונה "פיצה משפחתית פאן 13 אינץ" (להלן "פיצה משפחתית") החל למן שנת 2002 ועד למועד אישורו של הסכם פשרה זה על ידי בית המשפט הנכבד".
עילת התביעה היא הטעיה אשר גרמה לנזק ממוני וזכות להשבה.

11. סעיף 19(א) בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006 מנחה לאשר הסדר פשרה רק אם נמצא שהוא "ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה", וכי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין".

כמפורט לעיל ההסדר עונה על דרישות אלו של החוק.

עלולה להישמע טענה כי המשיבה תיהנה מהגברת המכירות בתקופה זו, במקום שלכאורה היה עליה לשאת בפיצוי, ובכך תמצא ההרתעה חסרה. ואולם, בשים לב לנסיבות התביעה ולמכשולים שבפניהם נצבים המבקשים, ברי שההרתעה במקרה זה קיימת בעצם הצורך בהתדיינות, עלותה ותשלום הגמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבא כוחו. בשים לב לאי הוודאות השורה מעל התביעה, הסדר שיביא תועלת ללקוחות המשיבה כעת יקדם את מטרות החוק, גם אם תוצר הלוואי שלו יעודד רכישה מוגברת של פיצה מתוצרת המשיבה דווקא (השוו: גוטליב, בפסקה 6; ארגס, בפסקה 20).

12. גמול לתובע ושכר טרחה לבא כוחו
בקביעת התשלום יש להתחשב בתועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה; במורכבות ההליך; בטרחה שבהגשת התובענה; בסיכון ובהוצאות; במידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית; באופן ניהול ההליך על ידי ב"כ התובע; ובפער בין הסעדים הנתבעים לבין אלו שנפסקו (סעיפים 22, 23 בחוק תובענות ייצוגיות; ת"צ (מחוזי מרכז) 9237-02-10 שלום נ' יפאורה – תבורי בע"מ (לא פורסם, 2.8.2010), בפסקה 12 והאסמכתאות המובאות שם).

לאחר ששקלתי את נסיבות עניננו החלטתי להפחית את הגמול שהמליצו הצדדים לשלם למבקשים, 50,000 ₪, ולהעמידו על מחצית הסכום, 25,000 ₪.
הסיבה לכך היא, שמר יעקב לוי, המבקש, שהשקיע כנראה רבות באיסוף הנתונים לצורך הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, מצא לנכון להתנגד להסדר לאחר שהוגש ע"י באי כוחו בשתוף עם ב"כ המשיבה, וחזר בו מהתנגדותו רק בישיבה שנקבעה לצורך הדיון בהתנגדותו.
התנהלות זו אינה תורמת לניהול יעיל של הבקשה, וראוי היה להמנע ממנה.
שכר טרחת עו"ד מאושר, כמבוקש, ויעמוד על 50,000 ₪. כהוראת התיקון בתקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התש"ע - 2010, לא תתווסף קביעת מע"מ על הסכום.

13. במסגרת הסדר הפשרה התחייבה המשיבה כי במידה שלא יעלה בידה להגיע לשווי ההטבה המצטבר במהלך תקופת המבצע, היא תקיים את המבצע פעם נוספת במהלך החודשים העוקבים, עד למתן שווי ההטבה המצטבר. כמו כן, רואה החשבון של המשיבה התחייב לאשר לאחר תום המבצע, במכתב המופנה לב"כ המבקשים, כי המשיבה העניקה במסגרת המבצע את שווי ההטבה המצטבר.
עם קבלת המכתב, יבחנו ב"כ המבקשים את האמור, ויודיעו תוך 30 יום אם נחה דעתם כי ההסדר בוצע כהלכתו.
לצורך פקוח על ביצוע ההסכם ישולמו 20,000 ₪ משכר הטרחה תוך 30 יום מהיום, והיתרה תשולם לפי החלטה שתינתן לאחר שתתקבל הודעת ב"כ המבקשים כי קבל את הודעת רו"ח של המשיבה, ולמיטב הבנתו עמדה המשיבה בתנאי הסכם הפשרה.

14. אם כן, אני מאשרת את הסדר הפשרה בתנאים שנרשמו לעיל, ונותנת לו תוקף של פסק דין.
המזכירות תואיל לשלוח העתק מפסק הדין למנהל בית המשפט.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תביעה ייצוגית ?

 2. ביטול תביעה ייצוגית

 3. תביעות סרק ייצוגיות

 4. תביעה ייצוגית בשטחים

 5. פסיקת שכר לתובע ייצוגי

 6. תביעה ייצוגית אומגה 3

 7. הסתלקות מתביעה ייצוגית

 8. התיישנות תביעה ייצוגית

 9. עורך דין תביעה ייצוגית

 10. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 11. תביעה ייצוגית נגד תנובה

 12. מחיקת נתבע מתביעה ייצוגית

 13. תעריפי מים - תביעה ייצוגית

 14. העברת הדיון בתביעה ייצוגית

 15. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 16. תביעה ייצוגית נגד אולג'ובס

 17. תגובה לתשובה בתביעה ייצוגית

 18. בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. תביעה ייצוגית נגד נושאי משרה

 20. מי יכול להגיש תביעה ייצוגית

 21. מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית

 22. אישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 23. החזר ארנונה - תביעה ייצוגית

 24. תביעה ייצוגית להחזר שכר לימוד

 25. פשרה לפני הגשת תביעה ייצוגית

 26. הפרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 27. בדיקת מונה גז - תביעה ייצוגית

 28. פשרה בתביעה ייצוגית נגד מנורה

 29. תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים

 30. תביעה ייצוגית של אגודת החרשים

 31. תשלום לעורך דין בתביעה ייצוגית

 32. פשרה בתביעה ייצוגית נגד שטראוס

 33. תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 34. שתי תביעות ייצוגיות באותו נושא

 35. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס

 36. בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 37. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 38. תביעה ייצוגית בנושא מגה גלופלקס

 39. חיוב על אס אמ אסים תביעה ייצוגית

 40. תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

 41. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 42. פסיקת הוצאות לתובע בתביעה ייצוגית

 43. הגשת ראיות נוספות בתביעה ייצוגית

 44. תנאים לאישור פשרה בתביעה ייצוגית

 45. פשרה בתביעה ייצוגית נגד פיצה האט

 46. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 47. דוגמא לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 48. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 49. תביעה ייצוגית בנושא העלאת הארנונה

 50. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל

 51. הסדר פשרה לפני אישור תביעה ייצוגית

 52. פשרה בתביעה ייצוגית נגד הדיוטי פרי

 53. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

 55. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 56. שתי בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 57. הגשת תביעה של עובדים כתביעה ייצוגית

 58. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יטבתה

 59. עיכוב תביעה ייצוגית עד להכרעה בבג''צ

 60. מינוי בודק להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 61. בקשה לדחיית מועד בירור תביעה ייצוגית

 62. פשרה בתביעה ייצוגית בנושא חניית נכים

 63. פתיחת כרטיס סים נעול - תביעה ייצוגית

 64. הסדר פשרה צופה פני עתיד בתביעה ייצוגית

 65. תנאים לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 66. סילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 67. מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 68. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סטימצקי

 69. תביעה ייצוגית בנושא גביית יתר על גרירה

 70. העברת הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 71. תביעה ייצוגית בנושא חישוב תגמולי ביטוח

 72. הפסקת גבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות

 73. פשרה בתביעה ייצוגית לפני הגשת כתב הגנה

 74. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סופר פארם

 75. פסיקת הוצאות לאחר הסתלקות מתביעה ייצוגית

 76. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תחנות דלק

 77. בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 78. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לאומי קארד

 79. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד דואר ישראל

 80. חובת פרסום בקשה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 81. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 82. הפסקת גבייה לאחר בקשת אישור תביעה ייצוגית

 83. בדיקת משכון רכב דואר ישראל: תביעה ייצוגית

 84. פליטת חומרים מזהמים - פשרה בתביעה ייצוגית

 85. תביעה ייצוגית בנושא גביית דמי חבר הסתדרות

 86. בקשה בהסכמה להסתלקות מאישור תביעה ייצוגית

 87. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הולמס פלייס

 88. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 89. אישור תביעה ייצוגית בנושא הסתרת תאריך תפוגה

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא ביטוח דירה

 91. אין צורך לאשר תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 92. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בית חולים בילינסון

 93. הפיכת תביעה בבית הדין לעבודה לתביעה ייצוגית

 94. ביטול אישור תביעה ייצוגית בבית המשפט העליון

 95. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 96. תביעה ייצוגית: שינוי גודל האריזות של דגני הבוקר

 97. הגשת בקשה לתביעה ייצוגית ללא "פניה מוקדמת" לנתבע

 98. תביעה ייצוגית: טעות בחישוב מע"מ בתשלום צריכת מים

 99. טוען כי פוטר מהעבודה בגלל שהגיש בקשה לתביעה ייצוגית

 100. תביעה ייצוגית: חוסר אפשרות להשתחרר מחוזה במשך שנה

 101. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי למשכנתאות

 102. בקשה לאישור הסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות

 103. זכות לגילוי ועיון במסמכים בשלב הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 104. תביעה ייצוגית: חובות הדיווח החלות על בעלי עניין בחברה ציבורית

 105. תביעה ייצוגית - אי השבת יתרות זכות שנרשמות לטובת נישומים בגין תשלומי חובה

 106. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון