קיום צוואה תושב זר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קיום צוואה בפסק דין זר / קיום צוואה תושב זר:

הבקשה היא לאכיפת פסק חוץ:ו כאשר פסק החוץ הוא צו שקיים את צוואת המנוחה שהיתה תושבת חוץ.
במהלך דיונה ביקשה ב"כ המבקשים לתקן את הבקשה, והיא מבקשת, שבית המשפט יכיר בפסק החוץ מבלי צורך באכיפת פסק החוץ.

נראה לי שלא אוכל להושיע למבקשים ואלה טעמי:נ -
.1חוק אכיפת פסקי חוץ [2] הוא חוק כללי בעוד אשר חוק הירושה הוא חוק ספיציפי ולכן יש לבחון לענייננו, כאשר יש בקשה להכרת פסק חוץ, אם אין מניעה לכך על-פי חוק הירושה.
.2סעיף 39לחוק הירושה [1] קובע "אין לתבוע זכויות על-סמך צוואה ואין להזקק לה בצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום לפי הוראות הפרק החמישי".
אין חולק שהבקשה שבפני איננה למתן צו קיום צוואה על-פי הוראות הפרק החמישי של חוק הירושה.
.3אינני מקבל את טענת ב"כ המבקשים שהוראות סעיף 39לחוק הירושה איננו חל על צוואת מצווה שמקום מושבו האחרון הוא בחוץ-לארץ. סעיף 39הנ"ל איננו מסייג את תחולתו.

.4נראה לי שיש גם טעם הגיוני לדרישת סעיף 39לחוק הירושה משום שצוואה תמיד ניתנת לשינוי ע"י המצווה וישנה אפשרות שבעוד שבחוץ-לארץ הצוואה שקויימה היתה היחידה או האחרונה שהובאה לידיעת בית המשפט הזה, הרי שבישראל יתכן שישנה צוואה מאוחרת יותר.
.5מהטעם הנ"ל יש צורך בפרסומי הזמנות בישראל ולשם כך יש צורך לנקוט בבקשה לצו קיום צוואה על-פי החוק והתקנות הקיימות בישראל בענייני ירושה.

.6לאור כל האמור, הבקשה נדחית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צוואה בעל פה

 2. טיבה של צוואה

 3. פרשנות צוואה

 4. צוואה בעל פה

 5. צוואה בכתב יד

 6. צוואה לא כשרה

 7. צוואה שני עדים

 8. צוואה לא חוקית

 9. פגם טכני בצוואה

 10. פגם בניסוח צוואה

 11. יורש יחיד בצוואה

 12. פגמים בהליך עריכת צוואה

 13. הוכחת צוואה בעל פה

 14. השלמת פרטים בצוואה

 15. פירוש סעיפים בצוואה

 16. תביעה לפרשנות צוואה

 17. קיום צוואה תושב זר

 18. התנגדות לקיום צוואה

 19. "תרמית" בעריכת צוואה

 20. תוקף צוואה בלי תאריך

 21. שתי צוואות לאדם שנפטר

 22. רכוש שלא נרשם בצוואה

 23. בקשה לתיקון פגם בצוואה

 24. מי יכול להתנגד לצוואה ?

 25. צוואה בכתב יד ללא תאריך

 26. השוואת כתבי יד - צוואה

 27. התנגדות לצוואת שכיב מרע

 28. התנגדות לצוואה בפני רשות

 29. בקשה לקיום צוואה בעל פה

 30. רשלנות עו''ד בעריכת צוואה

 31. חתימה על צוואה בבית חולים

 32. נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה

 33. אכיפת פסק דין צוואה בישראל

 34. בקשה לקיום צוואת שכיב מרע

 35. חתימת אדם לא צלול על צוואה

 36. התנגדות לקיום צוואה מאוחרת

 37. ראיות חיצוניות בפרשנות צוואה

 38. אי כשירות שכלית לעריכת צוואה

 39. רשלנות עורך דין בניסוח צוואה

 40. קיום צוואה למרות פגמים בצוואה

 41. צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה

 42. צוואה ללא חתימה של אחד העדים

 43. צוואה לגבי זכויות ביטוח לאומי

 44. מעוניין בדבר - התנגדות לצוואה

 45. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה

 46. פרשנות צוואה חסרה מהם הכללים ?

 47. נטל ההוכחה בהתנגדות לקיום צוואה

 48. צוואה מאוחרת מבטלת צוואה מוקדמת

 49. התנגדות לצוואה של יורש אחר יורש

 50. למי שייך רכוש שלא הוזכר בצוואה ?

 51. מה עושים כשאין את עותק מקורי של צוואה

 52. התנגדות לצוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

 53. ביטול צוואה עקב מצבו הנפשי של המצווה

 54. האם כל אדם יכול להגיש התנגדות לצוואה

 55. מי הם "היורשים החוקיים" על פי צוואה ?

 56. אובדן צוואה - איבוד צוואה - צוואה שאבדה

 57. ייפוי כוח בלתי חוזר מול צוואה - מה גובר

 58. צוואה האפשרת מגורים של חברה לחיים בדירה

 59. הוראה משתמעת בצוואה / הוראה מפורשת בצוואה

 60. האם אפשר להוריש נחלה במושב באמצעות צוואה ?

 61. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה - 4 מבחני עזר

 62. האם העדים צריכים לחתום על כל העמודים בצוואה ?

 63. ביטול צוואה בגלל מעורבות יורשים בעריכת הצוואה

 64. מה ההגדרה של "השפעה בלתי הוגנת" בעריכת צוואה ?

 65. האם חובה לתרגם צוואה באנגלית בתרגום נוטריוני ?

 66. האם מעורבות בעריכת הצוואה, עילה לביטול הצוואה ?

 67. המבחנים לבדיקת "השפעה בלתי הוגנת" על מצווה צוואה

 68. האם צוואה (שטרם קוימה) מקנה ליורש זכות פינוי נכס ?

 69. פסילת צוואה בגלל מעורבות הזוכה היחיד בכל הרכוש בכתיבתה

 70. ביטול צוואה של חולה (אלצהיימר, דמנציה, cva אירוע מוחי)

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון