רישום שעבוד על רכב בהליכי פירוק חברה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא רישום שעבוד על רכב בהליכי פירוק חברה:

השעבוד על מכונית פולקסווגן קאד, טנדר 2317258לפקודת בנק לאומי נוצר ביום 4.12.87והוגש לרשם החברות תוך 21יום הנקובים בסעיף 179 לפקודת החברות [1]. לכן מילא הנושה את חובתו לפי הדין. לפי ס' 178לפקודה הנ"ל [1] די בהגשת המסמך לרשם החברות לשם רישום תוך הזמן הנקוב כדי שהשעבוד ייחשב כתקף כלפי מפרק או נושה.

במקרה דנן החלו הליכי הפירוק של החברה ב- 16.12.87ואילו הרשם רשם את השעבוד רק ביום .21.12.87
לדעתי אין משמעות ליום זה שכן כאמור הגשת השעבוד לרישום נעשתה לפני שהחלו הליכי הפירוק.
עו"ד ארנסט טען כי בעת עשיית השעבוד הבנק לא היה בתום-לב בידעו כי מצבה של החברה בכי-רע. אין לי כל ראיה על כך וכדי שטענה כזו תישמע, היה על המפרק או מנהל החברה לטעון זאת בתצהיר על-מנת שהבנק יוכל להגיב. אין זה די לטעון טענה זו בטעונים בע"פ על סמך תצהיר שניתן בתיק אחר שבו הבנק לא היה צד.

על כן אני קובע שהשעבוד הנדון - תקף.

לגבי יתר המכוניות - הבקשה בוטלה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה לפירוק חברה

 2. פירוק חברה רווחית

 3. נכס של חברה בפירוק

 4. עורך דין פירוק חברה

 5. פירוק חברה עקב סכסוך

 6. בקשת נושה לפירוק חברה

 7. ערבות לחוב חברה בפירוק

 8. עיכוב ביצוע פירוק חברה

 9. פירוק חברה חדלות פירעון

 10. היטל השבחה חברה בפירוק

 11. פטור מאגרה לחברה בפירוק

 12. פירוק חברה מטעמי צדק ויושר

 13. הגשת תביעה נגד חברה בפירוק

 14. דוח רואה חשבון בהליך פירוק

 15. התיישנות ממועד צו פירוק חברה

 16. סמכות עניינית פירוק חברת חוץ

 17. מס רווחי הון בפירוק חברה מרצון

 18. חוק גל: בקשה לפירוק חברה חקלאית

 19. פירוק חברה עקב חוב שנוי במחלוקת

 20. בקשה לפירוק חברה על ידי המנכ''ל

 21. יחסי עובד מעביד לפני פירוק חברה

 22. צו עיכוב יציאה מהארץ בפירוק חברה

 23. אי דיווח על רווח הון בפירוק חברה

 24. פירוק חברה עקב סכסוך בין מנהלים

 25. היטל השבחה מקרקעין של חברה בפירוק

 26. הגדלת כמות הזמנות לפני פירוק חברה

 27. מע''מ על חלוקת נכסים בפירוק חברה

 28. בקשה למתן צו פירוק חברה בגין חובות

 29. תביעה נגד יועץ משפטי של חברה בפירוק

 30. זכות הסירוב הראשונה בהליך פירוק חברה

 31. רישום שעבוד על רכב בהליכי פירוק חברה

 32. האם אפשר לקיים בוררות עם חברה בפירוק ?

 33. תביעה אישית נגד אורגנים של חברה בפירוק

 34. עיכוב הליכים נגד בעל מניות בחברה בפירוק

 35. זכות עיכבון של רואה חשבון - חברה בפירוק

 36. העדפת נושים אסורה בעל מניות בחברה בפירוק

 37. צו עיכוב יציאה מהארץ נגד מנהל חברה בפירוק

 38. תניית שימור בעלות בתוצרת חקלאית לחברה בפירוק

 39. קיזוז בגין יתרת חוב בחשבון בנק של חברה בפירוק

 40. ערעור על חיוב אישי של בעל מניות בחברה בפירוק

 41. האם "הימנעות מביצוע התשלום" עילה לפירוק חברה ?

 42. סמכות להורות על המשך דיון בתביעה נגד חברה בפירוק

 43. המפרק הנוכחי ביקש להגיש תביעה אישית נגד המפרק הקודם

 44. הפקדת כספים באוצר לרכישת מכוניות מחו''ל - פירוק חברה

 45. בקשת מפרק הזמני של חברה להורות לחברה זרה בהודו להעביר כספים לקופת הפירוק

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון