איומים על בת זוג

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא איומים על בת זוג:

הנאשם הודה בעובדות כתב האישום, ובמסגרת הסדר טיעון, בעבירה של איומים – לפי סעיף 192 לחוק העונשין.

המדובר בכך , שהנאשם איים לחנוק את אשתו להתאבד, באומרו דברים חמורים אלה, בפני מתלמדת בעבודה סוציאלית, במשרדי הביטוח הלאומי.

ראוי לציין, כי אין המדובר בפרץ כעס רגעי, שנאמר בין צדדים ניצים, כי אם באמירה מחושבת, בפני איש ציבור, ובכך מעצימה חומרת העבירה.

עוד לציין, כי על הנאשם ניתן תסקיר מיום 2.5.01, הימנו עולה, כי המדובר בנאשם כבן 52, אב ל – 12 ילדים, אשר עבר אירוע מוחי ב – 3/97 – אירוע אשר מנע ממנו, את המשך עבודתו הסדירה, והוא הוכר כנכה על ידי המל"ל.

כמו כן הוברר, כי מאז האירוע המוחי, קיימת תוקפנות מצד הנאשם, אשר באה לידי ביטוי במצבי לחץ, ומערכת היחסים בין הנאשם ואשתו מתוארת כמורכבת ובעייתית, המלווה באלימות מילולית לפרקים (ראה עמ' 2 פסקה 1 – 2 לתסקיר).

זו אף זו, שאין בידי שה"מ תמונה ברורה, באשר למערכת היחסים הזוגית בין הצדדים.

סוף דבר, שלאור האמור, ובהעדר נימוקים קונקרטיים, לא מצא שה"מ נימוקים להמליץ על אי הרשעתו בדין של הנאשם - למרות שנתבקש לבדוק זאת.

נסיבות אלה - לפי אופי העבירה, בייחוד נסיבות ביצועה, והמסוכנות בכח הקיימת לכאורה, בהמשך מגורי הנאשם עם אשתו, אינן מאפשרות המנעות מהרשעה, ועל כן, אני מרשיע בזה את הנאשם, על פי הודאתו, בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.

למען הסר ספק, יצויין, כי אין המקרה דנן ממלא אחר הלכת "כתב" (ע.פ. 2083/96, כתב תמר נ' מד"י, פד"י נ"ב (3), 377), באשר להמנעות מהרשעה, כחריג לכלל הרחב - שהיא ההרשעה.

מכל מקום, לא ניתן להשלים במקרה דנן, עם אי השתת ענישה בעלת ממימד הרתעתי הצופה פני עתיד.

מאידך, אין ספק, שלעובדה כי לנאשם דנן, בנסיבותיו מיוחדות, לאחר שהסתבר שאין לו כל עבר פלילי, והוא הודה בעובדות כתב האישום, נטל אחריות, הביע חרטה, הוסף לכך את הגוון המקל שעולה מן המסמך שהוגש – נ/1 – מטעם מחלקת השיקום של המל"ל – יש כדי למתן את הענישה.

זו אף זו, שיש להעמיד את העבירה בפרופורציה, הראויה, כאשר לטובת הנאשם אניח, שמעד מעידת רגע, ואין הדבר מאפיין את אורח חייו.

אלא, שלא ניתן להמנע מן הפאן ההרתעתי, אשר ירחף מעל ראשו של הנאשם – אם זה לא ישעה לאזהרה המותנית.

עם זאת ולעניין זה, הנני סבור, שדי בעונש הצופה פני עתי
חנוך פדר, שופטסגן נשיא      


סוף דבר
שאני גוזר על הנאשם 4 חודשי מע"ת ל – 3 שנים, והתנאי הוא שבמשך 3 שנים לא יעבור הנאשם עבירה של אלימות כנגד אדם, לרבות איומים – ויורשע בדינו.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. איומים על בת זוג

 2. דרישת נכס באיומים

 3. איום על החברה לשעבר

 4. סחיטה באיומים של זמר

 5. איומים על שוטר תנועה

 6. איומים ותקיפת בת זוג

 7. שוד תכשיט באיומי סכין

 8. הוצאת צ'קים תחת איומים

 9. כמה מקבלים על איומים ?

 10. איום על שוטרת במוקד 100

 11. העונש על סחיטה באיומים

 12. מה העונש על איומים ברצח ?

 13. מעצר על דרישת נכס באיומים

 14. יסודות עבירת סחיטה באיומים

 15. תקיפה ואיומים על חוקר ביטוח

 16. מה העונש על איומים על בת זוג

 17. מעצר עקב איומים על עורך דין

 18. ביטול הסכם עקב איום באלימות

 19. עבירת סחיטה באיומים של עורך דין

 20. היסוד הנפשי בעבירת סחיטה באיומים

 21. סחיטה באיומים - ערעור על גזר הדין

 22. שחרור לחלופת מעצר בעבירת סחיטה באיומים ?

 23. ביטול הרשעה של אתלט מצטיין בעבירת איומים

 24. כתב אישום בעבירות ניסיון תקיפה סתם ואיומים

 25. הרשעה בעבירה של איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון