בדיקת סיעוד

מהי בדיקת סיעוד ?

על פי ההלכה הפסוקה, בדיקת התפקוד אשר נעשית ע"י אחות בריאות הציבור, הינה כעקרון דרך נכונה והוגנת לקבוע אם הקשיש מסוגל לבצע פעולות היומיום אם כי יצוין, שבית הדין אינו חייב לאמץ את האמור בדו"ח הערכת תלות של האחות הרי ייעזר בעובדות שנקבעו בו, באשר בחשבון סופי בית הדין הוא זה הצריך לקבוע על סמך עובדות, אם התלות בזולת היא רבה. (דב"ע נג/0-82 זכריה יפת נ' המל"ל, פדע כ"ז 82 ; דב"ע מב/128-0 רפאל שוקר נ' המל"ל פדע יד' 278; דב"ע נז/194-05 המל"ל נ' מזל כהן (לא פורסם)).ו

בית הדין לעבודה נותן משקל מיוחד לבדיקת אחות בריאות הציבור, אך פוסק על סמך מכלול הראיות והתרשמותו (דב"ע נז/05-230 המוסד לביטוח לאומי נ' פאטמה טורכמאן (לא פורסם).נ

בדב"ע מט/05-120 המוסד לביטוח לאומי – טישלר, פד"ע כ"א 22,24, נקבע כדלהלן-
"אין ספק כי המשיבה תלויה בעזרת הזולת, אך בכך לא די. על מנת להיות זכאי לגמלה יש צורך בתלות "במידה רבה" בעזרת הזולת לביצוע "רוב פעולות היומיום"

הזכאות והתנאים הנדרשים בחוק הביטוח הלאומי לקבלת קצבת סיעוד הינם תנאים מחמירים ונוקשים, אולם הזכאות לקצבה נקבעת על פי אמות המידה שנקבעו בחוק ואין בית הדין רשאי לחרוג מהן (ראה דב"ע נז/05-229 ברטה יוליה נ. מוסד לביטוח לאומי (לא פורסם); דב"ע נה/305-05 המוסד לביטוח לאומי נ' אהרון (לא פורסם)).ב


להלן דוגמא לתוצאות בדיקת סיעוד:

א. ביחס לניידות בבית – עצמאית בעזרת מכשיר. (0.5 נקודות)
ב. ביחס להלבשה- זקוקה לסיוע קל, אינה מתלבשת בעצמה אלא אם מזכירים לה, ואינה מסוגלת לבחור בגדים מתוך הארון. (0.5 נקודה)
ג. ביחס לרחצה- זקוקה לסיוע קל. (0.5 נקודה)
ד. ביחס לאכילה ושתיה: זקוקה לסיוע באכילה. אינה מסוגלת לקחת לעצמה לחם, שתיה חמה או קרה, אינה מסוגלת לחמם לעצמה מזון ושתיה. אם לא מזכירים לה אינה אוכלת. (0.5 נקודה)
ה. ביחס להפרשות: שולט על הפרשות ו/או מטפל בעצמו, או עצמאי בשרותים בשימוש באביזרים. (0 נקודה)
ו. ביחס לצורך בהשגחה: אינו מסכן את עצמו או אחרים כאשר נשאר לבדו. (0 נקודות).ב



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מבחני סיעוד

 2. בדיקת סיעוד

 3. מבחן תלות סיעוד

 4. הגדרת מצב סיעודי

 5. דייר מוגן סיעודי

 6. תנאים לגמלת סיעוד

 7. גמלת סיעוד החמרת מצב

 8. כאבי גב מטפלת סיעודית

 9. זכויות מטפל סיעודי זר

 10. נקודות סיעוד ביטוח לאומי

 11. גמלת סיעוד לחולי מחלת דם

 12. זכאות לסיעוד ביטוח לאומי

 13. תביעה לגמלת סיעוד שהתקבלה

 14. גירוש עובדת סיעודית מהארץ

 15. זכויות מטפל סיעודי זר מהודו

 16. יחסי עובד מעביד בענף הסיעוד

 17. סמכות עניינית שירותי סיעוד

 18. מבחן הערכת תלות לגמלת סיעוד

 19. הפסקת ביטוח סיעודי אחרי 6 חודשים

 20. סיעוד מביטוח לאומי לאישה עיוורת

 21. קצבת סיעוד לאישה מבוגרת שגרה לבד

 22. סיעוד מביטוח לאומי לאדם שגר לבד

 23. כיסוי צרכיו הסיעודיים של נפגע בתאונת דרכים

 24. זכויות עובדת סיעודית זרה לילד נכה

 25. שיפוי ביטוח לאומי בגין גמלת סיעוד

 26. הפחתת גמלת סיעוד ב 50% עקב הכנסות

 27. הצהרת בריאות ביטוח סיעודי אלצהיימר

 28. תביעה לגמלת סיעוד בבית הדין לעבודה

 29. שהייה לא חוקית של מטפלת סיעודית זרה

 30. תנאים לקבלת גמלת סיעוד מביטוח לאומי

 31. החזר כספי על העסקת מטפלת סיעודית זרה

 32. בקשה לאשרת כניסה לארץ למטפלת סיעודית

 33. מה העונש על התעללות מטפלת סיעודי בקשישה

 34. תביעה נגד משפחה של אדם סיעודי בבית הדין לעבודה

 35. ערעור על מסקנות דו"ח הערכת תלות של אחות סיעודית

 36. פיצוי כספי על שעות סיעוד שלא ניתנו למרות זכאות ?

 37. קצבה מיוחדת מביטוח לאומי לאדם מאושפז במוסד סיעודי

 38. השתתפות ביטוח לאומי בהוצאות סיעוד נפגעי תאונת דרכים

 39. זכאות לגמלת סיעוד מביטוח לאומי על פי מבחני תפקוד אחות סיעודית

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון