בקשה לפסילת מומחה שעובד עם ביטוח לאומי

לאחר שחיווה המומחה את דעתו בעניינה של המערערת, הגיש ב"כ המערערת לבית הדין האזורי בקשה לפסילת חוות הדעת. זאת, מן הטעם שהמומחה, כפי שציין הוא עצמו בפתח חוות דעתו, משמש גם יועץ בכיר למוסד לביטוח לאומי, עובדה שיש בה, לטענת ב"כ המערערת, משום פגיעה בכללי הצדק והיושר.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לפסילת מומחה שעובד עם ביטוח לאומי:

הנשיא ס' אדלר:

1. לפנינו ערעור ברשות (בר"ע 1386/00) על החלטת בית הדין האזורי (השופט א' תיבון ונציגי ציבור שמאע ושלו; בש"א 1462/00; בל 1199/99), מיום 9.7.00.

2. העובדות הצריכות לעניין, כפי שנקבעו על ידי בית הדין האזורי וכפי שהן עולות מכלל החומר שהונח בפנינו, הן כדלקמן:ב
א. המערערת הגישה לבית הדין האזורי תביעה להכיר באירוע שחוותה ביום 1.1.1998, כתאונת עבודה. בפסק דין חלקי, מיום 28.2.00, קבע בית הדין האזורי, כי למערערת אכן ארע אירוע תאונתי בעבודתה, ביום 1.1.1998. אולם, על מנת לקבוע האם קיים קשר בין מצבה של המערערת לאירוע התאונתי, מינה בית הדין האזורי, בהחלטתו מיום 3.4.00, מומחה יועץ רפואי – פרופ' חיים שטיין (להלן:ו פרופ' שטיין/ המומחה).

ב. דא עקא, שלאחר שחיווה הפרופ' שטיין את דעתו בעניינה של המערערת, ביום 14.4.00, הגיש ב"כ המערערת לבית הדין האזורי בקשה לפסילת חוות הדעת. זאת, מן הטעם שהמומחה, כפי שציין הוא עצמו בפתח חוות דעתו, משמש גם יועץ בכיר למוסד לביטוח לאומי, הוא המשיב בפנינו. עובדה שיש בה, לטענת ב"כ המערערת, משום פגיעה בכללי הצדק והיושר.
ב"כ המוסד הגישה לבית הדין קמא תגובה לבקשה הנ"ל, שהצריך בה לענייננו הוא כדלקמן:נ

"הנתבע (המשיב שבפנינו – ס.א.) מסכים לפסילת המומחה חרף העובדה שכבר נתן חוות דעתו בתיק ושבעניין זה כבר פסק כבוד בית הדין הארצי כי "לא ייתכן, שצד המיוצג על ידי עורך דין לא ימחה נגד מינוי של פלוני כמומחה יועץ רפואי ורק לאחר שהוגשה חוות הדעת וזה אינה לציפיותיו של צד,....".


ג. בהחלטתו מיום 9.7.00, דחה בית הדין האזורי את הבקשה לפסילת חוות דעתו של פרופ' שטיין, כדלקמן:ב

"אומנם איננו חולקים על כך שיש פגם אסטטי בכך שהמומחה מטעם ביה"ד נותן יעוצים גם לאחד הצדדים בתיק. אך פגמים מסוג זה, בתנאי שאינם יורדים לשורשו של עניין הנמצא בדיון בפני המומחה ובפני ביה"ד, פגמים אלה יש להתריע עליהם לפני קבלת חוות הדעת ולא לאחריה.....מומחה הנכלל ברשימת המומחים של בתי הדין לעבודה הוא מומחה שמומחיותו, ובלי ספק גם יושרתו (האינטגרטי שלו) נבדקו בטרם נכללו ברשימת המומחים. והטלת ספקות ביושרתו של המומחה ללא הצגת ביסוס קונקרטי אלא רק מעצם העובדה שבתוקף מומחיותו נזקק גם אחד הצדדים לחוות דעתו מהווה הטלת דופי אם לא למעלה מזה במומחה וביושרתו."

על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור.

ד. בהחלטה מיום 10.9.00, נתבקש ב"כ המוסד להודיע לבית דין זה, האם הוא מסכים לקבלת הערעור. ביום 19.9.00 הודיע ב"כ המוסד, כי הוא מסכים לקבלת הערעור אולם, הוסיף וביקש שנושא תשלום ההוצאות בגין פסילת חוות הדעת של הפרופ' שטיין יוחזר לדיון בפני בית הדין האזורי. בית דין זה לא נעתר לבקשת ב"כ המוסד וקבע, כי הדיון בערעור, אשר נערך על פי סיכומים בכתב, יתמקד בסוגיית ההוצאות.

3. טיעוני הצדדים בפנינו
תמצית טענת המערערת בפנינו הייתה, בקליפת אגוז, כי על המשיב לכסות את הוצאות המומחה החלופי שימונה, מן הטעם שמחדלו הוא שגרם לצורך למנות מומחה נוסף. אשר להוצאות ערעור זה – הותירה המערערת את הדבר לשיקול דעתו של בית הדין.
ב"כ המוסד מצדו הודיע לבית הדין, כי הוא משאיר את סוגיית הוצאות המומחה לשיקול דעתו של בית הדין. אולם, את הוצאות הערעור ביקש להטיל על המערערת מאחר והמוסד לביטוח לאומי הסכים עוד בבית הדין קמא, לפסילת חוות דעתו של הפרופ' שטיין.

6. הכרעה
בית דין זה פסק זה מכבר, כי על מנת למנוע מקרים מן הסוג דנן, אשר יש בהם משום פגיעה במראית פני הצדק, יש מקום לתאם בין רשימות המומחים של בית הדין לבין אלה של המוסד לביטוח לאומי (דב"ע מא/ 0-41 מלכה כרמי – המוסד לביטוח לאומי, (לא פורסם, ניתן ביום 2.4.81). לפיכך, יחזור ויעביר רשם בית דין זה את רשימת המומחים היועצים הרפואיים המשמשים את בית הדין למוסד לביטוח לאומי. אשר להוצאות חוות דעתו של הפרופ' שטיין - באלה יישא המוסד לביטוח לאומי.

7. סוף דבר – ההליך מוחזר לבית הדין האזורי על מנת שימונה מומחה אחר. בהוצאות מינוי המומחה האחר, ישא בית הדין.


בנסיבות העניין, ישא כל צד ביציאותיו בערעור זה.



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עד מומחה

 2. בקשה להחלפת מומחה

 3. החלפת מומחה מוסכם

 4. מומחה טוקסיקולוגיה

 5. בקשה למנות מומחה בתחום הנפשי

 6. עדות מומחה בית משפט

 7. טעות מומחה חשבונאי

 8. ויתור על חקירת מומחה

 9. פסילת חוות דעת מומחה

 10. הסמכת מומחה - הסמכת בורר

 11. ערעור על חוות דעת מומחה

 12. פסילת מסמך שנשלח למומחה

 13. העברת תצהיר למומחה מוסכם

 14. עורך דין - מומחה רפואי ומה שביניהם

 15. חובת התייעצות עם רופא מומחה

 16. מתן פסק דין ללא חקירות מומחים

 17. הפגיעות פגימות הקטנות במיקרוטראומה

 18. ההבדל בין ''מומחה'' לבין בורר

 19. חקירת מומחה על גובה אחוזי נכות

 20. פטירת מומחה לפני דיון ההוכחות

 21. סוגיית "טובת הילד" על פי חוות דעת מומחים

 22. פסילת חוות דעת מומחה לחישוב חוב

 23. פגמים במרצפות - חוות דעת מומחה

 24. בקשה לפסול חוות דעת מומחה בתחום האורטופדי

 25. פסילת חוות דעת מומחה בתיק פלת''ד

 26. בקשה למחיקת חלקים מחוות דעת מומחה

 27. בקשה להורות למומחה להגיש חוות דעת

 28. פסיקת בית משפט על פי עדויות עורכי דין מומחים

 29. פטירת מומחה שנתן חוות דעת לבית המשפט

 30. חוות דעת מומחה בתביעה נגד ביטוח לאומי

 31. בקשה לחקור עד מומחה לאחר שמיעת הראיות

 32. צירוף חוות דעת מומחה לתצהיר עדות ראשית

 33. בקשה לבדיקה נוספת ע''י מומחה בית משפט

 34. חוות דעת מומחה לעניין מקום מושבו של אדם

 35. קביעה לפנים משורת הדין בחוות דעת מומחה

 36. בקשה לפסילת מומחה שעובד עם ביטוח לאומי

 37. בקשה להחלפת מומחה בטענה לסכסוך על שכר טרחה

 38. מכתב למומחה בית משפט הכולל טענות משפטיות

 39. תשלום עורך הדין של הלקוח על חוות דעת מומחה

 40. חוות דעת מומחה לעניין התחשבנות בין בנק ללקוח

 41. תיקון כתב תביעה לאחר חוות דעת מומחה בית משפט

 42. חוות דעת מומחה בית משפט המבוססת על מידע לא נכון

 43. מומחה רפואי מטעם בית המשפט פסק 30% נכות אורטופדית

 44. האם מומחה בית המשפט רשאי להיעזר בחוות דעת מומחה אחר

 45. תאונת דרכים - קביעת מל"ל - ביטוח לאומי / קביעת מומחה בית משפט

 46. מינוי מומחה בית הדין לעבודה שנותן שירותים לביטוח לאומי

 47. נטען שהמומחה עמו התייעצה הוועדה, אינו מומחה לפענוח CT או MRI

 48. פסילת חוות דעת מומחה שניתנה לפני חלוף המועד למשלוח מסמכים

 49. התלונן בפני הוועדה אודות אין אונות אולם לא הועמד בפני מומחה בתחום האורולוגיה

 50. נדחתה בקשת למנות מומחים רפואיים מטעם בית המשפט לפי סעיף 6א לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון